Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Jata – Zalesie

Image
11 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste odebranie i przekazanie do użytku inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie - Sójkowa w miejscowości Jata - Zalesie”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.231.989,29 zł, z czego 862.392,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Niżański na tę inwestycję przeznaczył 319.597,29 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś kwotę 50.000,00 zł przekazała Gmina Jeżowe.

Realizacja zadania obejmowała okres od 16 czerwca do 27 listopada br.

W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi o długości 990 mb, wykonano zjazdy, poprawiono kanalizację oraz elementy ulicy, w tym perony, zatoki postojowe i chodnik o łącznej długości 725 m. Oznakowano także drogę oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

- Cieszę się, że to już kolejna uroczystość otwarcia przebudowanej drogi w Powiecie Niżańskim, a w dniu dzisiejszym druga. To dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych widzimy, jak zmienienia się otaczająca nas rzeczywistość, jak zmienia się na lepsze, jak poprawia się jakość życia i poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego mieszkańców. Dzięki zrealizowanym zadaniom dofinansowanych z FDS i RFIL podniesione zostały standardy techniczne m.in. dróg powiatowych oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych: gminnych, powiatowycch, wojewódzkich i krajowych – mówi Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. Jak zauważa Starosta Niżański Robert Bednarz: - Zrealizowanie oddawanej dzisiaj do użytku zrealizowanej inwestycji, podobnie jak i wielu innych, nie byłoby możliwe gdyby nie dofinansowanie z FDS i RFIL. Nie kryję radości i zadowolenia, że przebudowana droga będzie służyć mieszkańcom naszego Powiatu, poprawiając komfort i bezpieczeństwo przemieszczania się. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w prace, najpierw nad projektem, następnie nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie aż wreszcie realizacją zadania. Szczególne słowa podziękowania składam na ręce Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera – jak zawsze podkreślam – Posła przyjaznego Ziemi Niżańskiej, za okazane wsparcie i pomoc we wskazaniu możliwości pozyskania środków dla naszego Powiatu.

W odbiorze zakończonej inwestycji udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Radni Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak i Gabriel Lesiczka, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn, Sołtys Sołectwa Zalesie Zdzisław Nowak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Inspektor Nadzoru Marek Dec, Przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Molter, Kierownik Budowy Krzysztof Błądek oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku: Naczelnik Wydziału Jadwiga Maluga i Główny Specjalista Beata Zaręba.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =