Nowe kierunki, nowe możliwości w Stalowej Woli

Materiał zewnętrzny Image

Wydaje się, że Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej na stałe zadomowiła się w Stalowej Woli i wpisała w ofertę edukacyjną naszego regionu. Uczelnia nie spoczywa jednak na laurach i z roku na rok proponuje mieszkańcom coraz to nowsze kierunki studiów i specjalności odpowiadające wymaganiom współczesnego rynku pracy. Nowością w tegorocznej rekrutacji są poszukiwane przez przyszłych studentów i chętnie wybierane: Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie. To kierunki, które Uczelnia prowadzi w ramach studiów I stopnia (licencjackich). Należy pamiętać również o tym, że nadal można podejmować studia na kontynuowanych kierunkach: Pedagogika i Administracja, których pierwsi absolwenci tego roku opuszczą mury Uczelni. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności akademickiej potwierdzające pewną i stabilną pozycję WSA w regionie. W ramach tych kierunków rekrutacja prowadzona jest na studia licencjackie, magisterskie oraz jednolite (pedagogika).

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne można wybrać jedną z czterech atrakcyjnych specjalności: zarządzanie kryzysowe, formacje policyjne, cyberbezpieczeństwo lub ochronę osób i mienia. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z fundamentalnych potrzeb każdego człowieka, stąd duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Wszystkie specjalności stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i nowe zagrożenia, które są wynikiem jego ustawicznego rozwoju. Absolwenci tego kierunku przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych miejscowości.

Podobnie w przypadku Zarządzania – specjalności: zarządzanie w administracji, zarządzanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prestiżowe Master of Business Administration (MBA) gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w efektywnym kierowaniu instytucjami, firmami, urzędami czy zespołami pracowników. To także przepustka do odnoszenia sukcesów biznesowych w prowadzeniu własnej firmy. Niepewne czasy pandemii i lockdownu jak na dłoni pokazały, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do kierowania podmiotami gospodarczymi, umiejętność podejmowania szybkich i nie zawsze popularnych decyzji, w tym zwłaszcza w zakresie zarządzania ludźmi i organizacji pracy w czasach kryzysu.

- Bardzo mnie cieszy, że w Stalowej Woli mamy tyle różnorodnych kierunków. Szczerze mówiąc nie wiem jeszcze, czy zostanę studentką akurat tej uczelni, ale sama możliwość studiowania w miejscu zamieszkania jest dla mnie ważna. Z różnych powodów nie każdy może sobie pozwolić na podjęcie studiów w wielkim mieście, kwestie zakwaterowania czy dojazdów są ciągle pewnym ograniczeniem, zwłaszcza w obecnych czasach. Dlatego tym bardziej cieszy, że na wyciągnięcie ręki mamy tyle możliwości – mówi jedna z tegorocznych maturzystek.

Wyższa Szkoła Administracji prowadzi rekrutację również na studia podyplomowe. W ofercie znajduje się aż 20 kierunków studiów, wśród nich między innymi: Kadry i płace, Integracja sensoryczna, Dietetyka, Logopedia i inne wymienione na stronie Uczelni https://www.wsa.stalowa-wola.pl/ w zakładce oferta edukacyjna -> studia podyplomowe.

Na wszystkie kierunki studiów rekrutować można się zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. Szczegóły i film instruktażowy znajdują się w zakładce rekrutacja (https://www.wsa.stalowa-wola.pl/rekrutacja/).

Materiał video


Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona