Charakterystyka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Image

Bezpieczeństwo wewnętrzne to gałąź bezpieczeństwa, która odnosi się do przeciwdziałania zagrożeniom wewnątrz państwa. Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego, jest bardzo ważną częścią w zakresie polityki wewnętrznej kraju. Wszystkie zagrożenia wobec państwa skierowane są albo na zewnątrz, albo do wewnątrz, dlatego przeciwdziałanie im obejmuje bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne to także kierunek studiów, który prowadzony jest na niektórych uczelniach w Polsce. Z tego tytułu możemy podjąć studia licencjackie lub studia magisterskie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny). Czy warto podejmować naukę na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne? Do kogo są kierowane studia? Jakie perspektywy ma absolwent po ich ukończeniu i jakich przedmiotów będzie się uczył w toku studiów? Sprawdź koniecznie!

Kto powinien studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dedykowane są zarówno absolwentom liceum, którzy nie mieli jeszcze styczności z zawodem, jak i kadrze publicznej, jednostkom organizacyjnym służb państwowych, a także aktywnie pracującym np. w służbach mundurowych.

Obrazek


Wiele regionów w Polsce jest narażonych na zagrożenia np. o charakterze naturalnym, hybrydowym, związanym z cyberprzestępczością oraz dezinformacją. Istotną rolę odgrywa również ciągle rozwijająca się technologia. Co więcej, obecnym problemem jest także nielegalna migracja, a temat terroryzmu nie jest obcy ówczesnym krajom. Coraz więcej jednostek zgłasza zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji osób, które zatrudnione są w regionalnych służbach państwowych, odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Czas trwania studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne są prowadzone najczęściej na poziomie licencjackim (I stopnia, 3 lata) oraz magisterskim (II stopnia, 1,5-2 lata), a niektóre wydziały wprowadziły je także w formie kształcenia podyplomowego. Po studiach licencjackich (I stopnia) uzyskasz dyplom licencjata, natomiast studia magisterskie (II stopnia) pozwolą Ci na uzyskanie dyplomu magistra. Na tym kierunku nie są prowadzone jednolite studia II stopnia. Pamiętaj, że ważny jest także wybór specjalności, który odpowiednio utoruje twoją ścieżkę kariery.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne — praca i perspektywy

Jeżeli uzyskasz dyplom na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, możesz szukać pracy w służbach specjalnych, inspekcjach, jednostkach specjalnych oraz mundurowych (jednostki straży pożarnej, straży granicznej, w wojsku, w policji i in.), w sektorze administracji publicznej, a także w różnych zespołach odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe. Dodatkowym atutem jest możliwość poszukiwania pracy w strukturach międzynarodowych oraz w organizacjach pozarządowych, które potrzebują specjalistów do spraw związanych np. z bezpieczeństwem lokalnej społeczności. W policji natomiast możesz podjąć zatrudnienie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Centralnym Biurze Śledczym lub w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Obrazek


Ukończenie tego kierunku to także otwarte drzwi do pracy w firmach zajmujących się organizacją konwojów, imprez, ochroną ludzi i mienia, a także w przedsiębiorstwach, które projektują i realizują systemy zabezpieczeń. Dodatkowo potencjalnym zatrudnieniem może być także instytucja kultury i sztuki, która odpowiada za ochronę dziedzictwa. Możesz również pracować na stanowisku eksperta z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

To także doskonały kierunek dla przyszłych specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ds. cyberbezpieczeństwa, ds. infrastruktury krytycznej, ds. ochrony fizycznej, a także dla przyszłych security managerów, loss prevention managerów, audytorów bezpieczeństwa oraz specjalistów BHP, dyrektorów i managerów ochrony. Jednym słowem, wszystkich specjalistów dbających o wewnętrzne bezpieczeństwo państwa, a dodatkowo, kierunek ten jest świetnym wyborem dla przyszłych detektywów!

Co więcej, jeżeli wybierzesz np. niestacjonarne studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, na WSBiO w Warszawie, mogą one w dużej mierze przyczynić się także do rozwoju twojej kariery zawodowej. Swoje zainteresowania możesz rozwijać również, podejmując pracę naukową lub badawczą.

Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy?

Wydawać by się mogło, iż ukończenie studiów w dzisiejszych czasach nie daje gwarancji podjęcia satysfakcjonującej pracy. Nic bardziej mylnego! Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci podjąć zatrudnienie po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

• Wybierz uczelnię charakteryzującą się wyspecjalizowaną, doświadczoną kadrą, która przygotuje Cię do pracy w zawodzie oraz jest niezwykle zaangażowana w kształcenie studentów. Zobacz kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony – https://wsbio.waw.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne-i-st/.

• Pamiętaj, że jednym z kroków do sukcesu jest sumienna i rzetelna nauka. Twoje umiejętności, to twoja największa wartość na rynku.

• Aby utrwalić w praktyce nabytą wiedzę, koniecznie zacznij szukać jak najszybciej praktyk. Nie zgadzaj się na te niskiej jakości, wybierz takie, gdzie nauczysz się wielu ciekawych rzeczy.

• Praktyki i staże dla studentów to również odpowiednie miejsce do tworzenia swojej sieci kontaktów zawodowych, a te z pewnością przydadzą się na przyszłość.

• Wyspecjalizuj się w wąskiej dziedzinie lub postaw na to, co najbardziej Cię interesuje. Najlepszy pracownik to taki, który spełnia się w swojej roli.

• Pierwszej pracy szukaj jeszcze w trakcie nauki na uczelni. Im większe zdobędziesz doświadczenie, tym łatwiej poradzisz sobie po studiach.

• Studia stacjonarne pochłaniają więcej czasu, dlatego ciekawą alternatywą jest również wybór studiów niestacjonarnych i najbardziej interesującej Cię specjalności. Zyskasz więcej czasu na praktykę zawodową, a podjęcia pracy w tygodniu nie będzie problemem.

Obrazek


Sylwetka absolwenta i realizowane przedmioty

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak m.in. zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni, cyberprzestrzeń jako obszar wojny hybrydowej, bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, ochrona infrastruktury krytycznej przed ofensywą operacyjną cyberprzestrzeni oraz cyberterroryzm – przestrzeń, zagrożenia i metody zwalczania. Dodatkowo, podczas studiów na WSBiO można wybrać dwie specjalności: specjalizacja bezpieczeństwo publiczne oraz specjalizacja cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Absolwenci po ukończeniu studiów posiadają niezbędną wiedzę z zakresu społecznego oraz prawnego, która gwarantuje zrozumienie istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Analizują wszelkie zjawiska związane z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Posiadają podstawową wiedzę na temat podziału władzy, struktury i ustroju w państwie, którą nabyli w toku kształcenia. Potrafią wskazać zasady funkcjonowania organów państwowych. Znają zadania administracji publicznej, posiadają umiejętności niezbędne do zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz wyznaczają kierunki i obszary wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo absolwenci posiadają podstawową wiedzę potrzebną do działania w służbach mundurowych oraz specjalnych.

Obrazek


Studia pozwalają nabyć interdyscyplinarną wiedzę m.in. z zakresu rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony granic i osób oraz zarządzania kryzysowego i obronności.

W zależności od uczelni, jaką wybierzesz, podczas rekrutacji pod uwagę mogą być brane różne przedmioty maturalne, m.in. matematyka, WOS, geografia, języki obce, język polski, historia i inne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne — studia Warszawa

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studiować możesz zarówno z Warszawie jak i w innych miastach. Warszawa:

• Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (WSBiO) w Warszawie — na uczelni realizowane są niestacjonarne studia I stopnia (studia licencjackie - 3 lata) oraz studia II stopnia.

• Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH)

• Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

• Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

• Uniwersytet Warszawski

• Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.


Uczelnie wyższe w innych miastach:

• Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

• Dolnośląska Szkoła Wyższa

• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte

• APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie

• Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =