Zobacz jak postępują prace przy S19

Image

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (15 tys. m3) i wykopu (9 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, ułożono także ściek trójkątny.

W zakresie robót mostowych, na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie poprzecznic na jezdni prawej, na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa wykonano betonowanie ciosów na dwóch podporach, na wiadukcie 06 WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Katy betonowano ławy pod mury oporowe, a na moście 09MS wykonano betonowanie korpusu i poprzecznicy w osi B.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 112,5 ton oraz zużyto 266,5 m3.

Zamontowano również fundamenty słupów oświetleniowych na MOP Bukowa I.

Zaawansowanie robót wynosi ok. 64%.

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie (11,5 tys. m3) w pasie drogowym oraz kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (12 tys. m3).

W zakresie robót mostowych:

- na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DP1058R w m. Nowa Wieś zakończono betonowanie ściany czołowej na nitce prawej.

- na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19 zakończono betonowanie dwóch segmentów na nitce prawej

- na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DP1049R w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydełka na podporze nr 4 na nitce prawej

- na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DW858 wykonano izolację z papy termozgrzewalnej.

- na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz wykonywano zasypywanie przestrzeni za przyczółkiem dwóch podpór

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 56 ton oraz zużyto 356 m3 betonu.

Wykonywano także regulację pierścieni i montaż przykanalików.

Zaawansowanie robót wynosi ok. 47%.

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (20 tys. m3), wykopu (1,5 tys. m3) oraz z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (15,4 tys. m2).

W zakresie robót mostowych:

- na wiadukcie WS-11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorowa LK68 Lublin – Przeworsk zamontowano 26 kompletów belek prefabrykowanych typu T

- na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. wykonano deskowanie i zbrojenie ramy podpory na nitce lewej

- na wiadukcie WD-14 nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 na węźle Nisko wykonano zasypkę za przyczółkiem.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 20 ton.

Trwały roboty przy przebudowie cieków i rowów melioracyjnych, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie robót wynosi ok. 71%.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) kontynuował roboty ziemne - wykonano 2500 m3 wykopów i 15700 m3 nasypów drogowych.

W dalszym ciągu plantowano i umacniano skarpy i rowy humusem, a także uszczelniano rowy geomembraną. Kontynuowano także humusowanie terenów płaskich i rozpoczęto wykonywanie poboczy drogowych. Ponadto wykonano ok. 230 mb korytek trójkątnych oraz 100 m drenażu drogowego w pasie rozdziału drogi ekspresowej i 200 m w pasie rozdziału DK19.

Wykonawca prowadził również prace przy kolejnych warstwach konstrukcyjnych drogi ekspresowej w zakresie podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz z betonu asfaltowego.

Na terenie MOP II Jeżowe kontynuowano wykonywanie na drogach warstwy mrozoochronnej i ułożono 650 mb krawężników.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca rozpoczął prace przy montażu krawężników betonowych i przy wykonaniu ustroju nośnego na przejściach dla zwierząt małych oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich i przejścia górnego dla zwierząt dużych zlokalizowanych w gminie Nisko

Wykonawca prowadził też prace związane z montażem zbrojenia przyczółków i skrzydeł oraz ustroju nośnego przejścia górnego dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Jeżowe. Wykonywano montaż prefabrykowanych belek sprężonych na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG002301R nad drogą ekspresową w gminie Jeżowe. Łącznie w ubiegłym tygodniu przy zbrojeniu obiektów wykorzystano ok. 32,5 ton stali.

W zakresie branży sanitarnej prowadzono prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne i wykończeniowe związane z budową zbiorników retencyjnych. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano budowę kablowej linii oświetleniowej i zasilającej, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej prowadzono prace związane z budową kanału technologicznego i montażem studni teletechnicznych. S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano 6000 m3 nasypów i 7000 wykopów drogowych. Wykonano również warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej, a także warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i warstwę mrozoochronną na kolejnym odcinku drogi.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt małych zlokalizowanych w gminie Jeżowe. Wykonywano też montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej w 431+206 km nad drogą wojewódzką nr 861– węzeł Jeżowe.

Ponadto, prowadzono prace przy montażu zbrojenia i deskowania obiektów - wiaduktu 28WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad drogą gminną nr 002308R, przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanego w gminie Jeżowe, wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad DP2603R Krzywdy – Zaborczyny, wiaduktu 31WS w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także wiaduktu 34WD w ciągu DP1364R nad drogą ekspresową i wiaduktu 35WD w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową zlokalizowanych w gminie Kamień.

Zakończono też montaż zbrojenia ustroju nośnego wiaduktu 32WD w ciągu drogi gminnej nr 108519R.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż studni, wpustów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej oraz wykopy pod zbiorniki retencyjne. Prowadzono też prace w zakresie branży elektroenergetycznej związane z budową oświetlenia drogowego w ciągu DW861 w pobliżu węzła Jeżowe.

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu kontynuował roboty ziemne i układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi ekspresowej. Wykonano ok. 20 000 m3 nasypów i ponad 43 500 m3 wykopów w gruntach nieskalistych. W dalszym ciągu prowadzono też prace przy budowie przepustów stalowych pod łącznicami węzła Kamień i rozpoczęto układanie przepustów pod koroną DW875.

W zakresie branży mostowej Wykonawca prowadził prace związane ze sprężeniem ustroju nośnego wiaduktu 44WD w ciągu DK19 przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ. W tym celu wykorzystano ok. 6500 kg stali.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż i układanie sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w zakresie branży melioracyjnej montaż rurociągu drenarskiego. W zakresie branży telekomunikacyjnej wykonywano montaż rur osłonowych sieci i posadowienie studni kablowych, natomiast w zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy budowie przepustów kablowych, zarówno na węźle Kamień, jak i Sokołów Młp. Płn.

Zdjęcia: StaloweMiasto / GDDKiA

Przewiń do komentarzy


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~derdy

Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego ta droga jest opóźniona o dwa lata mimo ogłoszonego przetargu.
I nadal nie potrafisz tych firm wymienić.

~kierowca

Do derdy , puknij się z całej siły o jakiś mur bo większych bredni już od lat nie czytałem. Przecież wszyscy POLACY wiedzą że PLATFORMA pseudo OBYWATELSKA walczyła w euro parlamencie o to aby ta ekspresówka nigdy nie powstała. Tak idioto pelo wybrało jednego wykonawce tej drogi z RZESZOWA do SOKOŁOWA tyle w tym temacie zrobili. W jakim świecie ty żyjesz , że nie wiesz , że polskie firmy budują autostrady na całym świecie.

~derdy

Edzio ale przetargi rozpisywała tak znienawidzona lewacka peło. Kilkadziesiąt potężnych firm? Chciałbym abyś je wymienił i polskich i zagranicznych oraz ile odcinków wykonują polskie podmioty jako wykonawcy a nie podwykonawcy. I nie cała a odcinek RZ-LBL. a co z pozostalymi odcinkami RZ-SK, czy LBL-BySK i dalej na północ.
Nadal czekam abyś napisał dlaczego droga jest opóźniona o ponad 2 lata umiech

~kierowca

Dzięki mądrości partii PIS że rozpisali te przetargi na bardzo krótkie odcinki do 10 kilometrów i że buduje tą ekspresówkę kilkadziesiąt potężnych firm drogowych cala t ekspresówka już w przyszłym roku będzie do użytku wszystkich kierowców. Bo jak długo dobra firma może budować 10 kilometrów drogi ekspresowej? Maksymalnie 6 miesięcy a w województwie LUBELSKIM ta ekspresówka jest na ukończeniu.

~kierowca

Dzięki mądrości partii PIS że rozpisali te przetargi na bardzo krótkie odcinki do 10 kilometrów i że buduje tą ekspresówkę kilkadziesiąt potężnych firm drogowych cala t ekspresówka już w przyszłym roku będzie do użytku wszystkich kierowców. Bo jak długo dobra firma może budować 10 kilometrów drogi ekspresowej? Maksymalnie 6 miesięcy a w województwie LUBELSKIM ta ekspresówka jest na ukończeniu.

~kierowca

Dzięki mądrości partii PIS że rozpisali te przetargi na bardzo krótkie odcinki do 10 kilometrów i że buduje tą ekspresówkę kilkadziesiąt potężnych firm drogowych cala t ekspresówka już w przyszłym roku będzie do użytku wszystkich kierowców. Bo jak długo dobra firma może budować 10 kilometrów drogi ekspresowej? Maksymalnie 6 miesięcy a w województwie LUBELSKIM ta ekspresówka jest na ukończeniu.

~kierowca

Dzięki mądrości partii PIS że rozpisali te przetargi na bardzo krótkie odcinki do 10 kilometrów i że buduje tą ekspresówkę kilkadziesiąt potężnych firm drogowych cala t ekspresówka już w przyszłym roku będzie do użytku wszystkich kierowców. Bo jak długo dobra firma może budować 10 kilometrów drogi ekspresowej? Maksymalnie 6 miesięcy a w województwie LUBELSKIM ta ekspresówka jest na ukończeniu.

~derdy

Edziu chyba o nas zapomniał :(

~derdy

Edziu czekamy kolejny dzień na Twoje argumenty gdzie jesteś?
ekonomista propagandzisto ta droga w niektórych miejscach nawet nie ma kreski na mapie namalowanej a ty chcesz nią jeździć nie wiadomo skąd dokąd?

~ekonomista

Już w przyszłym roku wszyscy będziemy tą ekspresówką zasuwać z LITWY do GRECJI.

~derdy

edzio wiem, że czytasz, nadal czekamy umiech

~Czy to ważne

A znaki D37 I D38 to są ustawione są czy nie?

~derdy

Standardowe brak argumentów jest argumentem do obrażania kogoś. Ja chętnie wysłucham odpowiedzi edzia dlaczego ta droga jest opóźniona o dwa lata
Czekam

~kierowca

Do manekina , tak czytanie ze zrozumieniem to trudna rzecz ja wyraźnie napisałem o tunelu pod drogą biegnącą do PYSZNICY [ na ulicy CZARNIECKIEGO]. A ty błaźnie pie..rdzielisz o tunelu do PYSZNICY. Rozmowa z tobą to jak z człowiekiem nie do rozwiniętym umysłowo.

manukun

Edziu, przecież do Pysznicy nie ma żadnego tunelu. Jest wiadukt nad obwodnicą, tak jak planowano od początku. Nowością jest kolejne rondo na obwodnicy. Jak nie rozróżniasz węzła od tunelu, daj sobie spokój z komentowaniem.

2+1 od Jasionki do Sokołowa było planowane w czasach, kiedy A4 w kierunku wschodnim miała kończyć się w okolicy Tarnowa, a o S19 nikt nawet nie myślał. Decyzję o takim kształcie tego odcinka podjęto za rządów PiS w 2005. Wtedy było to słuszne. Teraz wydaje się śmieszne, ale lepiej mieć 2+1 i w międzyczasie dorobić brakującą jezdnię, niż zostawić dziurę na kilkanaście lat celem projektowania odcinka od nowa.

Ale skąd masz to wiedzieć, jak potrafisz tylko powtarzać rządową propagandę sukcesu. Pochwal się lepiej, po co Weber opóźnił S19 o co najmniej 2 lata? Przecież trasa Rzeszow-Lublin miała być gotowa w tym roku, a oni dopiero zaczynają niektóre odcinki. Nowy przebieg DK77 miał być gotowy w 2019, tymczasem MOŻE skończą go w tym roku.

No właśnie po to ten cyrk, żeby pelikany twojego pokroju łykały tę tanią kiełbasę wyborczą. Jeszcze jedne wybory oblecą na tej samej drodze, a ty i tak będziesz klaskać z zachwytu.

On nie potrafi dopilnować ułożenia asfaltu na remontowanym przejeździe kolejowym, a chce nadzorować budowę S74. Efekty widać - od kilku lat dalej nie ma wyznaczonego korytarza dla tej trasy. O hucznie zapowiadanej linii kolejowej do Rzeszowa nie wspomnę.

~kierowca

Do rygler, tak masz rację tylko pomyśl kto ten odcinek ekspresówki budował, zresztą pomogę ci ten odcinek budowla PLATFORMA pseudo OBYWATELSKA . A PIS dobuduje 4 pas bo już za to się wzięli bo co to za ekspresówka 3 pasmowa nawet obwodnice się buduje 4 pasmowe. Do manekina tak tunelu pod ulicą biegnącą do PYSZNICY według takiego znawcy jak ty hejterze też nie miało być i sylwestra w STALOWEJ też nie było , daj se siana ze swoimi wypocinami.

~kierowca

Do rygler, tak masz rację tylko pomyśl kto ten odcinek ekspresówki budował, zresztą pomogę ci ten odcinek budowla PLATFORMA pseudo OBYWATELSKA . A PIS dobuduje 4 pas bo już za to się wzięli bo co to za ekspresówka 3 pasmowa nawet obwodnice się buduje 4 pasmowe. Do manekina tak tunelu pod ulicą biegnącą do PYSZNICY według takiego znawcy jak ty hejterze też nie miało być i sylwestra w STALOWEJ też nie było , daj se siana ze swoimi wypocinami.

nivea

Przypomnę wszystkim że to pis wstrzymał budowę drogi na 2.5 roku mimo ogłoszonego przetargu. Obwodnica Lublina powstała w 3 lata od ogłoszenia przetargu do otwarcia drogi. Weber przyczynił się do jej opóźnienia a nie do przyśpieszenia budowy, a wasze biadolenie o sukcesie Webera możecie sami zweryfikować w bardzo łatwy sposób.

~Tosia

Panowie nie opiera... się bo zardzewieją nożyczki rafałowi na przecięcie jakiejś wstęgismiech2

Rygler

Do kierowca:
tylko od Jasionki (jadąc od Rzeszowa) siępopsuło i nie jest 2x2 niestety.

manukun

@kierowca
Tak, tak, edziu, już wiemy, że ty od dwóch lat jeździsz koło Jeżowego ekspresówką.

~~~123

weber tyle ma do gadania co ...... dalej nie dokończę tylko lansik z nadbereznym!!!!!

~kierowca

Jechałem rowerem wzdłuż tej ekspresówki od SOKOŁOWA do lasów janowskich. Powiem tak ta ekspresówka lepiej się prezentuje niż autostrada A4 , A2 czy A1. Jako zawodowy kierowca mogę to każdemu udowodnić bo znam wszystkie drogi w POLSCE.

~TOMEK. K

Przykrywka przed klęską szpitali .Jednym słowem Propaganda.

~Anom

Gdyby nie Weber to byście dalej jezdzili tymi ścieżkami z lat 60tych.

~S19

Wszyscy lanserzy na kwarantannie ?