Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020

Image
Obrady odbyły się 16 czerwca w auli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Podobnie jak w roku ubiegłym, udzielenie absolutorium poprzedziło przyjęcie Raportu o Stanie Powiatu za rok poprzedni. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej. Jest to dokument ukazujący obraz powiatu, jego działalność, a także działalność jednostek mu podległych.

Raport został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie. Podobnie było podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z tytułu wykonania budżetu – „za” głosowało wszystkich 20 radnych, którzy uczestniczyli w obradach.

– W imieniu Zarządu Powiatu Stalowowolskiego chciałbym serdecznie podziękować za jednogłośne poparcie naszych działań. Państwa praca też miała tu duży udział. Zgodność w podejmowaniu decyzji w Radzie Powiatu buduje. Myślę, że ten rok będzie jeszcze lepszy, gdyż realizujemy wiele zadań inwestycyjnych. Dużo w tej kwestii dzieje się w szpitalu, a także na drogach powiatowych – jesteśmy w trakcie 4 znaczących inwestycji drogowych. Poprzedni rok był trudny z uwagi na pandemię, ale zakończyliśmy go z nadwyżką budżetową, więc można to uznać za sukces. Jeszcze raz dziękuję za to poparcie – mówił podczas sesji starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~absolut

Dowód na poparcie wszystkich wydarzeń w powiecie. Na uwagę zasługuje efektywność pracy szpitala. Czytaj "sztafeta " str. 14 numer poprzedni. Po przeczytaniu wniosek dot, podwyżek nasunie się sam.

~toż to szok

No toż to szok....................

~a-daśko

Przecie tam "sami swoi" i krzywdy se nie zrobiom.

~jasio

otrzymal absoluta 0,5 czy 0,7 ina jak dugo wystaeczy