Ubezpieczenia rolne, które są obowiązkowe

Image

Rolnicy należą do tej grupy zawodowej, której majątek ustawowo chronią ubezpieczenia rolne. W praktyce oznacza to, że gospodarze oprócz wiedzy na temat uprawy roli, muszą też posiadać wiedzę o tym, które z ubezpieczeń są obowiązkowe a które dobrowolne. Dzięki temu nie tylko unikną kar za nieprzestrzeganie przepisów, ale też zakupią korzystne dla siebie polisy.

Ubezpieczenia rolne regulowane prawem

Do obowiązkowych ubezpieczeń należą: ubezpieczenie OC rolnika (z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego), ubezpieczenie budynków rolniczych, ubezpieczenie upraw rolnych a także ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu wolnobieżnego - o ile rolnik porusza się nim po drodze publicznej. W każdej sytuacji obowiązkowe jest natomiast wykupienie OC na ciągniki rolnicze, traktory i przyczepy.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników regulują dwie ustawy, których treść powinien znać każdy właściciel gospodarstwa. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych a drugą - ustawa z dnia 07.07.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe

Obowiązek ubezpieczenia uprawy pojawia się wtedy, gdy rolnik pobiera płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia (tzw. dopłaty). Ochroną ubezpieczeniową musi zostać objęte co najmniej 50% powierzchni upraw od jednego z wymienionych w ustawie ryzyk (powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych).

Pamiętajmy, że zarobki rolnika zależą produkcji zwierzęcej lub udanego zbioru plonów. To z zysków z ich sprzedaży gospodarz musi utrzymać całą infrastrukturę, naprawić maszyny i sprzęt lub zakupić paszę, nawozy i nasiona do obsiewu. Jeśli plony zostaną zniszczone, rolnik pozostanie bez środków do życia. I to właśnie przed tym chronią obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych.

Ubezpieczenia rolne na budynki

Wszystkie budynki, które są własnością rolnika, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu - o ile spełniają kilka kryteriów. Przede wszystkim muszą być one zlokalizowane na terenie gospodarstwa, czyli obszaru upraw o powierzchni większej niż 1 hektar oraz posiadać powierzchnię większą niż 20m2. Bardzo istotne jest też, że muszą być trwale związane z gruntem.

Obowiązek objęcia budynków ubezpieczeniem rodzi się w momencie pokrycia ich dachem. Zakres polisy ma chronić budynki od skutków działania czynników takich jak: ogień, deszcz nawalny, huragan, uderzenie pioruna czy obsunięcia ziemi. Jeśli rolnik nie zaopatrzy się w odpowiednią polisę, nie tylko zapłaci ustawową karę ale i zostanie bez pomocy w przypadku wystąpienia którejś z katastrof.

Ubezpieczenie OC dla rolnika

OC rolnika jest kolejnym z obowiązkowych ubezpieczeń, które musi wykupić każdy właściciel gospodarstwa rolnego. Chroni ono nie tylko jego posiadacza, ale także osoby wspólnie z nim zamieszkujące i u niego pracujące, które wyrządziły szkody osobom trzecim. Ubezpieczenie to strzeże też przed powstaniem szkód na skutek ruchu pojazdów wolnobieżnych, których właścicielem jest rolnik i które są wykorzystywane w gospodarstwie.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie rolne chroni tylko przed tymi zdarzeniami, które miały miejsce na terenie gospodarstwa. Jeśli do jakiegoś wypadku dojdzie poza nim, ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia posiadaczowi polisy OC. Oznacza to, że zadziała ona gdy np. zwierzęta rolnika zniszczą uprawy sąsiada, ale nie wtedy, gdy wyrządzi on komuś szkodę w drodze do sklepu.

Dobrowolne ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia gwarantują rolnikom wsparcie finansowe, które powinno pozwolić na przetrwanie niekorzystnego okresu. Nie zabezpieczają one jednak przed wszystkimi zdarzeniami, dlatego warto wykupić dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenia rolne, które kompleksowo ochronią gospodarza i jego mienie (np. NNW, assistance medyczny czy OC w życiu prywatnym).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.