Posłowie zagłosowali na TAK. Stalowa Wola bliżej nowych inwestycji

Image

14 lipca br., poprzez aklamację Rada Miejska przyjęła rezolucję w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Była to uchwała zgody i patrzenia w jednym kierunku. W piątek 23 lipca posłowie na Wiejskiej również dali zielone światło.

Ustawa jest mocno krytykowana i budzi kontrowersje. Dość wspomnieć, że Sejm poparł ją, ale przeciw było aż 202 posłów (KO: 125, Lewica: 45, KP: 21, Konfederacja: 5, Polska2050: 6, niezrzeszeni: 2), wstrzymało się: 6).

Zadowolenia nie kryje prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Dzieje się historia! Sejm RP przyjął ustawę dającą nowe życie Stalowej Woli przez zgodę na utworzenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego dedykowanego dla nowoczesnych technologii oraz innowacji. Dziękuję 241 Posłom, którzy zagłosowali za ustawą, która została poparta przez Radę Miejską ponad wszelkimi podziałami politycznymi w Stalowej Woli- czytamy na fb prezydenta naszego miasta.

Jak się nie trudno domyśleć, w Senacie może nie być już tak różowo, ale ustawa wówczas trafi ponownie do Sejmu i będzie zatwierdzona.

Więcej na ten temat: TUTAJ.

- Historia dzieje się na naszych oczach i przy naszym udziale. Przyjęcie dziś przez Sejm RP rządowej ustawy o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych i umożliwienie inwestycji gospodarczych na tych terenach to epokowe, historyczne decyzje!! Blisko 1000 ha przy strefie ekonomicznej w Stalowej Woli będzie przeznaczone pod inwestycje dające miejsca pracy i zapewniające rozwój nie tylko Stalowej Woli ale całego regionu. To w praktyce realizacja rządowego programu Polski Ład. Programu który ma na celu podniesienie jakości życia w naszym kraju. Strategiczne inwestycje gospodarcze w ramach Polskiego Ładu będą miały miejsce w Stalowej Woli!! Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za tę rządową inicjatywę!! Ważne też, że te przepisy w pełni zabezpieczają sprawy lasów. Na ich podstawie nastąpi zamiana tych działek na inne których wartość ekologiczna i leśna będzie taka sama. Lasy Państwowe za te działki otrzymają teren na którym będzie prowadzona działalność leśna. Także kwestie środowiskowe, ekologiczne! są uwzględnione. To bardzo istotne. Dziękuję Panu Prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu za ogromną aktywność w tym temacie, też rozmowy w Sejmie RP. Wieloletnie zabiegi władz Stalowej Woli dzięki jego staraniom właśnie się ziszczają. Dziękuję Radzie MIEJSKIEJ w Stalowej Woli za przyjęcie przez aklamacje rezolucji popierającej działania rządu. Ta stalowowolska ponad partyjna zgoda była ważnym argumentem w sejmowych dyskusjach. Po 85 latach od decyzji o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego dziś zapadła inna, której znaczenie jest równie istotne. Stalowa Wola wchodzi na kolejny, wyższy poziom rozwoju!! P. S. Oczywiście głosowałem ZA przyjęciem ustawy- mówi wiceminister Infrastruktury, poseł na Sejm RP Rafał Weber.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
e2rds

~cfgh, nie dziw się, cyt: "ważny", "mądry", "inteligentny", "Inteligent", "doktor", "lekarz", "inżynier", "Wódz", "uczony", "WIZJONER", "wielki", "teżlekarz", "Mieszkaniec" i wiele jeszcze innych nicków to tylko " pseudointeligent".

~cfgh

Do "mądry" Charakterystyczną cechą pacjentów oddz, psychiatrycznego jest to, że uważają się za mądrych, a pozostali to z odchyłami. Dlatego ty chyba jesteś taki mądry inaczej.

~mądry

Do zatroskany , cieciu czy ty chcesz zatrzymać największy rozwój naszego miasta w dziejach naszego miasta.? Chcesz aby nasze miasto się zwijało jak w czasach SZREKA.?

~zatroskany

Nie jest jeszcze za póżno, aby powstrzymać tych zadowolonych szerokonosych szaleńców. A Nasze Miasto nie mogłoby zaangażować się w zbieranie podpisów ? Tak dużo osób jest przeciwnych temu pomysłowi, ale pojedyncze osoby nie mają siły przebicia.

~EDI

"Morfeusz – Matrix jest wszędzie, otacza nas ze wszystkich stron. Nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy, czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę.
Neo – Jaką prawdę?
Morfeusz – Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w kajdanach. W więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu umysłów. Niestety, nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać."
Film „Matrix”
MAMY COVIDOWY SZCZEPINKOWY MASECZKOWY MATRIX W ROZKWICIE !!!

~jan

.... Władysław Bronniewski :
W Wiet­na­mie, Bur­mie, na wy­spach Ma­laj­skich bo­jow­ni­cy wol­no­ści, nie­pod­le­gło­ści i spra­wie­dli­wo­ści wal­czą prze­ciw ko­lo­ni­za­to­rom wo­ła­jąc: STA­LIN!
Gór­ni­cy fran­cu­scy trwa­ją w straj­kach i wy­cią­ga­ją dło­nie na wschód z okrzy­kiem: STA­LIN!
Chło­pi wło­scy zaj­mu­ją ob­szar­ni­cze nie­użyt­ki i od­pę­dza­ni gwał­tem, wo­ła­ją: STA­LIN!
Po­eta, wy­pę­dzo­ny ze swej oj­czy­zny za umi­ło­wa­nie wol­no­ści i spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, pięk­ny po­eta chi­lij­ski pi­sze po­emat o STA­LI­NIE.
Zmiaż­dżo­na okrut­nie War­sza­wa dźwi­ga swe okrwa­wio­ne ce­gły tym szyb­ciej z imie­niem STA­LI­NA.
Wszę­dzie na świe­cie, gdzie się­ga prze­moc pie­nią­dza, ba­gnet żoł­da­ka i pał­ka po­li­cjan­ta, lu­dzie wal­czą i będą zwy­cię­ża­li z imie­niem STA­LI­NA.
Set­ki mi­lio­nów lu­dzi wo­ła­ją: STA­LIN! STA­LIN! STA­LIN!

.... czyżby historia zatoczyła koło ?.... jest genialny wódz, tylko natchnionego poety brakuje .... ale może poeta pan Wencel coś napisze .....

~EDI

KARMA CZEKA NA PEWNO WAS MARNE LUDZIKI ROZLICZY!!!!
PODZIĘKUJEMY WAM OJ PODZIĘKUJEMY KARMA WAM PODZIĘKUJE NA PEWNO CZAS SĄDU
I SPRAWIEDLIWOŚCI JUŻ SIĘ ZACZĄŁ !!!
Z KARMĄ I NATURĄ NIE WYGRA NIKT ONA ZAWSZE BYŁA JEST I BEDZIE GÓRĄ !!!!
O PYCHO DECYDENCKA POZWÓL ŻYĆ !!!
KIMKOLWIEK JESTEŚ CZŁOWIECZE MARNY
PYŁKU NA WIERZE
ROBAKU MARNY
JESTEŚ Z NATURY
CZŁEKU PONURY
BO JESTEŚ Z NIEJ
I NIC NIE ZNACZYSZ!!!
CHOĆ PONAD BOGA PYCHA TWA!!!
A POTEM TRWOGA RĘCE DO BOGA !!!
PYŁKU NA WIERZE
ROBAKU MARNY!!!
NIE BĘDZIE TAK I NIE BYŁO ŻEBY SIĘ TRUŁO I BEZKARNIE ŻYŁO
WSZYSTKO TO DLA NAS DLA DOBRA NASZEGO !!!
WSZYSTKO PRZEZ ZASKOCZENIE TAJNE USTAWY TAJNE POSIEDZENIE!!!
1000ha JUŻ ZAPLANOWALI BEZ KONSULTACJI , REFERENDUM ZADECYDOWALI!!!
W IMIĘ JAKIEJ RACJI POZBAWIACIE NAS PRAWA DO SZEROKIEJ KONSULTACJI!!!
W IMIĘ MAMONY ŚWIAT ZOSTANIE ZNISZCZONY!!!
FUNDUJĄ NAM " ZDROWIE" -->ASTMĘ,ALERGIĘ,RAKA,BETONOWE PUSTYNIĘ
BEZ DRZEW, ZWIERZA, PTAKA!!!
I OTO ZAPŁATA ZA WYBORCZY GŁOS
PRZEZ ZASKOCZENIE KOLEJNY CIOS
DLA NASZEGO PSEUDO-DOBRA
W IMIĘ RACJI DECYDENTA
ON JUŻ ZAPOMNIAŁ KTO GO WYBRAŁ
ON JUŻ NIE PAMIĘTA
ON W IMIĘ MAMONY NISZCZY NASZE LASY
ZDROWIE ,ŻYCIE
I WMAWIA NAM FAŁSZ NA PEWNO SIĘ SZCZEPIONĄ WYLECZYCIE
LECZ PO CO NAM BEDZIE ZATRUTA MAMONA:
DLA NIEWOLNIKA KTÓRY KONA!!!
ODDAĆ LEKARZOWI,NA LEKI,
TO WSZYSTKO!!!
O DECYDENCI O PSEUDO-DOBRODZIEJE NAS JUŻ NIE KUPICIE
DLA NAS CENNIEJSZE JEST ZDOWIE ,LAS I ŻYCIE!!!
ŻADNA MAMONA NAS JUŻ NIE POKONA!!!
NIE MÓWCIE WIĘC NAM ,ŻE DOBRZE NAM ROBICIE!!!
NISZCZYCIE LASY ,ZDROWIE , ŻYCIE!!!

~EDI

KARMA CZEKA NA PEWNO WAS MARNE LUDZIKI ROZLICZY!!!!
PODZIĘKUJEMY WAM OJ PODZIĘKUJEMY KARMA WAM PODZIĘKUJE NA PEWNO CZAS SĄDU
I SPRAWIEDLIWOŚCI JUŻ SIĘ ZACZĄŁ !!!
Z KARMĄ I NATURĄ NIE WYGRA NIKT ONA ZAWSZE BYŁA JEST I BEDZIE GÓRĄ !!!!
O PYCHO DECYDENCKA POZWÓL ŻYĆ !!!
KIMKOLWIEK JESTEŚ CZŁOWIECZE MARNY
PYŁKU NA WIERZE
ROBAKU MARNY
JESTEŚ Z NATURY
CZŁEKU PONURY
BO JESTEŚ Z NIEJ
I NIC NIE ZNACZYSZ!!!
CHOĆ PONAD BOGA PYCHA TWA!!!
A POTEM TRWOGA RĘCE DO BOGA !!!
PYŁKU NA WIERZE
ROBAKU MARNY!!!
NIE BĘDZIE TAK I NIE BYŁO ŻEBY SIĘ TRUŁO I BEZKARNIE ŻYŁO
WSZYSTKO TO DLA NAS DLA DOBRA NASZEGO !!!
WSZYSTKO PRZEZ ZASKOCZENIE TAJNE USTAWY TAJNE POSIEDZENIE!!!
1000ha JUŻ ZAPLANOWALI BEZ KONSULTACJI , REFERENDUM ZADECYDOWALI!!!
W IMIĘ JAKIEJ RACJI POZBAWIACIE NAS PRAWA DO SZEROKIEJ KONSULTACJI!!!
W IMIĘ MAMONY ŚWIAT ZOSTANIE ZNISZCZONY!!!
FUNDUJĄ NAM " ZDROWIE" -->ASTMĘ,ALERGIĘ,RAKA,BETONOWE PUSTYNIĘ
BEZ DRZEW, ZWIERZA, PTAKA!!!
I OTO ZAPŁATA ZA WYBORCZY GŁOS
PRZEZ ZASKOCZENIE KOLEJNY CIOS
DLA NASZEGO PSEUDO-DOBRA
W IMIĘ RACJI DECYDENTA
ON JUŻ ZAPOMNIAŁ KTO GO WYBRAŁ
ON JUŻ NIE PAMIĘTA
ON W IMIĘ MAMONY NISZCZY NASZE LASY
ZDROWIE ,ŻYCIE
I WMAWIA NAM FAŁSZ NA PEWNO SIĘ WYLECZYCIE
LECZ PO CO NAM BEDZIE ZATRUTA MAMONA:
DLA NIEWOLNIKA KTÓRY KONA!!!
ODDAĆ LEKARZOWI,NA LEKI,
TO WSZYSTKO!!!
O DECYDENCI O PSEUDO-DOBRODZIEJE NAS JUŻ NIE KUPICIE
DLA NAS CENNIEJSZE JEST ZDOWIE ,LAS I ŻYCIE!!!
ŻADNA MAMONA NAS JUŻ NIE POKONA!!!
NIE MÓWCIE WIĘC NAM ,ŻE DOBRZE NAM ROBICIE!!!
NISZCZYCIE LASY ,ZDROWIE , ŻYCIE!!!

~Naleśnik

A jak tam postępy na odcinku hali warzywnej funkcjonariuszko "ciente piuro"?

~pracuś

A ten po prawej stronie (na zdjęciu) to co za poseł?

~mieszkanka

tragedia :( nic z tego nie będzie .. wytna w pień i zostanie goła ziemia
Gdzie ta fabryka maseczek??? Tak sie tylko pytam

~uju

super to pracownicy miejskiej spółki czekają teraz na podwyżkę pensji z najniższej krajowej na nowa najniższa krajowa od stycznia. śmiejecie sie ludziom prosto w twarz. Idzie zdechnąć za ta pensje

art2deco

Rozwój to jedyna droga, postęp to regres.

~Do Poniżej

Co cię to interesuje czy ktoś prowadzi transmisję na Fejsie czy nie prowadzi? Nie masz swojego życia nieudaczniku że musisz wnikać w życie kogoś.Zal mi ciebie durniu

~Lucek

Lucek na fejsie prowadzi transmisję na żywo jak koparka pracuje. Lucuś weź tę koparkę i przeprowadź transmisję jak likwidujesz ten przybytek pub zwany RST w centrum miasta!!!smiech2 Bo to wstyd wielki!

~Do mądry

A czy nie mieli racji ?

~Mieszkaniec

Tak się buduje przyszlosc miasta.

e2rds

~Mariola, ale nie taki głupi jak ty, widzę, że przypadły ci do gustu nicki na literę "m" lub "M', np Mariola, Maniek, mądry, tak co jakiś czas zmieniasz literę. Wypsnął ci się "Inteligent" ale okazał się pseudointeligent, a teraz zaserwowałeś "Wódz" i jakoś pod tym Wodzem nie piszesz, to wymyśliłeś "~Mariola", czyżbyś zmienił płeć i wiek i nie chcesz być już "Babcią".

~Mariola

Zamknięty sflaczały burak erddes -mocny tylko zza komputera. Oj głupi ty głupi

e2rds

~Bongo, widzisz, ja bym o czyimś wyglądzie w ten sposób nie napisał, to co na zdjęciu to w czystej postaci lans, ale ja się z tego śmieję, inni mogą to opisywać. Na tym forum jest zdecydowanie większy narcyz w postaci pseudointeligenta, a przebija to z jego nicków typu: Inteligent(to oficjalny nick, był), mądry, wielki (nie mylić ze wzrostem), lekarz, doktor, INTELIGENT, WIZJONER, dumny,a obecnie ochrzcił się oficjalnie "Wódz", to jest dopiero narcyzm.

~Bongo

@e2rds, na prawdę.nie widzisz różnicy pomiędzy zwykłym lansem a tym co masz na zdjęciach powyżej? Przecież to narcyzm w czystej postaci smiech2 Także tu konkretnie oceniamy "urodę" modeli smiech2 smiech2 smiech2

~Zbigniew

Buraki wyrosły , będzie akcja buraczana

e2rds

Tu "~mądry" w innym miejscu "~wielki", w innym "~obserwator", w innym "~PRZEPROŚCIE", a to wszystko wpisy pseudointeligenta, naczelnego hejtera, trolla i wazeliniarza stalowowolskiego Palca i Sznura piszącego w godzinach urzędowania za pieniądze podatnika, nie wstyd ci, ale pisiorki nie znają wstydu, potrafią zgarniać gdzie się da i ile się da, jak "tłuste koty".

~mądry

Partia platforma obywatelska czytaj [partia oszustów] zawsze była za tym aby ściana wschodnia Polski była zacofana o przynajmniej 3 wieki.

e2rds

~Mariola, o widzę że nowy nick pseudointeligentowi przybył, oj głupia ty, głupia ty.

umarly

Od 6 lat słyszymy bajki o powiększeniu strefy ekonomicznej o 160 ha o tereny za Ikea. Ale teraz a co tam, obiecajmy ludziom powiększenie o 1000 ha, niech się bawią.

e2rds

~Bongo, może masz rację, ze to nie adwersarze, tylko forumowicze, ale niemniej jednak można śmiać się z kogoś kto np. obrał buty dwa różne i pokazuje się publicznie, jest niestosownie ubrany do danych okoliczności, głupio gada, głupio się zachowuje, ale nie z samego wyglądy i jego wizerunku, twarzy, głowy, czy np. garba, wzrostu. Oni chcą wszędzie się lansować, są przy władzy i tyle i tylko z tego można pośmiać.

e2rds

~wstyd vel pseudointeligencie, wstydem to ty jesteś na tym forum, nie potrafisz nawet czytać ze zrozumieniem, ale nic dziwnego, to umysł "krzywego niemytego kikuciego łba".

~Htt

PO oczywiście Przeciwko rozwojowi Stalowej Woli!!!

~Mariola

Dlatego erddesik siedzi zamknięty w domu żeby ludziom się nie śniły koszmary gdy go zobaczą. To stary sflaczały burak.