Co to są notowania giełdowe?

Image

Uczestnicy gry giełdowej oprócz wymiany pieniężno-towarowej pełnią jeszcze jedną ważną rolę. Umożliwiają przepływ informacji i komunikację z podmiotami spoza parkietu. Dzięki temu można łatwiej podejmować zróżnicowane decyzje ekonomiczne i prowadzić działalność gospodarczą. Do przekazywania informacji służą systemy notowań, które w ciągły i zorganizowany sposób na bieżąco pokazują sytuację na rynkach finansowych.

Czym jest system notowań giełdowych?

Stanowi uporządkowany zbiór zleceń kupna i sprzedaży dowolnego instrumentu finansowego. Obecna cena akcji czy waluty jest zdeterminowana siłami popytu i podaży. Zlecenia mogą być dostosowywane do kursu notowanego waloru (giełda nowojorska) lub zależeć od dominujących zleceń na rynku (giełda warszawska). W większości przypadków na świecie przeważa ten drugi system, w którym promowana jest maksymalizacja obrotów i tym samym ilość zawieranych zleceń. Sam kurs - cena instrumentu to wypadkowa zrealizowanych zleceń. Odzwierciedla ona zachowanie kupujących i sprzedających akcje i inne instrumenty. W przypadku gdy liczba kupujących jest większa niż sprzedających to mówi się o dominującej stronie popytowej. W odwrotnej sytuacji przewagę ma strona podażowa, czyli istnienie asymetrii sprzedających nad kupującymi.

Główne rodzaje systemów notowań

Notowania spotykane na giełdach papierów wartościowych dzieli się na systemy ciągłe oraz jednolite. W pierwszym przypadku kurs jest zmieniany od jednej do kolejnej transakcji i dzieje się tak przez cały czas sesji giełdowej. W systemie jednolitych notowań cena instrumentu jest ustalana tylko kilka razy w ciągu dnia. Jest to optymalne rozwiązanie dla spółek o małej płynności, ponieważ zapobiega dużym wahaniom. Uniemożliwia stosowanie mechanizmu "pump and dump", który jest zabiegiem czysto spekulacyjnym wykorzystywanym przez nieuczciwych graczy. Obecnie na większości giełd i rynku walutowym stosuje się system notowań ciągłych, który zmienia się na bieżąco. Obowiązuje w nim zasada, że jako pierwsze są realizowane zlecenia, których cena jest najbliższa medianie cen wszystkich ofert na rynku. Mediana to wartość środkowa, często mylona ze średnią. Zlecenia, które posiadają ceny skrajne w stosunku do mediany są realizowane na samym końcu notowania. Kurs jest kształtowany w oparciu o limit zleceń oczekujących oraz kolejność napływania zleceń do arkusza. Oznacza to, że zlecenia przyjmowane jako pierwsze to te, które pojawiły się najwcześniej, są najbardziej zbliżone cenowo do wartości mediany i występują bez limitu. Są to zlecenia, które system obsługuje po cenie rynkowej - obecnie obowiązującej. Podczas kupowania lub sprzedaży inwestor może określić, czy aktywo, które go interesuje będzie miało ograniczenia cenowe. Można z góry założyć scenariusz, że w przypadku sprzedaży akcji limit będzie dotyczył minimalnej ceny, po jakiej nastąpi transakcja. Limit dla kupującego najczęściej dotyczy maksymalnej ceny, którą jest gotów zrealizować nabywca instrumentu. Zachęcamy do zajrzenia na stronę aktiendepotkostenlos.de.

Ostrzeżenie: Obracanie papierami wartościowymi na giełdzie i gra na rynku forex wiążą się z dużym ryzykiem. Ewentualne straty mogą znacznie przewyższyć kapitał początkowy, dlatego powinni się tym zajmować tylko doświadczeni inwestorzy.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =