Wydłużenie tygodniowego czasu jazdy kierowców – kiedy jest dozwolone?

Image

Zdalne pobieranie danych z tachografu to rozwiązanie, które pomoże każdej firmie transportowej zapanować nad bezpiecznym i zgodnym z przepisami czasem pracy poszczególnych kierowców. Jest to ważne także w czasie stanu epidemii, kiedy Polska i inne kraje Unii Europejskiej wprowadziły wydłużenie tygodniowego czasu pracy kierowców zajmujących się przewożeniem niektórych towarów i osób. Kierowca może pracować dłużej, ale wszystkie dane muszą być zapisywane, a łączny czas pracy powinien się mieścić w ustalonych normach.

Czas pracy kierowcy – zapis na tachografie cyfrowym

Czas pracy kierowcy regulowany jest przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców. Dokument precyzuje, że przez czas pracy kierowcy rozumie się wszystkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, a więc nie tylko jazdę, ale i załadunek oraz rozładunek towaru, utrzymanie pojazdu w czystości, czynności spedycyjne czy formalności administracyjne. W zwykłych warunkach maksymalny tygodniowy czas pracy kierowcy wynosi 56 godzin, a w ciągu dnia może to być maksymalnie 9 godzin (z obowiązkową przerwą po 4,5 godz. prowadzenia pojazdu). Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 561/2006 czas pracy kierowcy musi być kontrolowany z użyciem tachografu cyfrowego, elektronicznego urządzenia montowanego w kabinie pojazdu, które rejestruje czas jazdy i postoju, zapisując dane na karcie kierowcy oraz wbudowanym nośniku pamięci. Policjant zatrzymujący pojazd ciężarowy do kontroli ma prawo zweryfikować aktualne zapisy tachografu, sprawdzając tym samym czy kierowca pracuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami czasu pracy.

Wydłużenie tygodniowego czasu jazdy kierowców w czasie epidemii

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa SARS-2-COV-19 Minister Infrastruktury podjął decyzję o tymczasowym wydłużeniu tygodniowego czasu pracy kierowcy pojazdów transportujących żywność oraz leki z 56 do 60 godzin. Łącznie w ciągu dwóch tygodni ilość godzin przepracowanych przez kierowcę może wynieść maksymalnie 96 godzin, czyli o 6 godzin więcej niż dotychczas. Została też wydłużona dzienna norma czasu pracy kierowcy – z 9 do 11 godzin, a obowiązkowa 45-minutowa przerwa musi nastąpić dopiero po 5,5 godz. prowadzenia pojazdu (wszystkie informacje mogą być zweryfikowane na podstawie danych z tachografu cyfrowego zainstalowanego w kabinie pojazdu). Wydłużenie czasu pracy może też dotyczyć kierowców zajmujących się przewozem osób, ale tylko w przypadku, gdy przewóz dotyczy powrotu obywateli danego państwa do własnego kraju. Wydłużenie obowiązywało od 18 marca 2020 roku. Organy państwa zachęcają, aby w każdym przypadku gdy dochodzi do wydłużenia tygodniowego lub dziennego czasu pracy kierowcy, gromadzić dokumenty potwierdzające, iż przedłużenie pracy ma związek z przewożeniem towarów medycznych, żywności bądź osób powracających do swojego miejsca zamieszkania w czasie epidemii – mogą one być przydatne w przypadku kontroli zgodności czasu pracy kierowców zatrudnionych w firmie przewozowej z obowiązującymi przepisami.

Czas pracy kierowców – jak go kontrolować?

Czas pracy każdego kierowcy musi być rejestrowany przez tachograf cyfrowy. Aby na bieżąco mieć kontrolę nad wymiarem pracy poszczególnych pracowników, właściciel lub zespół menedżerski firmy transportowej może skorzystać z rozwiązania ułatwiającego monitorowanie czasu pracy kierowców. System taki jak WEBFLEET Tachograph Manager pomaga pobierać, poddawać analizie i gromadzić dane dotyczące danych z urządzeń zamontowanych w poszczególnych pojazdach. Zdalne pobieranie plików z tachografu umożliwia bieżące kontrolowanie zgodności pracy kierowców z obowiązującymi normami w zautomatyzowany sposób: dzięki temu menedżer może optymalnie wykorzystać czas pracowników, maksymalizując jednocześnie efekty ich pracy, a dane są bezpiecznie przechowywane i nie grozi ich zaginięcie. Takie rozwiązanie zmniejsza też stres kierowców i właścicieli firm związany z kontrolami policyjnymi: nikt nie musi się bać, że nagle okaże się, że czas bezpiecznej jazdy został przekroczony, a firmie grozi kara.

Wydłużenie tygodniowego czasu pracy kierowców w związku z sytuacją epidemiologiczną nie zwolniło firm transportowych z konieczności rejestracji czasu pracy. Wręcz przeciwnie, dodatkowe godziny jazdy powinny być każdorazowo zapisywane na karcie kierowcy wraz z uzasadnieniem, dlaczego został zastosowany zapis o wydłużonym czasie pracy.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.