Wakacje, wakacje, a co po wakacjach? Od października znów ruszają studia w Wyższej Szkole Administracji – rekrutacja trwa.

Materiał zewnętrzny Image

Mieszkańcy Stalowej Woli i okolicznych powiatów doskonale wiedzą, że w Wyższej Szkole Administracji, kształceni są specjaliści, których spotykamy w urzędach, instytucjach publicznych i placówkach oświatowych. Od nowego roku akademickiego uczelnia oprócz dotychczasowych kierunków (administracji, pedagogiki i blisko 20 kierunków studiów podyplomowych), można zdecydować się na przyszłościowe studia z zakresu zarządzania lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Na studia można zapisać się wygodnie już teraz przez system Wirtualnego Dziekanatu.

Władze uczelni jasno deklarują, jakie są priorytety: - stawiamy przede wszystkim na kadrę naukową składającą się z praktyków. Proponowane kierunki mają profil praktyczny, co znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci powinni być wyposażeni w umiejętności pozwalające doskonale odnaleźć się w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno znanych w regionie kierunków administracja i pedagogika, ale również tych nowych. Zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne – dwie nowości oferują ciekawe i unikalne programy studiów, które powstały po dokładnej analizie potrzeb regionalnego rynku pracy.

Ci, którzy ukończą nowy kierunek zarządzanie, staną się profesjonalnymi menedżerami. Studia te pozwolą wyspecjalizować się w pracy z projektami, prowadzeniu kampanii marketingowych oraz organizowaniu efektywnej komunikacji w organizacji. Dużą grupę przedmiotów stanowią te o profilu ekonomicznym, dzięki którym absolwenci będą rozumieli najważniejsze problemy związane z finansami przedsiębiorstwa. Dużo uwagi poświęca się prawnym kwestiom prowadzenia firmy. Absolwenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami prawa konkurencji, prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. Wszystko to po to, aby reprezentując swoją organizację wiedzieli, jakie są ich prawa i obowiązki.

Ponieważ w ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszyła się specjalność administracja bezpieczeństwa prowadzona w ramach kierunku administracja, władze uczelni postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą w zależności od obranej specjalności staną się ekspertami z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, formacji policyjnych lub cyberbezpieczeństwa.

W ofercie uczelni znalazły się również propozycje dla tych, którzy już mają dyplom studiów wyższych. W ramach studiów podyplomowych można zdobyć lub uzupełnić wiedzę m.in. na temat ochrony danych osobowych, kadr i płac lub organizacji i zarządzania w oświacie. Ciekawą ofertę stworzono z myślą o pedagogach, na których czekają różnorodne „podyplomówki”, takie jak np. terapia pedagogiczna i rewalidacja, terapia zajęciowa i arteterapia, integracja sensoryczna i logopedia.

Wracając do Wirtualnego Dziekanatu, warto wspomnieć o cyfryzacji procesu studiowania, która przyspieszyła w czasie pandemii. Uczelnia jest gotowa do prowadzenia zajęć zdalnie, tak że studenci w istocie pozostają w stałym kontakcie z wykładowcami i mogą w pełni czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Również cała dokumentacja toku studiowania jest prowadzona poprzez przyjazny system informatyczny, a żacy mogą na bieżąco obserwować swoje osiągnięcia.

Pełną ofertę studiów można poznać dzięki nowej stronie internetowej WSA.


Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona