Badania niszczące w zakresie metalurgii przemysłowej - laboratorium wytrzymałościowe

Image

Każdy materiał, z którego jest zrobiony dany produkt, powinien być odpowiednio wytrzymały. By dowiedzieć się, jak reaguje na różne czynniki, można wykonać specjalistyczne badanie niszczące, czy sprawdzające wytrzymałość materiału na rozciąganie, jego odporności na pękanie, i innych cech zależnych od celu, w jakim materiał został stworzony.

Laboratorium Wytrzymałościowe

Tenslab Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp. k. wykonuje badania niszczące od 2014 roku. W zakres wykonywanych badań wchodzą badania niszczące (DT) wyrobów hutniczych oraz złączy spajanych, wykonanych z metali i ich stopów. Przykładem czynności, które się składają na tę ofertę, mogą być:

• Badania metalograficzne złączy spawanych

• Badanie przydatności procesów cieplnych

• Analiza składu chemicznego

• Badanie korozyjności

• Pomiary chropowatości powierzchni

• Próba udarności metali i złączy spawanych

• Próba łamania

• Próba zginania metali i połączeń spawanych

• Pomiary twardości metali i złączy spawanych

• Statyczna próba rozciągania metali i połączeń spawanych

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), jest dowodem na wysoką jakość usług świadczonych w Laboratoriach Wytrzymałościowych. Wyniki badań akceptowane są przez DNV, BV, LR, RINA, PRS oraz ABS.

Sprawdź także: https://tenslab.pl/metoda-vickersa

Badania metalograficzne

Badania metalograficzne obejmują mikrostrukturę i makrostrukturę. Analiza struktury metali i stopów metali jest obserwowana na specjalnej próbce - zgładzie metalograficznym, z wykorzystaniem przyrządów optycznych, przy powiększeniach do nawet kilkuset tysięcy razy. Natomiast, makrostrukturę sprawdza się między innymi pod względem występowania wtrąceń niemetalicznych, wydzieleń, wielkości i kształtu ziarna, w tym mikropęknięć i innych, potencjalnych wad. Badania te zazwyczaj prowadzone są na zgładach metalograficznych. Wykorzystuje się do tego oko nieuzbrojone, szkło powiększające lub mikroskop. Na analizę zgładów metalograficznych składają się następująco:

Cięcie — z wykorzystaniem pił lub przecinarek taśmowych bądź tarczowych, uzyskuje się oddzielone próbki do badań. Kolejnymi krokami mogą być frezowanie lub szlifowanie.

Inkludowanie — z wykorzystaniem żywicy termoutwardzalnej dochodzi do inkludowania na specjalnej prasce lub ręcznie za pomocą żywicy chemoutwardzalnej. Dzięki temu procesowi można przeprowadzić automatyczne szlifowanie i polerowanie na małych elementach.

Szlifowanie — z wykorzystywaniem materiałów ściernych zawierających tlenek glinu i odpowiedni poziom gradacji. Dzięki obracaniu w trakcie szlifowania o kąt 90 stopni można wyeliminować wcześniejsze rysy.

Polerowanie — z wykorzystaniem techniki mechanicznej lub elektrolitycznej, mikroskopowe zgładów uzyskują lustrzaną powierzchnię.

Trawienie — z wykorzystaniem mieszanin chemicznych lub odczynników dochodzi do reakcji mającej na celu między innymi ujawnienie granic ziaren oraz składników strukturalnych.

Procesy te pozwalają na zaobserwowanie nawet najmniejszych nieciągłości materiału, strukturę pierwotną lub wtórną materiału, mikropęknięcia i wiele innych.

Zobacz też: https://tenslab.pl/modul-younga

Próba udarności

Próba udarności polega na sprawdzeniu materiału w zakresie pękanie pod wpływem obciążenia dynamicznego. Badanie przeprowadzane jest w różnych temperaturach w zależności od etapu, pokojowej, obniżonych nawet do -60oC, oraz -196oC z wykorzystaniem ciekłego azotu. Następnie wykorzystuje się młot Charpy`ego, aby określić pracę łamania, udarność oraz rozszerzenia bocznego dla zestawu próbek, składającego się najczęściej z trzech próbek.

Statyczna próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania to najbardziej podstawowe badanie wytrzymałościowe. Próbko podlega rozciąganiu, aż do momentu zerwania. Pozwala to na określenie wytrzymałości materiału oraz granicy plastyczności. Zazwyczaj wykorzystuje się próbki płaskie i okrągłe, na przykład wycinki rurek lub gotowe wyroby. Badanie może przebiegać zarówno w pokojowych temperaturach jak i obniżonych lub podwyższonych. Wyniki statycznej próby rozciągania rejestrowane są w postaci cyfrowej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://tenslab.pl/statyczna-proba-rozciagania.

Tenslab Sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe sp. k. z siedzibą w Gdańsku posiada zaawansowane Laboratoria Wytrzymałościowe w Gdańsku, Oddział w Szczecinie i w Gdyni, w których wszelkie badania przeprowadzane są z najwyższym profesjonalizmem i z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu. Przeprowadzenie badań niszczących między innymi pozwoli wybrać odpowiednie elementy konstrukcji, kontrolować jakość materiałów oraz kwalifikacje osób z uprawnieniami spawalniczymi.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =