Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Niżańskim

Image

21 grudnia 2020 roku odebrano zrealizowaną inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego”.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki projektowi Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, który został dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 158.925,16 zł, z czego 100.000,00 zł stanowi dofinansowanie z programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, 45.051,07 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 13.874,09 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Dzięki otrzymanym środkom zmodernizowano trzy przejścia dla pieszych w pobliżu szkół podstawowych w Jarocinie, Cholewianej Górze i Bystrem, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo dzieci, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców tych miejscowości.

- Dokonaliśmy przebudowy połączonej z modernizacją trzech przejść dla pieszych. Inwestycje te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach, które są szczególnie ważne z punktu widzenia dzieci i młodzieży, ponieważ znajdują się przy szkołach, w miejscach narażonych na zagrożenia. Teraz miejsca te są odpowiednio oznakowane, a dzięki sygnalizacjom świetlnym, również zauważalne z dalszej odległości. Poprzez tego typu działania chcemy w szczególności zwiększać bezpieczeństwo na terenie Powiatu Niżańskiego. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania oraz biorącym w nim aktywny udział – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na ręce uczestniczących w odbiorach przedstawicieli samorządów uczniowskich z 3 szkół podstawowych – z Jarocina, Cholewianej Góry i Bystrego, przekazano dla uczniów tych szkół, zakupione w ramach projektu materiały i gadżety odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo na drodze.

Udział w uroczystych odbiorach inwestycji wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, dyrekcja i uczniowie szkół przy których są zlokalizowane przejścia dla pieszych, przedstawiciele Gmin i Sołectw, pracownicy Starosta Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =