Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa

Image
Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie. W ubiegłym tygodniu kontynuował prace nad odhumusowaniem (45 tys. m2) i przygotowaniem podłoża (40 tys. m2) oraz wykonywaniem nasypu (18 tys. m3) i wykopu (27 tys. m3) w pasie drogowym S19.

Na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej w m. Łążek Ordynacki wykonano zbrojenie i deskowanie.

Na wiadukcie 02WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa wykonano betonowanie i zbrojenie korpusu podpór.

Zbrojenie ławy fundamentowej wykonywano na obiekcie 05PEDG oraz wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Zdziary, zaś na moście 01MS w ciągu S19 w m. Łążek Ordynacki zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej.

Na wiadukcie 10WD w ciągu S19 w m. Kutyły wykonano zbrojenie podpór.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 167 t oraz zużyto 642 m3 betonu.

Prowadzono również prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad formowaniem i zagęszczaniem nasypów (27 tys. m3) w pasie drogowym oraz kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (27 tys. m3).

Wykonano zbrojenie ścian czołowych na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś.

Kontynuowano zbrojenie II etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 2 i 3 oraz 4 i 5 nitka prawa na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Wykonano także betonowanie II etapu ustroju nośnego.

Kontynuowano betonowanie i zbrojenie na wiadukcie 06WS w ciągu S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz oraz betonowanie na wiadukcie 07WD nad S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 w rejonie m. Zarzecze.

Na wiadukcie 03WD nad S19 w ciągu drogi powiatowej DP1049R w rejonie m. Zapacz wykonano betonowanie poprzecznic, zaś na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary wykonywano zbrojenie korpusu przyczółka P1.

Kontynuowano także roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 67 t oraz zużyto 2,5 tys. m3 betonu.

Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypów (29 tys. m3), wykonano podbudowę z betonu asfaltowego (15 tys. m2) oraz warstwę wiążącą (9,1 tys. m2).

Wykonywano zbrojenie korpusu podpory A oraz beton korpusu podpory B wiaduktu WS11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin - Przeworsk.

Zbrojono korpus przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 w km 20+303,11 drogi ekspresowej S19.

Wykonano beton fundamentu wiaduktu WS15 w ciągu S19 nad drogą DD15P i linią kolejowa szerokotorowa LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd. Wykonano betonowanie ustroju nośnego wiaduktu WS12 w ciągu S19 nad drogą gminną DG 102704R.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 58 t oraz zużyto betonu (835 m3).

Trwały także roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach branży drogowej prowadził prace ziemne z zakresu wykonywania wykopów i nasypów. Realizowane były również prace przy budowie warstw tj. warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/ 6), podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Kontynuowano prace przy budowie warstwy podbudowy zasadniczej z BA. Wykonano także 1730 m korytek trójkątnych "na mokro".

Na DK19 i drodze dojazdowej nr DJ05L kontynuowano budowę nasypu. Na przejeździe w ciągu drogi gminnej nr DG 002301R nad drogą ekspresową S19 oraz na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Jeżowe II i Podgórze III wykonywano nasypy i wykopy.

W zakresie branży mostowej, na przejściach dla zwierząt małych kontynuowano zbrojenie płyty dennej ustroju nośnego, betonowanie skrzydła wylotu czy też betonowanie z betonu konstrukcyjnego portal wylotu.

Na przejściu dla zwierząt dużych górą (PZDg) o nr 19PZDg zbrojono i betonowano poprzecznice segmentu S-1 oraz montowano łożyska.

Na przejściach dla zwierząt średnich dołem (PZŚd) wykonywano montaż zbrojenia ustroju nośnego, montowano repery na skrzydłach, kontynuowano montaż zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie jezdni oraz montaż w konstrukcji obiektu reperów. Ustrój nośny wiaduktu drogowego nr 18WD betonowano z betonu konstrukcyjnego płyty pomostu i poprzecznice II etap. Na wiadukcie o nr 21WD wykonano montaż zbrojenie skrzydła podpory nr P3 oraz zamontowano 6 sztuk łożysk, zaś na ostatnim obiekcie odcinka (wiadukt nr 25WD) zbrojono i betonowano z betonu konstrukcyjnego ławę podpory nr P2.

Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branż. Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu montażu rury drenarskich Ø200PP wokół zbiorników. Realizowano montaż studzienek drenarskich Ø400PP z osadnikiem, wylot kanalizacji i przykanalików do rowów Ø800, Ø400. Budowano kanalizację deszczową w zakresie montażu rury kanałowej Ø400PP tłoczny i Ø200 grawitacyjny. Montowano rury kanałowe Ø450PE, studnie rewizyjne. Kontynuowano prace przy gazociągu wysokiego ciśnienia Ø150, wykonano piaskowanie i izolację spawów oraz odwodnienie wykopu.

Wykonywano umocnienia dna i skarp wzdłuż cieku Stary Kanał, pracowano przy budowie rowu melioracyjnego wykonując jego wykop i ubezpieczenie dna i skarp z branży melioracyjnej.

Dla branży elektroenergetycznej wykonano montaż rur osłonowych oraz budowano linię kablową średniego napięcia. Budowano także linię kablową niskiego napięcia.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził roboty ziemne, tj. wykonanie nasypów i wykopów drogowych oraz wymianę gruntów słabonośnych. Wykonano 23 000 m3 wykopów i 21 000 m3 nasypów drogowych. Ponadto Wykonawca kontynuował prace związane z wykonaniem kolejnych warstwach konstrukcyjnych drogi, tj. wzmocnieniem podłoża i warstwą mrozoochronną.

W zakresie branży mostowej prowadzono prace przy montażu zbrojenia i deskowania płyt przejściowych przejścia dla zwierząt małych zintegrowanego z ciekiem zlokalizowanego na samym początku odcinka projektowanej trasy, a także ich betonowanie.

Kontynuowano betonowanie ciosów podłożyskowych, ścianki zaplecznej i korpusu przyczółka podpór przejścia dla zwierząt małych 17PZM zlokalizowanego za węzłem Jeżowe oraz rozpoczęto montaż łożysk poszczególnych podpór.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu deskowania i zbrojenia oraz betonowaniu skrzydeł korpusu podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką nr 861 – węzeł Jeżowe.

Wykonawca kontynuował również prace przy wykopie pod ławy fundamentowe wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej nad drogą gminną nr 002308R.

Prowadzono też prace związane z montażem zbrojenia i betonowaniem fundamentów podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka podpór wiaduktu w ciągu drogi gminnej 108519R zlokalizowanego w gminie Kamień.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci.

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

9 lipca br. Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), natomiast 10 lipca br. rozpoczęły się roboty budowlane na tym odcinku.

W drugim tygodniu robót w zakresie branży drogowej, Wykonawca (Budimex S.A.) prowadził wycinkę drzew na obszarze przyszłej trasy S19, a także prace związane z odhumusowaniem oraz roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów pod drogi dojazdowe.

Na obszarze przyszłego wiaduktu drogowego WD44 w ciągu DK19 przebiegającej nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ, prowadzone były prace związane z usunięciem humusu oraz roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów.

Ponadto Wykonawca prowadził prace rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową pomiędzy 448+300 a 448+822 km przyszłej trasy.

W zakresie branży mostowej Wykonawca wytyczył osie wgłębnych ścian z gruntobetonu wszystkich podpór wiaduktu drogowego WD44 oraz wiaduktu w ciągu drogi gminnej przebiegającej nad drogą ekspresową S19, zlokalizowaną w gminie Sokołów Małopolski.

Ponadto prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej związane z wykonaniem wykopu pod rury osłonowe kolizji W8 oraz w zakresie branży melioracyjnej związane z montażem i układaniem rurociągu.

Przewiń do komentarzy


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~ola

Prace trwają w okolicach Janowa Lubelskiego, a od Niska do Sokołowa ledwo zaczęli kopać w ziemi i wycinać drzewa. Jeszcze długo poczekamy, zanim szybciej dojedziemy do Rzeszowa. W ogóle to granda, że droga nie biegnie bliżej Stalowej Woli, czyli największego miasta na trasie Lublin-Rzeszów. Ktoś z włodarzy miasta nie zadbał o nasze interesy i żeby dojechać do trasy szybkiego ruchu trzeba pojechać aż za Nisko.

e2rds

INTELIGENT vel pseudointeligent, ty tumanie, ja doskonale wiem kiedy zaczyna się zdanie z dużej litery, ale ty tumanie tego nie kumasz. Gdybym "buhahaaa" odpowiedział do "Buhahaaa" to był by to kto inny, tak samo tumanie jak ktoś odpowiada do mnie pisząc E2rds, to całkiem kto inny, bo też taki jest i tak się podpisuje, ale tumanowi tego nie wytłumaczysz.
takaprawda vel pseudointeligent, przecież ty masz tak otumaniony łeb, że do ciebie nic nie dociera, a poza tym pisz po jednym nickiem, a nie zmieniasz ich jak rękawiczki, czyżby za to ci płacili.
buhahaaa, widzisz, ja jestem pustak z dobrze zaopatrzonym portfelem, ty jesteś mądry i może nie buncwoł, dlatego króliczku nie mędrkuj tu tylko pracuj, bo ja chce mieć w przyszłym roku 13 emeryturę i wysoka waloryzacje i potrzeba byś na to zapracował, dlatego życzę miłej i owocnej pracy i nie denerwuj się, że musisz. A na te drogi też trzeba i też musisz zapracować, mnie tylko odpoczynek i koryto zostało i jestem z tego zadowolony, a ty.

~bojkot

"Duda będzie ślubował na Konstytucję, którą notorycznie łamie"

~Mario

Nie piszcie z tym erddes bo on jest mocny w Necie a tak to c... w swiecie

~buhahaaa

erdees jednak jestes pustakiem do potegi entej.Ty buncwole zapaptrzony w ta zgraje rabusi naszej Ojczyzny.Takiś sam widocznie jak i oni.Klapki na oczach, widzisz tylko koryto i to wszystko.!!!!! Jesteś nikim!!!!!! zerem idealnym!!!!!

~INTELIGENT

Budowa autostrad i dróg ekspresowych prze PIS przypomina budowę bloków za komuny w takim tempie dziś budujemy autostrady i ekspresówki. A za peło to tylko przypomną bardzo wielu polskich podwykonawców, co zbankrutowali na budowie tych autostrad w tamtym czasie. Co ciekawe dlaczego dziś jak rządzi PIS żaden podwykonawca nie bankrutuje.

~INTELIGENT

Budowa autostrad i dróg ekspresowych prze PIS przypomina budowę bloków za komuny w takim tempie dziś budujemy autostrady i ekspresówki. A za peło to tylko przypomną bardzo wielu polskich podwykonawców, co zbankrutowali na budowie tych autostrad w tamtym czasie. Co ciekawe dlaczego dziś jak rządzi PIS żaden podwykonawca nie bankrutuje.

~kierowca

Byłem tam to wszystko zobaczyć z bliska i jestem w szoku. Bo myślałem , że budowa takiej ekspresówki to tylko wycinka drzew a następnie spychacz spycha ziemię, przywożą kamień i rozgarniają. A następnie walec ten kamień walcuje i kładą na ten kamień asfalt i i ekspresówka gotowa. Co tam zobaczyłem to bylem w szoku jaka to wielka budowa ilu tam budowniczych ciężko pracuję zanim jeden kilometr tej drogi powstanie. Wielki szacun panowie budowniczy.

~INTELIGENT

Do e2rds, emerycie czy nie uczono cię w szkole podstawowej , że zdanie się pisze od dużej litery , nie kompromituj się na oczach wszystkich mieszkańców naszego miasta.

~takaprawda

Do e2rds, oj emerycie po co się kompromitujesz czy ty myślisz , ze POLACY to idioci i nic nie wiedą o budowie autostrad i drug ekspresowych. Powiem więcej pierwsza autostrda w POLSCE zostala wybudowana przez NIEMCÓWWE jescze przed 2 wojną światową WROCŁAW granica z NIEMCAMI. A tak naprawdę pierwszy odcinek autostrady w POLSCE to wybudowało konsorcjum mowa tu o odcinku autostrady KRAKÓW - KATOWICE. To samo na autostradzie A 2 gdzie prywatne firmy wybudowały większość tej autostrady. Platforma próbowała wybudować krótki odcinek tej autostrady ale jej się nie udało bo chcieli NIEMCOM dogodzić przed EUROPEJSKIMI MISTRZOSTWAMI w 2012 roku. A odcinek autostrady A 4 między MAŁOPOLSKĄ a granicą z UKRAINĄ to PIS wybudował 2 lata temu. Jeżdżę bardzo często wszystkimi autostradami w POLSCE więc wiem co mówię. Natomiast platforma obywatelska zaczęła budować autostradę A1 z GDAŃSKA do CIESZYNA i po 12 latach jeszcze połowa nie zrobiona PIS obecnie buduje odcinek od ŁODZI do CZĘSTOCHOWY i skończą a 3 lata. Największe opóźnienie jest na A2 z WARSZAWY do BIAŁORUSKIEJ granicy. Co do ekspresówek to platforma obywatelska nawet nie potrafiła zrobić krótkich odcinków tzw. obwodnic na tej ekspresówce , dopiero PIS te wszystkie odcinki robi. Nikt tyle drug ekspresowych i autostrad nie zrobił ile zrobiła partia PIS. Zobacz choćby na drogę ekspresową VIA CARPATIA gdzie PLATFORMA OBYWATELSKA była przeciwna budowie tej ekspresówki a jak pięknie idzie budowa tej ekspresówki z LITWY do GRECJI. Pamiętaj wszyscy oczy i rozum mają więc nie opowiadaj bajek dla malutkich dzieci.

~Czop

Czyżby tą zla unia dala kasę

e2rds

buhahaaa, co wypowiadasz się w tematach na których nie znasz się kompletnie, ty masz tyle oleju w głowie co wykapie z dobrze uszczelnionego silnika, wszystkie oddane autostrady i ekspresówki to dzieło poprzedniej ekipy rządzącej, tak projekty jak i początki budowy, a obecna ekipa tylko ordery sobie przypina. Gdybyś odrobinę myślał, to wziął byś przykład ze Stalowej Woli, projekt drogi która powstaje został opracowany lata temu, teraz jest jej realizacja, a projekty, a nawet nie projekty tylko proponowana kiełbasa wyborcza przez Palec i Sznur, nadal są w fazie propozycji, nawet nie projektów

~buhahaaa

wielki " budowniczy" dróg tfuska niejaki zegarmistrz ....w pi.....erdlu oto obraz peło......umiech)))))))

~buhahaaa

erdees gdyby dalej peło było u władzy to u nas nie byłoby nawet szutrówek.A o ekspresówkach to by mozna było tylko pomarzyć.Dalej byś tylko sosny sadził i na Pławie żyto kosił.

~boby

Brawo Weber !!!

e2rds

pisiogon, no pewnie, że prawda, mało jeszcze powiedziane, gdyby nie PiS i Weber, a do tego jeszcze Mateuszek, to by Polski nie było bo byśmy pod Grunwaldem przegrali, a może i Wiednia by nie było, bo turki by nas czapkami nakryły.

~Adam

Nareszcie dobre wiadomości. Szkoda tylko , że nie ma informacji o tym gdzie się ma połączyć obwodnica Stalowej Woli i Niska.

~Adam

Nareszcie dobre wiadomości. Szkoda tylko , że nie ma informacji o tym gdzie się ma połączyć obwodnica Stalowej Woli i Niska.

~Jaaaa

Nie pisać głupot bo od tablicy miejscowości Katy jest wiadukt w odległości 100 metrów A do tablicy Domostawa wynosi 300

~pisiogon

gdyby nie PiS i Weber to by nam nawet szutrowych nie chcieli pobudować, takie jest to całe po-ko, a wy dalej popierajcie tuuska i trzaska, prawda panie edwards

~Tygrees

No i to mi sie podoba.brawo Pis

~ased

effendi koniec świata mosci rzplita buduje wygody publiczne toć to chyba pierwszy raz od czasow krola Jana bedzie mozna przejechac wedle zmudzi i na balkany - monte Christo ! dziejowa zmiana..

~jasio

Bo greki majom dugi i my ich musimy utrzymywać a litfinuf musimy bronić ef16 co żeśmy se kupili drogo bo wolność nomaceny

~jasio

A primeministet morawickie gada ze to po to aby Litwini mogli se jeździć do gercji i łodwrotmie

~jasio

Wygląda na to że dzieje się tu 8 cud świata

~Vrek

A prawko i niesprawiedliwość dalej zadzi i walczy z istsbulskom

~jasio

Prace nie zwalniajom a budowa idzie