Moździerze i mundury dla Sił Zbrojnych RP

Image

Inspektorat Uzbrojenia podpisał z wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkami umowy na dostawy sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. zrealizuje umowę na dostawy w latach 2022-2024 wybranych elementów 5 Kompanijnych Modułów Ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak, natomiast PSO Maskpol S.A. w latach 2020-2021 dostarczy blisko 440 tys. mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich.

Umowa z HSW obejmuje dostawy w latach 2022-2024 wybranych elementów do 5 kompanijnych modułów ogniowych Rak – to jest czterdziestu 120 mm samobieżnych moździerzy M120K w wersji kołowej oraz dwudziestu artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD). Zamówiony sprzęt wejdzie na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Umowy zawarte z PSO Maskpol S.A. obejmują dostawy mundurów wykorzystywanych w większości rodzajów wojsk Sił Zbrojnych RP.

– Modernizacja Sił Zbrojnych związana jest z pozyskiwaniem nowoczesnego typu uzbrojenia, nowych rozwiązań i systemów. W przypadku obu dzisiaj podpisywanych umów mamy do czynienia ze sprzętem i umundurowaniem, którego jakość potwierdzają nie tylko poprzednie zamówienia, ale także innowacyjność produktu – Rak to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych moździerzy samobieżnych na świecie, opracowany siłami polskich inżynierów. Zamówienia lokowane w spółkach Grupy PGZ są najlepszą rekomendacją kompetencji i potencjału polskiego przemysłu. Mamy nadzieję na kolejne dobre wieści dla krajowej branży zbrojeniowej i dalszą, owocną współpracępowiedział Andrzej Kensbok, prezes Zarządu PGZ S.A.

W skład jednego kompanijnego modułu ogniowego (KMO) Rak wchodzi: 8 samobieżnych moździerzy M120K, 4 artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD), artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU), 3 artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA) oraz 2 artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR). Przedmiotem dzisiejszej umowy jest dostawa wybranych elementów modułu, tj. 120 mm moździerzy samobieżnych oraz artyleryjskich wozów dowodzenia.

– Umowa na dostawę kolejnych KMO Rak to potwierdzenie jakości sprzętu produkowanego przez Grupę PGZ oraz rzetelności w podejściu do klienta. Pierwszy kontrakt został zrealizowany bez jakichkolwiek opóźnień, w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Obecnie kontynuujemy produkcję w ramach umowy zawartej w 2019 roku. Ta umowa jest wynikiem zarówno potrzeb Sił Zbrojnych, jak również potwierdzeniem jakości sprzętu produkowanego w Polsce – nowoczesnego, na najwyższym światowym poziomie. Zaangażowanie pracowników Huty Stalowa Wola, kooperantów, doświadczenie oraz sprawdzony klucz dostawców sprawił, że sprzęt dostarczymy do końca roku 2024powiedział Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

120 mm samobieżne moździerze M120K stanowią fundament KMO Rak, jednego z najnowocześniejszych systemów artyleryjskich na świecie. W pełni autonomiczne (dzięki zaawansowanemu systemowi kierowania ogniem), automatyczne (z całkowicie zautomatyzowanym procesem ładowania oraz magazynowania amunicji) mobilne (posadzone na zmodyfikowanym podwoziu KTO Rosomak 8x8) zbierają wzorowe opinie żołnierzy.

Druga z podpisywanych umów dotyczy zakupu blisko 440 tys. kompletów mundurów polowych, których dostawy w dwóch kolejnych latach zapewni spółka Maskpol S.A. Mundury wz. 124P/MON oraz 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera są standardowym wzorem umundurowania Wojska Polskiego. Do produkcji tego typu mundurów wykorzystywane są tkaniny polskiego producenta.

– Zawarte dziś umowy to kolejny, trzeci już kontrakt mundurowy realizowany przez naszą firmę. Produkcja ponad 400 tys. mundurów umożliwia obłożenie na ok. 1,5 roku znaczącej części mocy wytwórczych w kilku zakładach produkcyjnych. Dostawy mundurów zrealizujemy w oparciu o własne szwalnie oraz we współpracy i istotnym udziale polskich firm z branży mundurowej. Planujemy także zatrudnienie dodatkowych kilkudziesięciu pracownikówpowiedział Adam Ogrodnik, prezes Zarządu PSO Maskpol S.A.

***

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem wyrobów wojskowych w segmentach: sprzęt artyleryjski (w tym sprzęt autonomiczny, samobieżny oraz holowany), lekkie opancerzone transportery kołowe i gąsienicowe oraz sprzęt inżynieryjny. HSW S.A. wypracowała własną, unikalną strategię polegającą na oferowaniu i dostarczaniu produktów wkomponowanych w kompletne moduły ogniowe. HSW S.A. realizuje również działalność kooperacyjną tj. produkcja wyrobów i wykonawstwo usług technicznych na bazie stworzonej lub powierzonej dokumentacji technicznej.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. to producent, m.in. sprzętu ochrony balistycznej (hełmów i kamizelek kuloodpornych), a także umundurowania, sprzętu ochrony przeciwchemicznej (masek przeciwgazowych, odzieży ochronnej i sprzętu odkażającego) oraz wyposażenia ochrony prewencyjnej (tarcz, pałek i ubiorów przeciwuderzeniowych).

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona