Nauczyciele zarabiają mniej w czasie pandemii

Image

Ponad 62% nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia. Taką informację podał Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w dniach 30.04 – 4.05.2020, na próbie 4422 nauczycieli, przeprowadził badanie ankietowe wśród nauczycieli na temat wynagrodzenia za czas pracy w formie zdalnej.

62,1% respondentów twierdzi, że prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie ich wynagrodzenia, 37,9% uważa, że nie. Składniki wynagrodzenia, które zostały obcięte to:

• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – 88,5%,

• dodatku motywacyjnego – 8%,

• dodatku za wychowawstwo – 2,5%,

• dodatku za warunki pracy – 17%,

• dodatku wiejskiego – 3%,

• innych – 9,6%.

Z badań wynika, że głównie chodzi o nadgodziny, a te nie są zawarte w umowie o pracę. Związek Nauczycielstwa Polskiego sprzeciwia się obniżaniu pensji nauczycielom.

Nie ma naszej zgody na obniżanie wynagrodzeń nauczycielom pracującym zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu z uczniami, bo takie są uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne od marca, chociaż nie ma nadal żadnych systemowych rozwiązań oraz wsparcia rządu w tym zakresie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim odpowiedzialnością. Nie ma żadnych powodów do obniżania pensji pracownikom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Przypominamy, że zgodnie z prawem, wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych powinno zostać wypłacone, jeżeli z tygodniowego rozliczenia wykonanych prac, ustalonego przez dyrektora jednostki systemu oświaty, wynikać będzie, że nauczyciel wykonywał pracę w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć- czytamy na stronie ZNP.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.