Procedury trwały 3 miesiące. Jedna firma doniosła na drugą firmę

Image

Niedawno pisaliśmy o tym, że procedury wyłonienia wykonawcy na przebudowę i wykonanie prac konserwatorskich w MDK trwają już 3 miesiące. W końcu zapadła decyzja co do tego komu zostanie powierzone to zadanie.

Do przetargu przystąpiło 4 wykonawców, których oferty były następujące: 14,98 mln zł; 14,44 mln zł;15,32 i 16,47 mln zł. Na poczet tego zadania zabezpieczono w kasie miejskiej 16,51 mln zł.

Otwarcie ofert nastąpiło 19 kwietnia br., a już 27 kwietnia firma z Daleszyc, której propozycja była najwyższa, wystosowała do magistratu pismo, w którym poddała w wątpliwość doświadczenia kierowników budowy u konkurencyjnych wykonawców. Tymczasem wszyscy oferenci zapewnili, że dysponują kierownikami budowy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie kierowania budową/ remontem na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków o wartości minimum 2 mln zł brutto każdy (wartość robót budowlanych) w ilości po 4 zadania każdy.

Ostatecznie miasto w toku postępowania nie wykluczyło żadnych wykonawców oraz nie odrzuciło oferty żadnego z nich. Realizację inwestycji powierzono Konsorcjum: TEXOM, którego oferta wynosiła około 15,32 mln zł. Przy wyborze kierowano się następującymi kryteriami: cena, doświadczenie kierownika budowy oraz okres gwarancji i rękojmi.

Inwestycja zakłada przebudowę i remont sali widowiskowej, sceny i pomieszczeń przyległych. Mała sala kinowa będzie dostosowana do wymogów sali muzyczno- teatralnej. Obiekt będzie jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja wszystkich prac ma potrwać 30 miesięcy.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~XXX

Ja to już czegoś nie rozumiem, przecież te obiekty są odnowione niedawno - jak widać na załączonym zdjęciu . Łazienki odnowione jak trzeba na obecne czasy. Może jedynie Holl itp. Szatnia . Puknijcie się w głowę i idźcie po rozum ... Wydać pieniądze bo DAJĄ to lekka przesada.

~cekol

No i dobrze, nie ma co na łapu-capu wybierać partacza, tylko trzeba się dokładnie ofertom przyjrzeć