XXXIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Image

28 lipca 2021 r. odbyła się nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada przyjęła Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2021-2027 dla Powiatu Niżańskiego. Celem programu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu m.in. poprzez edukację i aktywizację lokalnej społeczności.

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów oraz Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik Nad Sanem pozbawiła się kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1076R Bieliny – Rudnik nad Sanem.

Następnie Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2021 na realizację zadania pn.: "Utworzenie kompleksu edukacyjno - sportowego przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem". Zaciągniecie zobowiązania jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z terminem wykonania w roku 2022.

Realizując porządek obrad Rada udzieliła pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Ulanów w wysokości 10.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXI Dożynek Województwa Podkarpackiego.

Ponadto dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021 przekazując m.in. dotację celową w kwocie 220.000,00 zł dla SPZZOZ w Nisku, na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku”.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =