Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Materiał zewnętrzny Image
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji źródła ciepła budynku i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel i zarządca budynku musi dostarczyć dokument zawierający informacje o źródłach ciepła i spalaniu paliw. Obywatele mają 12 miesięcy na przesłanie dokumentów – w przypadku istniejących budynków i 14 dni – w przypadku nowych budynków.

Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://zone.gunb.gov.pl lub pobrać formularz dostępny na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq i złożyć kompletną deklarację w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 9 (pokój nr 4).

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Przypominamy również, że do 1 stycznia 2022 r. należy wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012), jeżeli jest w użytku dłużej niż 10 lat od daty jego produkcji lub jeśli nie posiada on tabliczki znamionowej. W takiej sytuacji warto skorzystać z programu Czyste Powietrze, w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki na wymianę kotłów i pieców.

Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9 . W ramach porozumienia z WFOŚiGW zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 9 (pokój nr 4), gdzie udzielimy informacji o programie i pomożemy wypełnić wniosek.

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona