Społeczna – najlepszy start w przyszłość dla Twojego dziecka

Image

Szkoła niestety wielu ludziom nie kojarzy się dobrze: z jakimś przykrym obowiązkiem, wkuwaniem treści zupełnie oderwanych od życia, niesprawiedliwością w ocenianiu lub ocenami niemającymi nic wspólnego z rzeczywistą wiedzą, także z nudą, hałasem, nieciekawymi nauczycielami…Społeczna Szkoła Podstawowa nie chce taka być! Stawia na teraźniejszość i przyszłość, na kreatywność, doświadczenie, aktywność i wiedzę, a równocześnie wzbudza szacunek dla przeszłości i tradycyjnych wartości. Dba o całościowy rozwój swoich wychowanków.

INTELEKT

Dzięki zaangażowanym, ambitnym i kompetentnym nauczycielom, mało liczebnym klasom i dużej liczbie kół przedmiotowych oraz zajęć dodatkowych uczniowie szkoły osiągają najwyższe wyniki egzaminów zewnętrznych. Szkoła znajduje się wśród 4 % szkół z najwyższymi wynikami egzaminów w kraju.

Uczniowie biorą udział w wielu różnorodnych konkursach przedmiotowych. Mimo iż w szkole jest niewielu uczniów, co roku mamy laureatów lub finalistów konkursów kuratoryjnych. Również wielu laureatów i wyróżnionych ma międzynarodowy Kangur matematyczny czy Ogólnopolski Alfik matematyczny i chemiczny, ogólnopolskie konkursy „Z poprawną polszczyzną na co dzień” czy „Z ortografią na co dzień”, do tego należy także dołączyć laureatów konkursów miejskich i rejonowych dla starszych i młodszych dzieci. Uczestnicy są do nich przygotowywani indywidualnie, a zdobyta w ten sposób wiedza znacznie przewyższa wymagania podstawy programowej i otwiera drogę do szkół średnich o określonych profilach, a także wyrabia w nich ambicje, pracowitość i otwartość na nowe wyzwania, oswaja ze stresem i rywalizacją.

Wielu nauczycieli realizuje ze swoimi uczniami innowacje programowe, które pogłębiają i uatrakcyjniają treści wyznaczone przez podstawę programową: „Globalna nauka czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak” (klasa 0), „Odkrywam i rozwijam siebie-ćwiczenie twórczego i logicznego myślenia” (kl.1-3), „Moja mała ojczyzna” (historia), „Przez lekturę ku wartościom”, „Teatr z klasą”, „Połykacze książek”(język polski), program czytelniczy.

Od dwóch lat język angielski uczymy nowoczesną, bardzo efektywną metodą „Early Stage”. Również nauczyciele innych przedmiotów wykorzystują najnowsze metody nauczania, np. elementy biblioterapii, pedagogikę cyrku, kinezjologię edukacyjną, pedagogikę zabawy, scrapbooking, decoupage. Uczniowie grają na flecikach polskich i bum-bum rurkach.

Szkoła szerzy wiedzę w środowisku lokalnym, będąc organizatorem konkursów powiatowych i miejskich: „Mały Omnibus”, „Little Master”, Konkurs Powiatowy dla klas 5 i 6 „Wyrażenia i idiomy angielskie”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej.

WARTOŚCI SSP wpaja uczniom tradycyjne wartości związane ze swoim patronem – Armią Krajową: szacunek dla tradycji i bohaterów narodowych, patriotyzm, wiarę, szacunek dla innych ludzi, kulturę osobistą. Poczet sztandarowy uczestniczy w obchodach świąt narodowych w mieście i powiecie. Współpracujemy z kombatantami AK i członkami Koła Sybiraków, organizujemy wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Organizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej, aby szerzyć wiedzę o działalności AK na naszym terenie. We współpracy z Muzeum Regionalnym zapoznajemy uczniów z zasadami savoir-vivre’u.

ROZWÓJ EMOCJONALNY

W szkole jest realizowany wychowawczo- profilaktyczny program „Spójrz inaczej”. Program uczy dzieci rozumienia siebie i innych, konstruktywnego wyrażania emocji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, współdziałania z innymi ludźmi. Stanowi profilaktykę powstawania negatywnych emocji i sięgania po środki uzależniające. W naszej placówce rozwinięty jest też wolontariat. Dzieci są zachęcane do uczestnictwa w akcjach mających na celu pomoc potrzebującym: „Szlachetnej paczce”, „Paczce dla seniora”, „Górze grosza”, zbierają nakrętki, makulaturę, karmę dla zwierząt, regularnie odwiedzają dzieci z Domu Dziecka.

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

SSP proponuje uczniom wiele form zajęć pozaszkolnych, które wzbogacają wiedzę i doświadczenie, takich jak: legorobotyka, lekcje języka rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, szachy, tenis, taniec towarzyski,wychowanie przez cyrk, język migowy, nauka gry na fleciku polskim, zajęcia rozwijające kreatywność i samodzielność. Dzięki życzliwości rodziców uczniowie są także zapraszani do różnych zakładów pracy. Wizyty te, bardzo lubiane przez dzieci, pozwalają im zyskać informacje dotyczące różnych zawodów i pomóc w wyborze dalszej drogi życiowej. Dbamy także o organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, podróżnikami, kolekcjonerami, hobbystami itp.

BEZPIECZEŃSTWO I RODZINNA ATMOSFERA

Uczniowie SSP, chodząc do kameralnej szkoły, nie są anonimowi. Tutaj nauczyciele znają wszystkich uczniów, nawet jeśli ich nie uczą. Fakt ten powoduje bliskie i przyjazne relacje, a także bezpieczeństwo uczniów. Rodzice są zaangażowani w pracę szkoły, działają w organie prowadzącym, uczestniczą w organizowanych przez nauczycieli Spotkaniach Rodzinnych oraz Pikniku Rodzinnym.

Wszystkie te atuty Społecznej Szkoły Podstawowej sprawiają, że jej absolwenci są starannie i wszechstronnie przygotowani nie tylko do zdobywania dalszej wiedzy, ale także aktywnego udziału w życiu społecznym i osiągania sukcesów.

www.spoleczna-stalowa.pl

Przewiń do komentarzyKomentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona