Jak dobrze i skutecznie osuszyć budynek?

Materiał zewnętrzny Image

Czy całkowite osuszanie budynków jest możliwe?

Obecnie zalanie mieszkań i domów staje się poważnym problemem z uwagi na gwałtowne opady deszczu i związane z tym powodzie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Osuszanie budynków wszelkiego typu, nie tylko pełniących funkcję mieszkalną ale i użytkową, stało się w związku z tym poważnym problemem społecznym. Dobre, skuteczne i trwałe osuszenie ścian, stropów i podłóg oraz fundamentów jest poważnym wyzwaniem, ale jest to wykonalne, chociaż wymaga czasu, i fachowej pomocy przy pomocy profesjonalnego sprzętu.

Jak to zrobić skutecznie?

W opinii publicznej funkcjonuje mit, że budynek po zalaniu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, ponieważ zawsze czuć będzie w nim wilgoć, a na ścianach co jakiś czas pojawiać się będzie pleśń i grzyb. Opinie takie mogły jednak być prawdziwe jeszcze 50 lat temu, ale dzisiaj w dobie gwałtownego rozwoju techniki i technologii problem ten praktycznie nie istnieje. Aby skuteczne i nieodwracalnie wykonać osuszanie budynków po zalaniu lub podtopieniu, trzeba przeprowadzić za pomocą profesjonalnego sprzętu wiele skomplikowanych czynności. Po usunięciu wody z budynku poprzez mechanizmy ssące, należy zbadać poziom wilgotności powietrza i stan zawilgocenia ścian, aby zaplanować cały program osuszania. W zależności od tych wyników stosuje się różne rodzaje profesjonalnych urządzeń, inny czas osuszania i odmienne metody likwidacji wilgoci. Cała akcja osuszania budynków z tego powodu musi być przeprowadzana przez doświadczoną firmę, posiadającą odpowiedni park maszyn specjalistycznych. Firma dobierze najbardziej optymalne techniki w zależności od stopnia zalania i struktury murów pod kątem zużytych materiałów i techniki budowy nieruchomości. Jednak osuszenie fundamentów, piwnic, stropów i ścian to nie wszystko, bowiem istotne jest też zabezpieczenie budynku przed pojawieniem się pleśni i grzyba w przypadku ciągłego narażenia budynku na kontakt z wilgocią.

Po osuszeniu budynku.

Wilgoć w budynku to pożywka dla bakterii i grzybów, toteż bardzo ważnym aspektem jest odgrzybianie murów przeprowadzone jednocześnie, gdy trwa osuszanie budynków lub bezpośrednio po nim. Na skutek długotrwałego gromadzenia się wilgoci może także dojść do mnożenia się bakterii chorobotwórczych, rozwijających się na poddanym procesowi gnicia materiałach organicznych. Toteż konieczne będzie, po zakończeniu całego syklu osuszania, zdezynfekować zalane uprzednio pomieszczenia, co może wykonać wyłącznie podmiot uprawniony do tego rodzaju działania. Ważne, aby osuszanie budynków przeprowadzić kompleksowo i skutecznie zlikwidować nie tylko wszelkie szkody, które są widoczne. Po analizie konstrukcji budynku trzeba także założyć istnienie zawilgocenia w miejscach niedostępnych do zbadania. Aby skutecznie zwalczyć skutki zalania, trzeba nie tylko wiedzy o technikach i budownictwie, ale jeszcze ma tu znaczenie wyobraźnia i umiejętność przewidywania, co jest znacznie trudniejsze. Co ważne, nie należy czekać z decyzją o przeprowadzeniu akcji osuszania, gdyż w przypadku długotrwałego zawilgocenia, zmiany i uszkodzenia ścian, posadzek i stropów mogą być nieodwracalne a efektem nawet zniszczenie domu. Woda jest bardzo szkodliwa dla murów wszelkiego typu, bez względu na materiał, z którego są wykonane. Niekiedy widać uszkodzenia gołym okiem, lecz w większości wypadków, są one niewidoczne. Zalanie posadzek i fundamentów natomiast grozi katastrofą a długotrwałe zawilgocenie stropów odpadaniem tynków, toteż osuszanie budynków jest również wyrazem troski o zdrowie swoje i najbliższych. , zwłaszcza, że wilgoć to choroby reumatyczne i oddechowe, które zagrażają życiu. Osuszanie budynków więc to ratunek , komfort i życie. Nikt nie może żyć w otoczeniu wilgotnym,, ponieważ nie jesteśmy do tego stworzeni, toteż dbajmy o otoczenie swoje i bliskich, czuwajmy nad środowiskiem i warunkami życia. Likwidujmy wilgoć nie tylko w domach , ale i zakładach pracy w trosce o naszych pracowników, którzy również wymagają troski i ochrony ich życia. Osuszajmy z głową!

Masz problem z wilgocią w budynku? Skorzystaj z pomocy fachowców. Kontakt poniżej.

https://dezynfeusz.pl/osuszanie-budynkow-osuszanie-scian/

https://skuteczneusuwanie.pl/osuszanie-budynkow/

https://ddd-katowice.pl/osuszanie-budynkow/

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Lokator

Jest jakaś firma z naszego regionu godna polecenia?