W Gminie Pysznica i Zaklików opryski lasów! Gdzie nie należy spacerować?

Image

W gminach Pysznica i Zaklików, na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski zostanie wykonany agrolotniczy zabieg. Stanie się to w związku z występowaniem szkodnika - osnui gwiaździstej.

Zabieg agrolotniczy ma być przeprowadzony w okresie od 12 do 26 maja, w zależności od warunków pogodowych, na łącznej powierzchni 149,46 ha.

Lokalizacja zabiegu obejmie Leśnictwo Gielnia i Kruszyna (część obrębu Lipa), Gminę Pysznica (część obrębu Jastkowice).

Podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować ostrożność tj. nie przebywać albo niezwłocznie wycofać się z zagrożonego terenu oraz nie pozostawać na przyległych do pól zabiegowych pastwiskach i wybiegach dla bydła i innych zwierząt gospodarskich. Przez okres 14 dni od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania traw, wypasu oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników na tym obszarze.

Na granicy lasu objętego zakazem, a w szczególności przy drogach prowadzących do lasu zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =