Kwarantanna a urlop wypoczynkowy pracownika

Image

Pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. W dniu dzisiejszym poinformował pracodawcę, że objęty został kwarantanną w związku z kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem. Czy pracownik może kontynuować urlop wypoczynkowy, czy kwarantanna przerywa jego bieg?

Pracownik nie może kontynuować urlopu wypoczynkowego. Kwarantanna automatycznie przerwa udzielony urlop wypoczynkowy. Pozostałą, niewykorzystaną część urlopu wypoczynkowego pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym.

Przerwanie urlopu wypoczynkowego

Kodeks pracy określa różne sytuacje, w których urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się lub rozpoczęty zostaje przerwany (art. 164-167 kp). Wśród tych sytuacji znajdują się:

• dobrowolne przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika,

• przesunięcie urlopu z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,

• odwołanie pracownika z powodu okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu,

• obowiązkowe przerwanie urlopu z mocy prawa,

• obowiązkowe przesunięcie urlopu z mocy prawa.

Jedną z takich sytuacji, w których urlop wypoczynkowy nie może się rozpocząć a rozpoczęty z automatu się przerywa jest właśnie kwarantanna. Kwarantanna „działa” na urlop wypoczynkowy podobnie jak choroba – do obu sytuacji stosuje się bowiem te same przepisy art. 165 kp i art. 166 kp.

Z pytania wynika, że podczas trwającego urlopu wypoczynkowego pracownik został objęty obowiązkową kwarantanną. W takiej sytuacji trwający urlop wypoczynkowy ulega automatycznemu przerwaniu i pracownik nie może z niego korzystać podczas kwarantanny. Kwarantanna to odosobnienie w związku z chorobą zakaźną i do tej sytuacji ma więc zastosowanie przepis 166 pkt. 2 kp. Część urlopu niewykorzystaną w powodu odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym.

Świadczenia w okresie kwarantanny

Kwarantannie poddawana jest osoba zdrowa, która była narażona na zakażenie i jest obecnie odosobniona w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W okresie kwarantanny pracownik może albo pracować zdalnie (o ile pozwoli na to rodzaj pracy, umiejętności pracownika, oraz warunki techniczne i lokalowe) albo może korzystać ze świadczeń chorobowych (zależnie od okoliczności wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek). Podstawą wypłaty takiego zasiłku jest informacja o objęciu kwarantanną udostępniona pracodawcy na PUE ZUS i nie potrzeba przy tym dodatkowych dokumentów, np. zwolnienia lekarskiego.

Podstawa prawna:

• art. 34 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.),

• art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 870 ze zm.),

• art. 92 § 1 pkt. 1, art. 164-167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

specjalista w zakresie prawa pracy

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =