Jakie plany budżetowe na 2021 ma powiat stalowowolski?

Image

Jeszcze nie ma budżetu, ale jest już projekt. Na co pójdą pieniądze w kolejnym roku?

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok mają wynieść 142 mln 900 tys. zł (dochody bieżące- 127 mln 168 tys. 339, dochody majątkowe- 15 mln 731 tys. 661 zł).

Wydatki budżetu określono w kwocie 144 mln 700 tys. zł (wydatki bieżące- 127 mln 163 tys. 361 zł, wydatki majątkowe- 17 mln 536 tys. 639 zł).

W budżecie utworzone mają być rezerwy w wysokości 1 mln 596 tys. 481 zł, w tym: ogólna w wysokości 345 tys. zł i celowa wysokości 1 mln 251 tys. 481 zł (na zadania oświatowe w kwocie 1 mln 16 tys. 481 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, remonty obiektów oświatowych oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 235 tys. zł). Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 mln 975 tys. zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 3 mln 175 tys. zł.

Jakie będą zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emitowanych papierów wartościowych? Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu ustalono kwotę 5 mln zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów- 3 mln 175 tys. zł. 2. Ustalono także kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 812 tys. 400 zł.

Przewidziano, że dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a równocześnie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosą 570 tys. zł, czyli się zrównoważą.

Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu wyniesie 11 mln 740 tys. 542 zł, w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- 1 mln 686 tys. 852 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 10 mln 53 tys. 690 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami- 14 mln 63 503 zł.

Co się zmieni w Powiecie Stalowowolskim w 2021 roku? Jakie będą inwestycje drogowe?

Część z nich będzie realizowana przy udziale środków z budżetu Miasta Stalowa Wola, część to dofinansowanie do zadań własnych gmin lub pomoc dla nadleśnictwa.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w miejscowości Łążek Zaklikowski”

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego – etap I – porozumienie z Gminą Stalowa Wola. Dotyczy powierzenia do wykonania zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji i przebudowy drogi powiatowej Nr 2502R ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025R ul. Poniatowskiego

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa- Gielnia

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniów”

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Czesiek

Po co budować jakieś głupie drogi ? Żeby ludzie się na nich zabijali ? Przecież każdy o tym wie że pieniądze powinny być przeznaczone na jakiś kolejny mural albo coś zbliżonego co będzie nad nami czuwać !

~Szofer

Dawać piniondze na pekaes. Złodzieje

~dojna zmiana+

Jak najbardziej nowa fura im się należy!Tym razem może nowa Toyota Camry na wypasie panie starosto?

~Bezradny

Może kolejny klimatyzator żeby uprzyjemnić sobie życie?

~Zico

Może kolejna limuzyna dla Janusza?

~krzywa

Czy starosta kupi sobie nowa limuzyne tak jak jego koledzy partyjni?