Bezpieczny powrót na uczelnie – kształcenie hybrydowe w WSA

Image

1 września uczniowie szkół podstawowych i średnich rozpoczęli nowy rok szkolny. Jedni wrócili do szkolnych ławek z tęsknotą i uśmiechem na ustach, innym towarzyszyły obawy i niepewność w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i spodziewaną na jesieni drugą falą zachorowań na COVID-19. Podobny los w najbliższym czasie spotka również studentów, którzy już niedługo, bo 1 października, rozpoczną nowy rok akademicki. Jak przygotowały się do niego stalowowolskie uczelnie? Jakie zasady będą obowiązywały w nowym reżimie sanitarnym? Z jakimi trudnościami przyjdzie mierzyć się studentom i wykładowcom? – na te i wiele innych pytań, dotyczących nowego roku akademickiego postaramy się odpowiedzieć na przykładzie decyzji podejmowanych przez władze jednej z najprężniej działających uczelni wyższych w regionie – Wyższej Szkoły Administracji w Stalowej Woli.

W związku z wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacjami dla uczelni, dotyczącymi organizacji roku akademickiego 2020/2021, w których jednym z zalecanych sposobów organizacji kształcenia jest model mieszany, decyzją władz zajęcia w Wyższej Szkole Administracji będą się odbywały w formule hybrydowej. Działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, dlatego też w formie kontaktu bezpośredniego zaplanowano ćwiczenia, warsztaty, laboratoria oraz inne zajęcia o charakterze praktycznym. Będą one realizowane w soboty, w małych grupach, w dezynfekowanych i wietrzonych salach na terenie uczelni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczestniczyć w nich powinny osoby zdrowe, bez objawów chorobowych i nieprzebywające na kwarantannie. Natomiast wszystkie wykłady oraz inne zajęcia o charakterze czysto teoretycznym będą się odbywały w niedziele z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie wykładów „na żywo”). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów – wykłady będą nagrywane i udostępniane, aby w każdej chwili można było z nich ponownie skorzystać. Ponadto każdy student, który jest w grupie ryzyka ciężkiego zachorowania lub posiada w swoim najbliższym otoczeniu osobę narażoną na ciężki przebieg COVID-19 będzie mógł studiować całkowicie zdalnie i otrzyma od uczelni pełne wsparcie takiej formy kształcenia.

Warto przypomnieć, że poprzedni semestr, który zapisze się we współczesnej historii jako czas wielkiego, światowego lockdownu, okres czasowego zamknięcia wszystkich przedszkoli, szkół i uczelni wyższych w Polsce, a także w innych krajach, dla wielu ośrodków akademickich był niemałym zaskoczeniem, zaś w Wyższej Szkole Administracji zajęcia realizowane były praktycznie zgodnie z planem w formule całkowicie zdalnej. Te kilka miesięcy intensywnej pracy w nowej rzeczywistości okazało się bardzo pouczające, pozwoliło dobrze przygotować się do nadchodzącego roku akademickiego, wyciągnąć wnioski, ulepszyć niektóre rozwiązania. Ponieważ trudno przewidzieć, co będzie się działo jesienią i zimą, w razie pogarszającego się stanu epidemicznego i konieczności ponownego przejścia na e-learning, również na takie rozwiązanie uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana. Zakupiono nowe sprzęty, dostęp do platformy, a także przeszkolono pracowników z jej obsługi. Pamiętając o tym, że pandemia ma wymiar nie tylko zdrowotny, ale również ekonomiczny – wiąże się z kryzysem finansowym i wzrostem bezrobocia – każdy student, który straci pracę może liczyć na wsparcie uczelni i pomoc w formie zapomogi. Władze zapewniają, że uczelnia jest również przygotowana do ewentualnej trudnej sytuacji ekonomicznej, dlatego zaplanowano zwiększenie kwoty stypendium socjalnego. Każda osoba w trudnej sytuacji będzie mogła liczyć na wsparcie.

Rozwiązania zaproponowane przez Wyższą Szkołę Administracji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostały również skonsultowane z samorządem studenckim i uzyskały jego aprobatę. Jak zapewniają władze uczelni, bezpieczeństwo studentów, wykładowców i pracowników jest absolutnym priorytetem, dlatego pomimo trudnej i niepewnej sytuacji zachęcają do podejmowania studiów, które – de facto – mogą okazać się panaceum na czas kryzysu.


Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona