Leczenie alkoholizmu Rzeszów – kompleksowa terapia choroby alkoholowej

Image

Alkoholizm to złożona choroba, która dotyka zarówno ciało, jak i psychikę człowieka uzależnionego. Rzutuje na ogólną kondycję organizmu, zdrowie, samopoczucie i sposób postrzegania świata. Nie powstaje z dnia na dzień, długotrwale oddziałuje na organizm osoby uzależniającej się od substancji odurzającej. W związku z tym uznawany jest za chorobę podstępną. Alkoholik samodzielnie może nie zauważyć pierwszych objawów uzależnienia lub wypierać je ze swojej świadomości. Dlatego też, by leczenie alkoholizmu było skuteczne, potrzebna jest pomoc i wsparcie najbliższych osób z otoczenia uzależnionego.

Ponieważ tylko niewielka ilość alkoholików naprawdę zdaje sobie sprawę z posiadanego problemu i jest świadoma choroby, leczenie alkoholizmu jest procesem zwykle trudnym i żmudnym. Jednak przy zapewnieniu odpowiedniej opieki i zastosowaniu różnorodnych metod umożliwiających kompleksowe leczenie, wyjście z nałogu jest możliwe. Skuteczna terapia alkoholizmu nie może być ekspresowa. Zaniedbanie jakiegokolwiek etapu leczenia może bowiem prowadzić do obniżenia jego skuteczności.

Fazy alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu przebiega różnie i trwa dłużej lub krócej, w zależności od stopnia uzależnienia i fazy choroby, w której znajduje się pacjent. Obecnie w literaturze i badaniach specjalistycznych wyróżnia się cztery fazy uzależnienia od alkoholu. Sprawiają one, że choroba nie pojawia się w życiu alkoholika nagle. W poszczególnych okresach uzależnienia jego objawy są w różnym stopniu nasilone. Samej osobie uzależnionej trudno jest przestać pić. Wpada ona bowiem w błędne koło – pije, by lepiej się czuć, a lepiej się czuje jedynie wtedy, gdy pije. Alkohol wywiera bowiem wpływ na układ nerwowy człowieka, wyzwalając odpowiednie reakcje w jego mózgu. Jedną z najsilniejszych jest ta aktywowana przez układ nagrody. Wyzwalane w wyniku spożywania alkoholu endorfiny powodują rozluźnienie ciała alkoholika i uspokojenie jego myśli. Nic dziwnego, że bez alternatywy tak trudno mu zrezygnować z tego stanu upojenia.

Pierwsza faza alkoholizmu zwana jest fazą wstępną (prealkoholową). Może trwać nawet kilka lat i nie wzbudzać większych podejrzeń wśród osób z otoczenia pacjenta. To właśnie wtedy potencjalny alkoholik odczuwa odprężającą i relaksującą moc alkoholu. Coraz częściej sięga po kieliszek, zwłaszcza wieczorami i samotnie. Zaczyna szukać okazji do spożycia alkoholu.

Kolejna faza, ostrzegawcza, rozpoczyna się w chwili, gdy alkoholik doświadczy pierwszej utraty świadomości (luki pamięciowej) w wyniku działania alkoholu. Reakcja ta powtarza się coraz częściej, nawet po wypiciu niewielkiej ilości substancji odurzającej. Alkoholik pije coraz częściej bez wyraźnej okazji, przyspiesza tempo spożywania alkoholu, pije potajemnie i w samotności, a w towarzystwie zauważalna jest widoczna zmiana jego zachowania po upojeniu. To w tej fazie pojawiają się pierwsze wyrzuty sumienia.

Faza trzecia, czyli krytyczna oznacza utratę kontroli nad piciem – ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu. A o alkoholizmie przewlekłym (fazie czwartej) mówimy wtedy, gdy alkoholik wyzbywa się resztek wyrzutów sumienia i wszelkich zahamowań. Wtedy też zachowania pijanego pacjenta są najbardziej destrukcyjne i demoralizujące.

Terapia awersyjna

Aby rozpocząć terapię alkoholizmu, konieczne jest przerwanie ciągu alkoholowego. Dla wielu osób uzależnionych zadanie to wydaje się wręcz niemożliwe do realizacji. Z pomocą przychodzą metody terapii awersyjnej, czyli odstraszającej. Oddziałują one bezpośrednio na ciało alkoholika, a pośrednio na jego psychikę. Wywołują strach przed spożywaniem alkoholu związany z możliwymi konsekwencjami połączenia substancji odurzającej ze środkiem farmaceutycznym. Lekiem stosowanym w tym rodzaju terapii jest Disulfiram. Ma on postać tabletek doustnych lub wszywanych podskórnie. Ta druga możliwość wybierana jest przez alkoholików nieporównywalnie częściej. Głównie ze względu na wygodę i brak zobowiązań związanych z dawkowaniem i przyjmowaniem leku o określonych porach.

Wszywka alkoholowa, bo tak nazywa się podskórnie wszywany Esperal, działa na organizm alkoholika jedynie wtedy, gdy ten spożyje alkohol. Dla pacjenta, który utrzymuje wstrzemięźliwość, lek pozostaje całkowicie obojętny. Dzięki temu jest on bezpieczny dla tych, którzy stosują się do zaleceń lekarskich. Podstawowym z nich jest bowiem zachowanie abstynencji przez cały okres leczenia Esperalem.

Esperal wszywany jest do organizmu chorego w okolicy mięśnia pośladka. Jałowa tabletka umieszczana jest podpowięziowo przez chirurga podczas szybkiego i bezpiecznego zabiegu. Trwa on około pół godziny i po jego zakończeniu można od razu wrócić do wykonywania codziennych obowiązków. Dzięki swojemu działaniu wszywka pełni rolę straszaka. Gdy pacjent spróbuje ją „przepić”, poczuje nieprzyjemne objawy przypominające kaca, ale o większym nasileniu. Bez odpowiedniej pomocy medycznej alkoholik borykający się ze skutkami reakcji disulfiramowej może doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet stracić życie.

Odtrucie alkoholowe

Kolejnym elementem kompleksowej terapii uzależnienia powinno być odtrucie alkoholowe. Leczenie alkoholizmu nie ma bowiem sensu, gdy w organizmie uzależnionego nadal krążą toksyny i szkodliwe produkty przemiany alkoholu etylowego. W celu oczyszczenia krwiobiegu i wszystkich tkanek oraz narządów z wyniszczającego wpływu alkoholu przeprowadza się detoks.

Polega on na zastosowaniu dożylnych wlewów witaminowych, które jednocześnie wypłukują toksyny i dostarczają do organizmu niezbędne mikro- i makroelementy. Alkohol, zwłaszcza spożywany długotrwale i w nadmiernych ilościach prowadzi bowiem do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i biochemicznej w organizmie. Tylko odpowiednio skomponowany skład wlewów dożylnych może wspomóc organizm w osiągnięciu harmonii.

W przypadku niektórych pacjentów oprócz kroplówek stosuje się ponadto farmakoterapię. Ma ona na celu głównie zniwelować lub zminimalizować uporczywe objawy AZA (Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego). Borykają się z nim osoby, które po długotrwałym stanie upojenia zdecydowały się na odstawienie alkoholu. Personel medyczny w odpowiedni sposób dobiera i dawkuje leki (głównie nasenne, przeciwbólowe i uspokajające).

Psychoterapia alkoholizmu

Oprócz oddziaływań skierowanych ściśle w stronę poprawy stanu zdrowia fizycznego pacjenta, kompleksowe leczenie alkoholizmu obejmuje również psychoterapię. Umysł człowieka uzależnionego pracuje pod wpływem substancji odurzającej. W czasie trzeźwości trudno mu zatem zebrać myśli, przypomnieć sobie pewne zjawiska i stany oraz wykorzystać potencjał posiadanych umiejętności poznawczych. Poprawa stanu zdrowia psychicznego pacjenta to główny cel psychoterapii, ale nie jedyny.

Podczas spotkań z psychiatrą, psychologiem czy psychoterapeutą uzależnień, alkoholik dowiaduje się i uczy, w jaki sposób radzić sobie z fizycznymi i psychicznymi dolegliwościami wynikającymi z braku alkoholu w organizmie. Poznaje sposoby radzenia sobie ze stresem i obciążeniami psychicznymi, staje się świadomy posiadanych trudności i problemów. Stopniowo zyskuje motywację wewnętrzną do walki z nałogiem. Ta raz wzbudzona daje siłę do podejmowania dalszych, zaawansowanych działań terapeutycznych. Dla dobra pacjenta i sukcesu leczenia konieczne jest jednak jego ciągłe pozostawanie pod ścisłą opieką personelu medycznego. Nie oznacza to jednak, że każdy alkoholik musi podczas leczenia przebywać w oddziale zamkniętym. Niektórzy z nich lepiej radzą sobie w środowisku domowym, gdzie czeka na nich wsparcie najbliższych osób. Tam również doglądają ich i czuwają nad stanem ich zdrowia przedstawiciele personelu medycznego.

Leczenie alkoholizmu w Rzeszowie

Kompleksowe leczenie alkoholizmu w Rzeszowie dostępne jest w Centrum Medycznym Galmedic. Proces leczniczy opiera się tam na trafnie postawionej diagnozie i opracowanym wspólnie z alkoholikiem planie terapeutycznym. Dzięki temu pacjent zna wszystkie cele terapeutyczne i szczegółowe działania, jakie podejmowane będą w czasie terapii. Całościowe podejście do pacjenta i jego schorzenia umożliwia bogata oferta skierowana do osób chorujących na alkoholizm. W jednej placówce dostępne są bowiem wszystkie formy terapii choroby alkoholowej. Począwszy od wszywki alkoholowej, poprzez detoks, wlewy dożylne aż po psychoterapię. Dzięki temu pacjent korzystający z usług Galmedic zyskuje pewność profesjonalnej opieki na każdym etapie leczenia tej skomplikowanej choroby.

Leczenie alkoholizmu Rzeszów

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.