Mieszkańcy Czarnieckiego 22 złożyli skargę na bezczynność starosty. Jest zasadna?

Image

17 sierpnia 2021 roku do starostwa Powiatowego w Stalowej Woli wpłynęła przekazana drogą elektroniczną skarga grupy mieszkańców ul. Czarnieckiego 22 w Stalowej Woli. Podczas sesji Rady Powiatu, która miała miejsce 27 września br. przedstawiła ją Aldona Bilska- Kokosińska, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Od 2009 roku walczyli z hałasem i prędkością

Skarga skierowana została do sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W piśmie wystąpiono o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie natężenia hałasu dochodzącego z ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli, jaki dobiega z drogi powiatowej nr 1024R oraz wyegzekwowania przestrzegania przez kierowców pojazdów samochodowych obowiązującego na wyżej wymienionej drodze ograniczenia prędkości. Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury przekazał drogą elektroniczną wymienioną skargę do starostwa Powiatowego w Stalowej Woli celem jej rozpatrzenia, zgodnie z właściwością rzeczową. Skarżąca grupa mieszkańców bloku numer 22 przy Czarnieckiego w treści swojego pisma poinformowała, że według nich samochody i pojazdy samochodowe poruszają się w pobliżu ich bloku z prędkością 60- 80 km/h, a natężenie ruchu jest bardzo duże, bo wynosi od 800 do 1000 pojazdów w ciągu godziny, przy czym na ulicy Czarnieckiego ustanowione zostało ograniczenie prędkości do 40 km/h. Oprócz tego hałas i szum komunikacyjny wywołany ruchem jadących z nadmierną prędkością pojazdów samochodowych utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Przy okazji przypomniano, że pierwsza, pisemna prośba w tej sprawie skierowana została 16 września 2009 roku do starosty stalowowolskiego i to właśnie po tamtej interwencji na Czarnieckiego pojawił się wspomniany znak ograniczający prędkość. Zaplanowano także montaż urządzenia rejestrującego naruszenie przepisów ruchu drogowego tzw. fotoradaru.

Lata mijały… Dlaczego nie zainstalowano fotoradaru?

Skarżący uważają, że w późniejszych latach, mimo próśb i skarg mieszkańców, nie zostały podjęte żadne działania na rzecz zmniejszenia hałasu komunikacyjnego na ich ulicy, a przede wszystkim, nie dokonano instalacji fotoradaru. W piśmie napisano, że w tej sprawie kierowano prośby i skargi do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, ale nic to nie dało. Skargi dotyczące zadań lub działalności starosty rozpatrywać powinna Rada Powiatu po postępowaniu przeprowadzonym przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, która uznać je musi za zasadne lub bezzasadne. W tym przypadku sprawdzono natężenia hałasu dochodzące z ul. Czarnieckiego, zapoznano się z planami co do ulicy na przyszłość. Zastanawiano się też wówczas, jak wyegzekwować od kierowców stosowanie się do znaków ograniczających prędkość.

3 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Warunków Ruchu na Drogach Powiatowych i Gminnych. W skład zespołu wchodzą m.in.: przedstawiciele komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, przedstawiciele starosty stalowowolskiego oraz przedstawiciele właściwych samorządów z terenu powiatu stalowowolskiego. Przedmiotem posiedzenia zespołu było ponowne przeanalizowanie obowiązującej organizacji ruchu na drodze Powiatowej nr 1024R ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Czarnieckiego 22. Naczelnik Wydziału Transportu wyjaśniła, że w obecnym stanie prawnym samorządy terytorialne nie posiadają delegacji do instalowania i używania urządzeń rejestrujących, tzw. fotoradarów. Te, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą stawiać Inspekcje Transportu Drogowego przy pomocy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz jego delegatur terenowych. Pani naczelnik oznajmiła, że Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, w związku z prośbami mieszkańców, 29 czerwca 2021 ponownie zawnioskował do właściwego urzędu o zainstalowanie fotoradaru. 30 lipca 2021 otrzymano odpowiedź odmowną.

Postulaty częściowo się zdezaktualizowały

Na podstawie danych statystycznych otrzymanych od Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli przeprowadzona została ocena bezpieczeństwa ruchu w obszarze Czarnieckiego 22. W piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Naczelnik delegatury Południowo- Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego poinformował, że dokonano analizy odnotowanych zdarzeń drogowych w latach 2018- 2021, które nie dają podstaw do instalacji fotoradaru. Naczelnik Wydziału Transportu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oznajmiła, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli, na ul. Czarnieckiego systematycznie były i są wysyłane patrole policyjne kontrolujące prędkość przejeżdżających pojazdów (kontrole odbywały się również przy użyciu pojazdów nieoznakowanych). Przeprowadzane działania miały miejsce o różnych porach w ciągu doby, a kontrole te nie potwierdziły nagminnego i codziennego łamania przez kierujących pojazdami przepisów drogowych dotyczących przekraczania prędkości. Jeśli chodzi o emisję hałasu, badania przeprowadzone przez laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okolicy Czarnieckiego 22 wykazały, że uzyskane wartości mieściły się w granicach dopuszczalnych norm. W tym miejscu trzeba podkreślić, że ulica, o której mowa uległa ostatnio znacznej przebudowie. Zmienił się układ komunikacyjny. Teraz są tam 2 skrzyżowania o ruchu okrężnym, które w znacznym stopniu ograniczają możliwość przekraczania dozwolonej prędkości, ponadto oddana do użytku w maju bieżącego roku obwodnica Stalowej Woli i Niska istotnie zredukowała ruch pojazdów ciężarowych na ulicy Czarnieckiego, wyprowadzając Ruch Tranzytowy z centrum miasta.

Naczelnik Wydziału Transportu poinformowała też, że w związku z liczną korespondencją grupy mieszkańców bloku numer 22 przy ulicy Czarnieckiego w Stalowej Woli, kierowaną do różnych organów, zorganizowano spotkanie z zainteresowaną stroną. Miało ono miejsce w starostwie 14 września 2021 o godz. 10:00. Wzięło w nim udział 5 mieszkańców. Rozmawiano na temat organizacji ruchu w okolicy Czarnieckiego 22. Zaproponowano wówczas opracowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych Stalowej Woli koncepcji mającej na celu „uspokojenie” ruchu na ulicy. W związku z tym, że ul. Czarnieckiego w tamtym rejonie będzie modernizowana, na wysokości bloku nr 22 położona zostanie warstwa ścieralna o zredukowanej hałaśliwość.

Ostatecznie Rada Powiatu Stalowowolskiego, opierając się na zgromadzonym w sprawie materiale oraz ustaleniach poczynionych przez Komisję skarg, wniosków i petycji, uznała, że złożona skarga jest bezzasadna.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~www2

Jeżeli w ciągu godziny dajmy na to, przejeżdża tam 1000 samochodów z prędkością 70km/h, to po ograniczeniu prędkości będą się tworzyły korki i autka będą emitować do atmosfery znacznie więcej spalin i hałasu. Auto jadące na niższym biegu jest głośniejsze i emituje więcej spalin! A dalej ten 1000 aut będzie przejeżdżał, tylko wolniej i dłużej.
A może progi zwalniające? Zawsze mnie śmieszą inicjatywy ograniczenia szybkości przez zastosowanie progów. Wydaje się komuś, że jak będzie miał progi przed domem, to auta pojadą wolniej i bezpieczniej. Tymczasem auta zamiast spokojnie przejechać 50-60 km/h paląc powiedzmy 5l/100km paliwa, muszą hamować i rozpędzać się zużywając 15l/100km. Ilość spalin jest wielokrotnie większa, hałas rozpędzanego auta również, więc może zgodnie z modą zainstalować na Czarneckiego progi zwalniające?

~Set

Ludzie co jest wami. Mieszkacie w mieście a wymagacie ciszy jak w lesie.

~Obserwer

Jak zwykle 2-3 mieszkańcom nie pasuje. Nie pasowało ojcu/matce, teraz syn/córka się zestarzał-a i jemu/jej nie pasuje. Taki sport...

~Megafon

Zieloni cisną "oddolnymi" inicjatywami nie mniej jak stowarzyszenie Nasze Miasto.

~Adam

Za niedługo mieszkańcy ulicy Popiełuszki odczują na własnej skórze skutki wybudowania autostrady pod ich oknami.

~driver rni

Policja niech sie przyjrzy nagminnemu lamaniu prawa przez mieszkancow tego bloku przez przejezdzanie podwojnej linii ciaglej !

~Radca Prawny

Mieszkańcy i lokatorzy są śmieszni wniosek jest bezzasadny. Ruch na tych ulicach był zawsze nagle się jaśnie hrabiny obudziły. Nikt nie broni się państwu przeprowadzić w spokojniejszą okolicę np na Piaski czy do Pysznicy

maszynista

Proponuje zwiekszyc predkosc do 90 km/godz i halas nie bedzie tak slyszalny.Likwidacja przejsc,bo to dodatkowy halas przy rozpedzaniu auta.

~boby

Oni się naprawdę nudzą tam jest wszystko OK !!!

~Elomelo320

Czemu nikt skarg nie składa z ulic Staszica i Alei? Tam dopiero jest ruch i kierowcy jeżdżą z prędkością 80-100km/h.

~Hue Hue

Auta szybko jadą? Drodzy mieszkańcy Czarnieckiego 22. Proszę usiąść sobie na przystanku koło straży pożarnej przy alejach i zobaczyć z jaką prędkością tam się auta poruszają. W jaki sposób jeżdżą tam motocykliści, auta ciężarowe. Może się zamienimy?

~andrzej

brawo. kretynów na Czarnieckiego nie brakuje, zrozumcie ,że hałas będzie tym większy im mniejsza prędkość pojazdów będzie tam obowiązywała dlatego ,że samochód żeby poruszać się małą prędkością musi zredukować bieg na niższy ,a w konsekwencji zwiększyć obroty silnika ,bo inaczej się nie da , bo tak są skonstruowane pojazdy silnikowe spalinowe , a to wywołuje większy hałas ,tak samo nie potrzebne hamowanie i przyśpieszanie powoduje nie potrzebny hałas. więc skarga nie powinna dotyczyć prędkości na tej drodze ,bo już przez kilka lat jest tam ograniczenie prędkości do 40km/h ,tylko kultury jazdy kierowców. mieszkańcy tego bloku oburzają się na takową kulturę jazdy ,czepiając się już samej nawierzchni drogi ,ja mam wrażenie ,że tam jest parę takich upartych dziadków którzy to nie chcą dać za wygraną ,chcą żeby zrobiono cokolwiek byle miasto poniosło koszty ,po to żeby ich urażoną dumę udobruchać. no ja myślę ,że nie ma komu powiedzieć tym ludziom dosadnie ,że są w błędzie i szukają dziury w moście. a przez swoją głupotę narażają miasto na niepotrzebne koszty. jeżeli ktoś nie rozumie ponadto ,że zbliżając się do bloku Czarnieckiego 22 od strony sanu trzeba wjechać pod pewne wzniesienie i nie można tego zrobić mając małą prędkość pojazdu i małą prędkość obrotową silnika to jest w moim przekonaniu takim jak to któryś z polityków dziś w tvp info nazwał użytecznym idiotą.

~Polowie

Jest CAŁKOWICIE BEZZASADNA skarga.
Od wielu lat im coś nie pasuje, nawet kazali sobie znak ograniczenie 40 km/h ustawić i jest.
A auta o wiele zwolniły odkąd jest rondo na krzyżówce z obwodnicą.
No ale oczywiście zawsze coś nie tak jest...