Zostań osteopatą - Rekrutacja na pierwsze w Polsce studia osteopatyczne

Materiał zewnętrzny Image

Osteopatia to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, która jako narzędzie diagnostyczne i metodę leczenia stosuje badanie manualne. Osteopatia w pełni akceptuje zależność pomiędzy ciałem a umysłem człowieka, zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Według założeń tej teorii, ciało ludzkie stanowi monolityczną całość w swojej strukturze i poszczególnych funkcjach. Organizm ludzki, według osteopatów posiada wrodzone zdolności do samoregulacji i samodzielnego przywracania homeostazy, a rolą osteopaty jest wyłącznie zainicjowanie tego procesu w chwili, gdy następuje opóźnienie czy ich spowolnienie.

Fico-MUM kontynuuje tradycję polskiej osteopatii

Systemowe nauczanie w zakresie osteopatii ma swój początek w okresie przełomu XIX i XXw. w USA. Do Europy ten kierunek nauczania dotarł jeszcze w czasie trwania I wojny światowej, gdzie w Londynie powstała pierwsza szkoła osteopatii. Stamtąd nowy kierunek nauczania rozprzestrzenił się na inne kraje Europy, by do Polski trafić w 2003r. Aktualnie w Polsce funkcjonuje kilka szkół osteopatii, przygotowujących absolwentów uczelni do pracy w zawodzie.

Jedną z takich uczelni jest Mazowiecka Uczelnia Medyczna Fico-MUM https://ficomum.org/, w której aktualnie ma miejsce rekrutacja na studia podyplomowe https://ficomum.org/osteopatia-studia-podyplomowe/ medycyny osteopatycznej. Studia podyplomowe na tym kierunku przebiegają następująco:

• trwają 4 lata

• mają formę niestacjonarną

• każdy rok studiów obejmuje 10 zjazdów

• zjazd ostatni to egzaminy praktyczne i teoretyczne

• absolwent studiów otrzymuje dyplom oraz Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Studia skierowane są do osób legitymujących się co najmniej dyplomem licencjata fizjoterapii lub dyplomem lekarza oraz studentów co najmniej 4 roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego .

Podstawowe zasady osteopatii

Studia podyplomowe https://ficomum.org/rekrutacja/ mają na celu przygotowanie do zawodu osteopatów. W trakcie edukacji, program nauczania wykorzystuje wiedzę medyczną, osteopatyczną oraz naukową do diagnostyki oraz leczenia pacjentów. Podstawowym cele osteopatii, przyjętym przez uczelnię, jest poprawa oraz wspieranie wszelkich aspektów zdrowia i zdrowego rozwoju człowieka. Przyszły osteopata otrzymuje pełne kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki, leczenia pacjentów oraz wspomagania ich w procesach leczenia różnych chorób, wykorzystując do tego celu techniki analizy procesów zachodzących w organizmie pacjenta.

Osteopatia koncentruje swoje praktyki przede wszystkim na zdrowiu, a nie na zwalczaniu chorób, ponieważ uznaje ona, że:

• ludzki organizm stanowi jedność

• zarówno budowa ciała ludzkiego jak i procesy zachodzące w organizmie powiązane są ściśle z płaszczyzną strukturalną organizmu jak i duchowo-psychiczną


• każdy organizm posiada wypracowane, naturalne mechanizmy samoleczenia oraz autoregulacji procesów

• procesy lecznice zachodzące w organizmie są wynikiem owych trzech powyższych zasad

Studia podyplomowe na Fico-MUM respektują wszystkie 5 modeli osteopatii:

• biochemiczny

• oddechowo-krążeniowy

• neurologiczny

• biopsychospołeczny

• bioenergetyczny

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =