MOPS pomaga seniorom

Image

Program zakłada ochronę i bezpieczeństwo osób starszych poprzez pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.

Sposób realizacji usługi wsparcia Seniora w ramach Programu:

rok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która samotnie zamieszkuje na terenie miasta Stalowej Woli i zdecyduje się pozostać w domu, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11 w godzinach od 8:00 do 21:00.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie na infolinii przekazuje prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS)

Krok 3. Pracownik MOPS w Stalowej Woli, w godzinach pracy ośrodka tj. od godz. 7:30 do 15:30, kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. Osoba będzie legitymowała się identyfikatorem.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej usługa może być świadczona np. raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu.

Wnioski w sprawie potrzeby korzystania z usługi mogą być zgłaszane telefonicznie również bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli nr tel. 694 164 300 w godzinach od 8:00 do 15:00 .

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~szczupły

MOPS to zabarykadowana dyrekcja- wymyślają akcje, do których zaganiają wolontariuszy-panie zbiura nic nie robią.

~Vrek

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. AAAA w soboty niedziele swieta urlopy to otrzymuja jakies wspaecie