Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa

Image

Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace przygotowawcze takie jak karczowanie (1,0 ha). Kontynuował prace nad odhumusowaniem (30 tys. m2) i przygotowaniem podłoża (26 tys. m2) oraz wykonywaniem nasypu (8 tys. m3) i wykopu (26 tys. m3) w pasie drogowym S19.

Na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie a na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową w m. Domostawa deskowanie i zbrojenie korpusu podpory.

Kontynuowano także zbrojenie ławy fundamentowej oraz betonowanie podpór na obiekcie 05PEDG. Zbrojono ramy na wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej w m. Zdziary. Na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej w m. Kutyły zostało posadowionych 112 szt. pali prefabrykowanych. Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i betonowanie filarów oraz zasypkę ław fundamentowych, a na wiadukcie 10WD w ciągu drogi ekspresowej w m. Kutyły kontynuowano zbrojenie podpór.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 60 ton oraz zużyto 636 m3 betonu.

Prowadzono również prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad formowaniem i zagęszczaniem nasypów (24 tys. m3) w pasie drogowym, wykonywał drenaże drogowe (230,0 mb) oraz kontynuował wykonywanie wykopu (24 tys. m3).

Wykonano zbrojenie ścian czołowych na obiekcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś.

Na moście 08MS nad rzeką San kontynuowano zbrojenie I etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 1 i 2 oraz 5 i 6 nitka prawa oraz wykonano zbrojenie II etapu ustroju nośnego przęsła podpory 4-5 nitka prawa.

Kontynuowano także zbrojenie skrzydełek na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz. Wykonano prace betoniarskie na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze. Wykonywano zbrojenie korpusu przyczółka P1 wiaduktu 12WD nad drogą ekspresową w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary.

Kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 93 ton oraz zużyto 169 m3 betonu.

Wykonywano również przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypów (29 tys. m3), wykonaniem warstwy nawierzchniowej z kostki brukowej (700 m) oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (18 tys. m2).

Wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentu podpór na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65. Zbrojono ustój nośny na nitce prawej przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 60 ton oraz zużyto 187 m3 betonu.

Trwały roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach robót drogowych wykonywał wykopy i nasypy. Na odcinku 250 m wykonywano także ulepszenie podłoża oraz kontynuowano prace przy budowie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Oczyszczano i skraplano warstwy konstrukcyjne nieulepszone i ulepszone. Budowano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na dł. ponad 1 km.

Na DK19 kontynuowano budowę nasypu, a na drodze dojazdowej kontynuowano prace przy budowie nasypu wykonując 100% zaplanowanych prac w tym zakresie. Na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Jeżowe II i Podgórze III realizowano prace przy budowie nasypu i wykopu. Na budowie przejść dla zwierząt m.in. kontynuowano betonowanie płyty dennej oraz fundamentów wlotów, uszczelnianie szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł, wykonano izolację bitumiczną na zimno, montowano zbrojenie, zbrojono ławy fundamentowe, montowano zbrojenia ustroju nośnego w przedmiocie płyty pomostu, montowano wypusty i sączki oraz wykonano zasypkę w obrębie ław fundamentowych.

Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branż.

Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu budowy kanalizacji deszczowej, rury kanałowej Ø200PP, Ø400 oraz Ø800. Realizowano montaż studzienek wpadowych z osadnikiem oraz wpustów ściekowych oraz wylotów kanalizacji i przykanalików. Nadbudowywano wpusty i ustawiano kraty do rzędnej projektowej. Kontynuowano prace przy gazociągu wysokiego ciśnienia Ø150, ułożono 300 mb gazociągu, wykonano odwodnienie wykopu i zapłukiwanie igłofiltrów. N obszarze zbiornika ZB-10 ułożono i zgrzewano geomembrany. Pracowano również przy budowie rowu melioracyjnego wykonując jego wykop, ubezpieczenie dna i skarp. Podjęto też działania w branży elektroenergetycznej z zakresu budowy 293 mb linii kablowej średniego napięcia oraz linię kablową niskiego napięcia wraz z zasypywanie i utwardzaniem rowu kablowego.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził roboty ziemne, tj. wykonywanie nasypów i wykopów drogowych oraz wymianę gruntów słabonośnych. Wykonano 5 400 m3 wykopów i 31 600 m3 nasypów drogowych. Wykonywano też kolejne warstwy konstrukcyjne drogi - wzmocnienie podłoża i warstwę mrozoochronną.

W zakresie branży mostowej Wykonawca prowadził prace na większości obiektów. Wykonywano izolacje przepustu przejścia dla zwierząt małych zintegrowanego z ciekiem zlokalizowanego na samym początku odcinka trasy.

Rozpoczęto montaż deskowania skrzydła kolejnej podpory wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad DW861 – węzeł Jeżowe oraz montaż zbrojenia, deskowanie oraz betonowanie fundamentów podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą gminną nr 002308R.

Kontynuowano montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie poprzecznic podpór jezdni w kierunku Lublina oraz ścianki zaplecznej kolejnej podpory przejścia dla zwierząt małych 17PZM, a także filarów podpór przejścia dla zwierząt małych 17.2PZM zlokalizowanych za węzłem Jeżowe. Wykonawca prowadził również zbrojenie i betonowanie fundamentów lub korpusów przyczółków i filarów podpór dla pozostałych obiektów, tj. przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd zlokalizowanego w gminie Jeżowe, wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny, wiaduktu nad drogą powiatową nr 1084R (węzeł Nowa Sarzyna), wiaduktu w ciągu drogi gminnej 108519R, wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1364R nad drogą ekspresową i wiaduktu w ciągu drogi gminnej 108515R zlokalizowanych w gminie Kamień. Ponadto, prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci oraz roboty ziemne przy wykopie i umocnieniu dna i skarp zbiorników.

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

9 lipca br. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), natomiast 10 lipca br. rozpoczęły się roboty budowlane na tym odcinku. W trzecim tygodniu robót Wykonawca (Budimex S.A.) prowadził wycinkę drzew i prace związane z odhumusowaniem na obszarze trasy S19, a także odhumusowanie pod drogę dojazdową DD10 i przebudowę DK19. Prowadzono też roboty ziemne w zakresie nasypów drogowych na obszarze przebudowy DK19 i drogi dojazdowej DD7.

W zakresie branży mostowej Wykonawca prowadził prace przy wzmocnieniu podłoża i wykonał beton podkładowy pod pierwszą podporę wiaduktu w ciągu DK19 przebiegającej nad drogą ekspresową S19 (węzeł Sokołów Małopolski Północ).

Ponadto, prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej związane z robotami zimnymi oraz montażem i układaniem sieci.

Przewiń do komentarzy


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
kabi

manukun, jaki ty jesteś upierdliwy, co ty dobrego dla ojczyzny zrobiłeś malkontencie

~takaprawda

Do manekin, po co się TOTALNIE kompromitujesz na wszystkich portalach. Czy nie pamiętasz jak PATOLOGIA OBYWATELSKA walczyła w UNII aby to ekspresówka LITWA - GRECJA nigdy nie powstała . Kogo ty hejterze popierasz znienawidzoną pseudo opozycje.

manukun

Ciekawe, że chwalą się wybitnymi postępami budowy drogi, która powinna być oddana do użytku w zeszłym roku. Brakło tylko konferencji Webera z Nadbereżnym po ich ostatnich blamażach.

manukun

O, edziu dalej bredzi. Ta twoja ulubiona patologia kazała przyspieszyć prace między Lublinem a Rzeszowem, żeby wszystkie miasta wojewódzkie miały co najmniej ekspresowe połączenie ze stolicą. W kolei PiS opóźnił projekt o co najmniej 2 lata. Więc za co mamy głosować?

~takaprawda

Do kaplasst, a wiesz o tym , że patologia obywatelska robiła wszystko aby ta ekspresówka nigdy nie powstała. Dlatego wszyscy mieszkańcy PODKARPACIA, WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO i ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zawsze głosują na PIS.

~kaplasst

ta droga dla Nas to lacznik z cywilizacja - bo Stalowa z obecnym polozeniem na peryferiach Podkarpacia miedzy barlogami kielecko-lubelskimi nie oszukujmy sie ale byla wykluczona komunikacyjnie dojazd do stolicy wojewodztwa to byla katastrofa - szkoda ze takie podstawy infrastruktury i komunikacji robi sie 30 lat za pozno ale jak mowia lepiej pozno niz nigdy wiec brawo i czekamy...

~Piwniczanka 2

Aż miło popatrzeć , nie możemy się doczekać efektu końcowego , powodzenia !!!