Uchodźcy z Aflandu w Nisku, wszystkie służby w akcji

Image

Trudne czasu, stan wyjątkowy przy granicy, a w Nisku uchodźcy?

Na terenie Powiatu Niżańskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne nt. „Współdziałanie w realizacji zadań obronnych, sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie realizacji procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych” pk. SAN 2021. Ćwiczenie składało się z części teoretycznej, gry obronnej i części praktycznej. Ćwiczeniem kierował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Głównymi ćwiczącymi byli: Starosta Niżański, Stały Dyżur Starosty Niżańskiego, wybrane elementy Akcji Kurierskiej i Głównego Stanowiska Kierowania, Komenda Powiatowa PSP w Nisku, Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku, Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku oraz Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku.

Jako współćwiczący, udział wzięli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku, Komenda Powiatowa Policji w Nisku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku, 3 Niżański Batalion Inżynieryjny w Nisku, 16 Tczewski Batalion Saperów w Nisku, 32 Batalion Lekkiej Piechoty w Nisku i 3 Kompania Regulacji Ruchu.

Priorytetowymi celami ćwiczenia było m.in.: sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania obronne, doskonalenie i zgrywanie obsady Stałego Dyżuru, sprawdzenie współdziałania w podejmowaniu decyzji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska, doskonalenie i zgrywanie elementów kierowania i ogniw wykonawczych w realizacji zadań określonych w planie operacyjnym w czasie podwyższania stanu gotowości obronnej państwa, współpraca i doskonalenie realizacji zadań pomiędzy samorządem Powiatu, strażą, policją, jednostkami wojskowymi i WKU w Nisku, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą oraz rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji zadań operacyjnych a także ocena realności przyjętych rozwiązań w wykonywaniu zadań operacyjnych.

Cele ćwiczenia zostały zrealizowane głównie przez: sprawdzenie stanu przygotowania kadry i pracowników wykonujących bezpośrednio zadania obronne w powiecie, w podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, KPP w Nisku i KP PSP w Nisku, sprawdzenie umiejętności przekazywania danych, informacji, meldunków w ramach zadań związanych z osiągnięciem stanów gotowości obronnej (w tym umiejętność w przekazywaniu kodowanych sygnałów dostępnymi środkami łączności), udoskonalenie procedur współdziałania różnych ogniw w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zdobycie doświadczenia przez kierowników wszystkich jednostek we współdziałaniu w realizacji zadań obronnych, doskonalenie współpracy cywilno – wojskowej.

Zasadnicze zadania wykonane podczas ćwiczenia: sprawdzenie łączności Stałego Dyżuru Starosty Niżańskiego z dyżurami tworzonymi w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych (sprawdzeniem objęto 12 jednostek), sprawdzenie posługiwania się tabelami kodowymi, przeprowadzenie gry obronnej Starosty Niżańskiego, która obejmowała zadania do wykonania przez Dyrektorów PUP, PCPR, PPP, ZDP w Nisku i Naczelnika Wydziału AB.

Realizowane zadania wynikały z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu niżańskiego.

Podczas ćwiczenia przeprowadzono dwa epizody praktyczne:

• pierwszy dotyczył oznakowania drogi powiatowej dla przemieszczenia się Sił Zbrojnych RP – w epizodzie wzięli udział przedstawiciele 3 Kompanii Regulacji Ruchu w Nisku i 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku,

• drugi dotyczył udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym uchodźcom z AFLANDU z udziałem Starostwa Powiatowego w Nisku, KP PSP w Nisku, KPP w Nisku, 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku oraz jednostek OSP z Niska i Rudnika nad Sanem.

Po zakończeniu epizodów Starosta Niżański poddał wstępnej ocenie sposób przeprowadzenia działań, wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi służbami i jakość podejmowanych czynności. Są to główne elementy, które w przyszłości pomogą na skuteczne i profesjonalne działanie, gdyby rzeczywiście doszło do zagrożenia.

- Przeprowadzane powiatowe ćwiczenia obronne nie tylko budują sprawne działanie współćwiczących, ale również wzmacniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Niżańskiego– mówi Starosta Niżański Robert Bednarz, który pozytywnie ocenił realizację przez ćwiczących powierzonych im zadań obronnych.

Przewiń do komentarzy

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Tola

Przećwiczcie jeszcze inwazje na Moskwę która być moze się zdarzyć w przyszłości przy tym rządzie pis

~Luc

Uchodźcy są w nisku? Wzywam plokułatola

~Vvoytek

Chciałoby by się to jakoś skomentować, ale w słowniku normalnego człowieka słów brak.

~ameliniok

amelinum wam szkodzi,przesuńcie miasto ze 100 km,bo was zatruja,umrzecie na raka!

~O rany

Nie wierzę. Co za bzdury. Miałem nadzieję że to jakieś zabawy dzieci z podstawówki. O rany. Teraz wiem jakimi głupotami zajmują się nasi terytorialnie wlatcy

REPUBLIKABANASI

czyli wojna niedlugo hehe

~Ech

Uwielbiam tamie ćwiczenia, ile to służb, ile urzędów, ilu dyrektorów... Jak przyjdzie co do czego to sie skończy działaniami straży pożarnej, karatke podesla moze z jeden radiowóz. Po jakis trzech dniach wojsko zostanie zmobilizowanie.... Hah

~e2rds

RACZEJ DWÓCH IDIOTÓW Z WIELOWSI

~Ramirez

Wypowiedziało się dwóch idiotów ze wsi stalowa

~Michnik

NISKO to stan umysłu.

~mieszkaniec

@Hahaha. i to od dawna. im tam na łeb siadło już dawno.