Wielkie plany, wielkie marzenia, a w ślad za nimi nowe miejsca pracy!

Image

Poprzez aklamację Rada Miejska przyjęła rezolucję w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.

Stalowa Wola i Jaworzno mają szansę na rozwój

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Prawdopodobnie ustawa trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Ustawa umożliwi wprowadzenie czasowej, 2- letniej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Pozwoli to na rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu.

Zamiana w stosunku 1:1 nie powoduje strat powierzchniowych i daje PGL Lasy Państwowe możliwość prowadzenia gospodarki leśnej na nowym, możliwym do zagospodarowania na cele gospodarki leśnej, równoważnym powierzchniowo terenie pozostającym w zasobach Skarbu Państwa. Jeżeli w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany nie zostanie zrealizowana inwestycja, na cele lokalizacji, której została dokonana zamiana, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będzie mogło żądać: zwrotu nieruchomości będących przedmiotem zamiany od każdoczesnego ich właściciela, przy czym zwrotu dokonuje się przez ponowną zamianę nieruchomości, albo zapłaty przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany.

Wielkie nadzieje

Stalowa Wola stoi przed ogromną szansą, aby stworzyć nowoczesną strefę przemysłową, której powierzchnia miałaby wynieść 996 hektarów, dedykowaną określonym branżom (dot. energii, elektromobilności lub transportu).

Uzbrojenie w niezbędne sieci infrastruktury technicznej tak dużego terenu przekracza możliwości finansowe miasta, dlatego potrzebny jest partner, którym będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Planowane jest utworzenie spółki, która wspólnie z miastem prowadziłaby inwestycję uzbrojenia terenu, a później byłaby operatorem strefy.

W Stalowej Woli zgoda ponad podziałami

W środę została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, której jedynym punktem było przyjęcie rezolucji w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Sesja została poprzedzona spotkaniem ze wszystkimi radnymi, które odbyło się dzień wcześniej. Rezolucja zostanie skierowana zarówno do Sejmu, jak i Senatu oraz wszystkich klubów parlamentarnych.

Samorząd Miasta Stalowej Woli prosi o poparcie trwających prac legislacyjnych, oraz deklaruje pełne zaangażowanie w realizację celów założonych w ustawie. Jesteśmy świadomi wyzwań prawnych, organizacyjnych, finansowych i inwestycyjnych stojących przed nami w realizacji stworzenia nowej strefy gospodarczej o powierzchni blisko 1000 hektarów. Jednocześnie oprócz celów wynikających wprost z ustawy przygotowujemy wdrożenie nowej strategii rozwoju Stalowej Woli, opartej na idei miasta zrównoważonego z innowacyjnym przemysłem oraz specjalistycznym rynkiem pracy. Zapraszamy wszystkich do współpracy i pomocy w realizacji ambitnych celów miasta, mądrze łączącego wyzwania zielonego, ekologicznego ośrodka miejskiego, jako dobrego i komfortowego miejsca do życia w połączeniu z projektowaną strefą przemysłową dedykowaną dla innowacyjnej gospodarki i nowych technologii- czytamy w treści rezolucji.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej głos zabrał dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Tomasz Miśko. Podkreślił, że Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na terenie Stalowej Woli zainwestowała ponad 52 mln zł, realizując projekty własne, bądź wspólne z miastem. Podkreślił, że ARP wyraża poparcie dla idei utworzenia Strategicznego Parku Przemysłowego.

- Dostrzegamy potrzebę dalszego Rozwoju Obszarów inwestycyjnych na terenie miasta, szczególnie tych o dużych powierzchniach, z uzbrojeniem gwarantującym możliwość przygotowania atrakcyjnej oferty dla inwestorów zagranicznych. Agencja Rozwoju Przemysłu podejmuje wspólnie z panem prezydentem inicjatywę zaprojektowania i budowy parku przemysłowego, który będzie odpowiadał potrzebom czasów obecnych- mówił Tomasz Miśko, Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu.

Prezydent podziękował za złożoną przez ARP deklarację. Złożył także wyrazy wdzięczności radnym za wspólne uzgodnienie treści rezolucji oraz zgodę ponad podziałami politycznymi.

- Jeżeli nie podejmiemy tego wielkiego wyzwania dotyczącego stworzenia nowych dużych terenów inwestycyjnych, to przegramy każdą konkurencję. Dlatego moment, w którym w tej chwili się znajdujemy, jest taki istotny, bo albo Stalowa Wola podejmie wielkie wyzwanie gospodarcze, wielkie wyzwanie inwestycyjne albo niestety czeka nas degradacja. Obecna strefa ekonomiczna jest zupełnie wyczerpana pod względem nowych terenów inwestycyjnych. To również problem branż, które są już tak mocno obecne. Oczywiście szanujemy i doceniamy wszystkich inwestorów, którzy tworzą naszą lokalną gospodarkę, ale rozwijanie dalej tych branż, które są obecne dzisiaj w Stalowej Woli, nie rokuje na pozyskanie nowych mieszkańców, a rynek pracy w tym zakresie jest wyczerpany nie tylko w Stalowej Woli, ale w zakresie można powiedzieć najbliższych 50 km. Dedykacja w ustawie dla tych nowych branż, do otwarcia się na nowe technologie, jest również tą wielką szansą, aby na nowo zaprosić mieszkańców, którzy kiedyś z naszego miasta wyjechali. Jest to również wielka szansa dla młodych mieszkańców, którzy chodzą jeszcze do szkoły podstawowej, którzy zaraz będą myśleli o wyborze szkoły średniej, a później studiów- mówił Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta zaznaczył, że efekty stworzenia nowej strefy przemysłowej nie będą widoczne zbyt szybko, za 5 czy nawet 10 lat. Jest to projekt wieloletni.

- Mamy nadzieję, że ten apel Rady Miejskiej trafi do wszystkich parlamentarzystów, bo byłoby rzeczą wielką, gdyby udało się, aby ta ustawa została podjęta przy ogólnej zgodzie politycznej w Parlamencie- mówił Lucjusz Nadbereżny.

Radny Damian Marczak zabrał głos w imieniu Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego.

- Oczywiście wyrażamy swoje pełne poparcie dla tego dokumentu. Kieruję również podziękowania na ręce pana prezydenta oraz wszystkich osób zaangażowanych przy pracy nad tą ustawą, gdyż to jest ogromna szansa, szansa, którą jesteśmy winni naszemu miastu i deklaracja w stosunku do mieszkańców Stalowej Woli dbania o to, żeby Stalowa Wola była miastem, które się nadal będzie rozwijało tak dynamicznie jak w początkach swojego istnienia oraz w latach osiemdziesiątych. Stalowa Wola i stalowowolanie oczekują pełnej zgody i tutaj naszą pełną zgodę mają. Chcielibyśmy również zaapelować do wszystkich osób, które będą decydować o powodzeniu tej ustawy o to, żeby wsparli tę inicjatywę, która w tym momencie jest przez nas podejmowana- mówił radny Damian Marczak.

Głos zabrała również radna Renata Butryn z SPS, która podkreśliła, że w poprzednich kadencjach podejmowane były działania aby pozyskać nowe tereny inwestycyjne, do czego dążył prezydent Andrzej Szlęzak. Podkreśliła, że szansą na rozwój dla miasta jest bardzo dobre skomunikowanie Stalowej Woli, jak również poszerzenie terenów inwestycyjnych.

- To jest ta szansa na to, żeby miasto gospodarczo się rozwijało, żeby młodzi ludzie nie tylko stąd nie uciekali, ale żeby przybywali, bo będą mieli konkretną ofertę dobrej, ambitnej pracy i mieszkanie, więc rzeczywiście szereg decyzji, które ostatnio podejmujemy, jeśli one się zaczną i będą realizowane, to dobra wróżba, jeśli chodzi o miasto i jego przyszłość. Oczywiście, że potrzebujemy inwestorów, bo inaczej, tak jak pan prezydent powiedział, będziemy przeżywać regres i to bardzo duży- mówiła Renata Butryn.

Rada Miejska podjęła rezolucję przez aklamację. W obradach wzięło 19 radnych.

W czasie obrad Rady Miejskiej projekt ustawy wpłynął do Sejmuj, obecnie jest w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~andrzej

do spacerowy ,wiesz tak ci to przedstawiają w taki sposób interpretują , zauważ znowu szantaż ,albo to zrobimy albo będzie źle , oni są ślepi na wszystko i chcą was zaślepić, przypomnij sobie jak powstawało to miasto jak powstawało wiele miast w polsce , najpierw jak gdzieś powstał zakład produkcyjny to ludzie którzy tam byli zatrudniani mieli gdzie mieszkać ,byli to mieszkańcy nie tylko miast ale przede wszystkim wsi którzy dojeżdżali do pracy nawet 100km pociągiem codziennie ,a obecnie jest taka sytuacja ,że ludziom brakuje miejsca do zamieszkania ,a politycy chcą żeby mieszkańców jeszcze przybyło do tego miasta ,ale do czego? gdzie oni będą mieszać? skoro nie ma mieszkań dla obecnie mieszkających ale często z rodzicami. sytuacja jest patowa ,młodzi ludzie nie zgadzają się na takie traktowania ,że mają ciężko pracować i nie mieć prawa do zakupu mieszkania ,bo się tutaj nic nie buduje. dlatego młodzi ludzie podejmują decyzje o wyjeżdżaniu z tego miasta ,bo nie widzą perspektyw. jakby to było ruszenie budowy bloków mieszkalnych i zakładów pracy to wówczas tak ,ale samych zakładów ,to nie ma szans. dziś ludzie nie będą dojeżdżać 100km do pracy ,bo dziś ludzie potrzebują większej wygody ,to tak jak zmiany które powstały po wybudowaniu marketów , ludzie wiedzą jakie to zło ale idą tam ,bo tam jest wygodniej robić zakupy. więc to będzie tak z tymi zakładami ,że owszem politycy teoretycznie będą mieli racje ,że robią dobrze ,ale w praktyce będzie to niesamowicie trudne do zrealizowania na takich warunkach {haruj bez prawa do mieszkania}.

~Spacerowy

Czytam od początku i się wypowiem. Sosny mają pewnie blisko 100 lat żywotność jej 120 lat później drzewo nadaje się albo na materiał albo opał. Zazdrościcie wielkim miastom że tam jest praca perspektywy itp a widzę tu komentarze że drzew nie wolno ruszać. Powiem tak, jeśli jest szansa na nowych inwestorów czytaj prace to jak najbardziej ta strefa powinna powstać kosztem wycięcia tego lasu . Nie będziecie płakać że trzeba wyjeżdżać do Rzeszowa czy Warszawy za robota

~Gal

@liljana w 100 procentach się zgadzam, a ukoronowaniem tego szczytu hipokryzji jest otwierana przed wyborami FABRYKA MASECZEK.

~Liljana

Oczywiście "historyczne", "po raz pierwszy". Jakie to kompleksy na wierzch wychodzą. Powtórka ze Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej. Czy miejsca pracy będą, to się okaże, bo jak na razie miały być w Biznes Tower, w start upach i ani widu, ani słychu. Jest jednak taka zasada, że miejsca pracy może tworzyć ktoś, kto napisał kiedyś CV czy list motywacyjny albo w rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczył. Co o rynku pracy wie karierowicz partyjny z zawodu dyrektor? Nic! Co wielokrotnie udowodnił przez te kilka lat obiecanek miejsc pracy.

~drwal

no i znów będziemy ciąć, niszczyć... super!!!! szkoda tylko ze nie w mieście, ale co sie odwlecze to nie uciecze.

~pop

Jak poinformowały WP SportoweFakty Jarosław Niezgoda, były piłkarz Legii Warszawa, powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Citkę. Były agent piłkarski może zostać oskarżony o sfałszowanie podpisu piłkarza.

e2rds

Przybywa nicków pseudointeligentowi, oj przybywa i nawet z @ korzysta.

wyborca

Certyfikat wam wygasł.

~Niesiołowski

Najważniejsza decyzja w historii Stalowej Woli od 60 lat!
Brawo dla prezydenta za pomysł i realizację, brawo dla radnych za głosowanie ponad podziałami.

~@Jola

Tobie już ktoś mózg najwyraźniej wyrąbał.
Ty niczego nie jesteś w stanie zapamiętać, a tym bardziej zrozumieć...

~Jola

No to zapamiętamy pana prezydenta jako tego, który nam wyrąbał płuca. Na nic już błonia, plastikowe bajorko czy inne mydlarnie. Stalowa Wola bezpowrotnie zaczyna umierać. A to właśnie dzięki temu, że tu jest spokojnie, zielono i cicho tu, właśnie tu mieszkam. Wielki błąd panie prezydencie, zapamiętamy tą wycinkę.

~Dare

Może jakiś hejter totalnej opozycji wytłumaczyć mi dlaczego radni byli wasi na tak, a wy macie jakieś kretyńskie uwagi?

~Cvt

Musiało zaboleć opozycję, ten projekt, zagłosowali za, ale trolle szaleją z nienawiści.

~robbie

Wielkie plany związane z naszym klubem Stal St.w. zatrudniono znanego menadżera a tu dzisiaj w wp takie o nim informacje. Oby nasz klub nie popłynął jak titanic. Sentymentalne wspomnienia 1.09.1991 do naszego miasta przyjeżdża Legia 0-0 , 8500 na trybunach pamiętam jak stałem za bramką z kolegami a jaki był doping? wracaliśmy do domu dumni,że stolyca nie dała naszym chłopakom rady. To se ne vrati.

~stalowiak

Pitu pitu , pierdu pierdu. Pan Płezydent niech powie co z realizacją planów po kinie Ballada, fabryce maseczek , budynku mostostalu itp. itp. Już w te gadki płezydenckie nikt nie uwierzy.

~Iza

Do Mulder- i na perspektywie jak zawsze się skończy a lasy rosną tak długo

~Mulder

Ten projekt daje Stalowej Woli perspektywy jakich nie miała od kilkudziesięciu lat.

~Motel

Panie prezydencie, pieski szczekają, a Pan niech to kontynuuje

~Realko

Jeśli trolle opozycji skończyli już hejtować, to z tego cowiem to jutro będzie okazja nie pić od rana. Polecam

~Iza

Fabryki maseczek nie potrafili uruchomić a teraz biorą się za taką inwestycję? Skończy się jak zwykle z ręką w nocniku i masą wycietych drzew. A ja wolę zbierać grzyby w okolicznych lasach niż wdychac smrodliwe powietrze.

~edekodkredek

kręcony wpadł na pomysł który trzeba było realizować na początku swojej kadencji, Od 2015r maja wszystko, Swoj rzad, większość parlamentarna, prezydenta. Mogli robić tu na dole, na poziomie samorządu wszystko. Robili: place zabaw dla dzieci i tereny rekreacyjne. No i ten ich wszechobecny LANS , mający pokazać tym na dole jakimi są oni niby dobrymi gospodarzami Ani jeden nowy i znaczący inwestor od czasu ich rządów nie pojawił się w Stalowej Woli. Pensje ludzi w zakładach produkcyjnych należą do najniższych w kraju,, za to ceny mieszkań niewiele różnią się od tych w Rzeszowie, Młodzi ludzie, w miarę ogarnięci nie widząc przyszłości dla siebie w tym pipidołku , po skończeniu szkól średnich po prostu stad wyjeżdżają. Miasto się wyludnia i starzeje.Za chwilę spadnie poniżej 50 tysi i będziemy się zastanawiać czy znów wybrać kręconego, tym razem burmistrza. Amen

~Vmax

Jedyną „inwestycją” będzie wycinka lasu. Urzędasy biorą się za biznes. Może kupią jeszcze kilka upadających i zbędnych budynków, wybudują kilka placów zabaw z huśtawkami i konikami bujanym i to wszystko za miliony długu w raz z festynem i disco polo za kilkaset tysięcy.

~Ryk 12

Stalowa sie stacza na dno

e2rds

~kibic vel pseudointeligencie, jeszcze taki szczegół, mnie te twoje wypociny do mnie nie interesują, możesz uświadamiać innych, może się nabiorą.

~@obca

O IKEA coś wiesz, czy miażdżysz swoje IQ?

e2rds

~kibic vel pseudointeligent, już pisałeś, że stadion mamy prawie za darmo bo 60 mln -(minus) 15 mln dotacji i jeszcze raz - (minus) 15 mln zwrotu VAT to = 0, a może tak jak ty "00", to teraz stadion będzie zarabiał po 100 tys za wynajem na mecz, choć tobie ciągle mylą się mln i mld i tych "00" ci przybywa to różnie możesz mieć namieszane.
A z tych planów to jedynie mogą być wycięte lasy i kariera pryncypała i lizusa pseudointeligenta na tym się skończy.
Widzę, że nawet w tym artykule próbujesz odszczekiwać się adwersarzom, tylko pod innymi nickami.

~Tips&tricks

Mam nadzieję że dzisiejszy grad zmiecie hejterów w czeluści internetu. Nic nie wiedzą, głupoty piszą.
Wstyd dla opozycji takich "wyznawców" mieć. Ogarnijcie się.

~@Polak

Przeczytaj hejterze artykuł i będziesz wiedział o jakie branże chodzi imbecylu opozycyjny

~Polak

I znowu troty będą leciały STalowa do wycięcia bez drzew i z aluminium suuper

~Joa

Tośmy się sprzedali. IKEA będzie miała żniwo. Płuca mieszkańców StWza jakiś czas będą posklejane mikro trocinami unoszącymi się w powietrzu z tym "cudownym" leśnym zapachem. Tak byliśmy dumni z naszych lasów!!!! i z Lucjusza. Porażka.