W 2020 roku stalowowolscy strażacy- zawodowcy odnotowali 1493 zdarzeń

Image

Strażacy z PSP Stalowa Wola podsumowali ubiegły rok. Spośród 1493 zdarzeń najczęściej, bo aż 1085 razy, przyszło im wyjeżdżać do miejsc zagrożeń. Na drugim miejscu znalazły się pożary, których odnotowano 385. 23 alarmy okazały się fałszywe.

W odniesieniu do roku ubiegłego, w 2020 generalnie nastąpił wzrost (o 293) interwencji. Odnotowano: spadek liczby pożarów o 65, ale wzrost miejscowych zagrożeń o 390, spadek alarmów fałszywych o 32.

Najwięcej zdarzeń na terenie powiatu stalowowolskiego strażacy mieli w Stalowej Woli (861). W pozostałych gminach sytuacja wyglądała następująco: Bojanów (82), Pysznica (134), Radomyśl nad Sanem (93), Zaklików (133), Zaleszany (190).

Pożary

Rok 2020 był rokiem, w którym w stosunku do ubiegłych lat odnotowano spadek liczby pożarów (w stosunku do 2019 o 65 zdarzeń). Statystyki wskazują, że zarzewia ognia są lokalizowane i likwidowane w początkowej fazie, dlatego 94,8% pożarów stanowią te małe, gdzie straty są najmniejsze. W roku 2020 odnotowano 365 małych pożarów oraz 17 pożarów średnich (większość stanowiły pożary suchych traw i nieużytków). Odnotowano też 3 pożary duże (pożar budynków gospodarczych i składowanych materiałów na posesji w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej, nieużytków rolnych w Zbydniowie, poszycia leśnego i gleby w Obojnej). Pożar poszycia leśnego i gleby w miejscowości Obojna to także zdarzenie z największą liczbą uczestniczących w akcji zastępów (w liczbie 185). Było też rekordowe pod względem trwania (146 godz. 53 min.). Nie odnotowano pożarów bardzo dużych.

Najwięcej pożarów odnotowano w kwietniu (144). Duża liczba tych zdarzeń była spowodowana wypalaniem pozostałości roślinnych na polach, łąkach i nieużytkach rolnych.

Miejscowe zagrożenia

W roku 2020 odnotowano wzrost miejscowych zagrożeń w stosunku do lat poprzednich. Wśród nich największą ilość stanowią zagrożenia lokalne – 968. W porównaniu do 2019 roku nastąpił ich wzrost o 415, natomiast ogólna liczba miejscowych zagrożeń była większa od ubiegłego roku o 390. W 2020 roku odnotowano 10 miejscowych zagrożeń średnich, a więc tyle samo co w roku ubiegłym. Większość z nich to wypadki drogowe. Najwięcej miejscowych zagrożeń, bo aż 376 dotyczyło działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. Polegały one m.in. na: dostarczaniu żywności i leków do osób przebywających na kwarantannie i w izolacji, kontroli otwartych miejsc gdzie mogą gromadzić się duże skupiska ludzi oraz ich zabezpieczeniu, komunikowaniu ludności o zagrożeniu; pomocy w dekontaminacji miasta, dezynfekcji obiektów.

Na terenie powiatu stalowowolskiego, w wyniku gwałtownych przyborów wód spowodowanych intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu, spływem wód opadowych na rzece San oraz na jej dopływach odnotowano kilkadziesiąt działań związanych z akcjami przeciwpowodziowymi. W wyniku zwiększenia się poziomu wód doszło do wystąpienia ich z koryta rzeki, czego skutkiem było: zalanie infrastruktury błoni stalowowolskich, podtopienia domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i posesji. Działania prowadzono również na wałach przeciwpowodziowych. Związane one były z ich monitorowaniem i umacnianiem poprzez układanie worków z piaskiem, udrażnianiem tworzących się zatorów, uszczelnianiem śluz na wałach przeciwpowodziowych. Działania przeciwpowodziowe prowadzone były głównie w czerwcu, zaś do największej liczby zdarzeń doszło w dniach 21- 26 czerwca, kiedy to w skutek długotrwałych i gwałtownych opadów deszczu strażacy brali udział aż w 33 akcjach ratowniczych. Jednocześnie stalowowolskie jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w usuwaniu skutków powodzi na terenach powiatu łańcuckiego, przeworskiego i jasielskiego.

W przypadku miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń przypadło na miesiące: czerwiec (165 zdarzeń) co wynikało z ilości zgłoszeń dotyczących skutków związanych z silnymi wiatrami i gwałtownymi opadami deszczu (powalone drzewa, nadłamane konary oraz uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Tiriamitsu

Nie dodali komentarzy opozycyjne trole a naszych strażakòw pokakazywali w telexpresie i panoramie hehe