Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompas – konstruktywny kierunek działań”

Image

Urząd Miasta we współpracy ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz Zespołem Interdyscyplinarny do grudnia 2020 roku realizuje projekt pn. „Kompas – konstruktywny kierunek działań” dofinasowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest skierowany do rodziców i młodzieży, mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne.

Celem projektu jest poprawa sytuacji dorastającego młodego człowieka w rodzinie, a także rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Projekt stanowi połączenie działań psychoedukacyjnych stanowiących alternatywę dla przemocy w rodzinie z dostępnością do specjalistycznego poradnictwa.


Projekt obejmuje kilka obszarów działań:

1) Specjalistyczne poradnictwo: konsultacje prawne, rodzicielskie, w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

2) Warsztaty dla rodziców: „Szkoła dla Rodziców – cz. 3 Nastolatek”, „Komunikacja w relacjach z dziećmi”, „Trening kompetencji wychowawczych”.

3) Warsztaty dla młodzieży pn. „Ale Jazda”.

4) Działania skierowane do instytucji funkcjonujących w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 643 34 80. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań, terminów ich realizacji oraz rekrutacji zamieszczone są poniżej.


SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

WARSZTATY DLA RODZICÓW

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY – link poniżej

http://www.sowiik.pl/aktualnosci/a/zapisy_na_szkolenia_i_warsztaty_-_2020


Terminy realizacji:

1) konsultacje prawne prowadzone są w dwóch punktach: w siedzibie SOWiIK przy ul. Polnej 18 – tel. 15 642 52 93 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Tarcza” przy ul. Popiełuszki 4 pokój nr 21 – tel. 512 939 994

w celu skorzystania z porady prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się;

2) konsultacje rodzicielskie prowadzone są w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” przy ul. Hutniczej 8 w następujących terminach:

- 01.10.2020 w godz. 15.00-20.00

- 03.11.2020 w godz. 15.00-20.00

- 03.12.2020 w godz. 15.00-20.00

- 08.12.2020 w godz. 15.00-20.00


3) konsultacje w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży prowadzone są w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” przy ul. Hutniczej 8 w każdy czwartek od 08.10.2020 do 17.12.2020 w godzinach 15.00-17.00.


Realizator projektu: Urząd Miasta Stalowej Woli

Partnerzy: Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Zespół Interdyscyplinarny

Projekt pn. „Kompas – konstruktywny kierunek działań” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”


WARSZTATY DLA RODZICÓW

Działanie to obejmuje:

1) udział w warsztatach „Szkoła dla Rodziców – cz. 3 Nastolatek” (przeznaczone są dla osób, które uczestniczyły już w części podstawowej programu),

2) warsztat „Komunikacja w relacjach z dziećmi”,

3) warsztat „Trening kompetencji wychowawczych”.


Odbiorcy:

mieszkańcy Stalowej Woli: rodzice i opiekunowie dorastających dzieci chcący poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze.


Tematyka warsztatów:

doskonalenie umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji rodziców z dziećmi, wzmacnianie zasobów rodziców i dorastających dzieci, doskonalenie umiejętności komunikacji między rodzicami a dziećmi, radzenie sobie z emocjami dotyczącymi zmian systemowych w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie procesu rozwoju dzieci.


Terminy realizacji:

1) „Szkoła dla Rodziców – cz. 3 Nastolatek”

warsztaty realizowane będą od 2 października do 4 grudnia br. w piątki w godz. 17.00-20.00
tel. w sprawie zapisu 15 643 34 80 w godz. 8.00-15.00;

2) „Komunikacja w relacjach z dziećmi”

warsztaty realizowane będą w dniach 6 i 7 października br. w godz. 16.30-18.30

tel. w spawie zapisu 015 642 52 93, 015 642 52 99;

3) „Trening kompetencji wychowawczych”

warsztaty realizowane będą w dniach 3 i 10 października br. w godz. 9.00-14.00

tel. w spawie zapisu 015 642 52 93, 015 642 52 99;


Miejsce realizacji:

Wszystkie warsztaty będą odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 8.


UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA


Realizator projektu: Urząd Miasta Stalowej Woli

Partnerzy: Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Zespół Interdyscyplinarny

Projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona