Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w Powiecie Stalowowolskim

Image

Od dnia 1 stycznia 2019 roku usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Również zakres nieodpłatnej pomocy prawnej został znacznie poszerzony w stosunku do lat wcześniejszych, m.in. o usługę sporządzania projektów pism, z określonymi wyłączeniami.

Nieodpłatna mediacja, która świadczona jest przez mediatora od roku 2020 jest już dostępna w każdym punkcie w Powiecie Stalowowolskim.

Aby skorzystać z mediacji należy zgłosić taki fakt osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub koordynatorowi powiatowemu pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Od 1 stycznia 2019 r. usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową, nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) mogą otrzymać poradę także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na

e-mail: poradyprawne@stalowowolski.pl

Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego, harmonogram działania punktów, w Powiecie Stalowowolskim w 2020 roku oraz informację dot. zakresu i osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdziecie Państwo:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli http://bip.stalowowolski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna,

- na stronie internetowej powiatu stalowowolskiego www.stalowowolski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna

- na stronach internetowych gmin z terenu powiatu stalowowolskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się pod linkiem:

http://bip.stalowowolski.pl/index.php/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-stalowowolskim/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa

Harmonogram działania punktów w 2020 roku dostępny jest pod linkiem: http://bip.stalowowolski.pl/index.php/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-stalowowolskim/lokalizacja-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej/3657-harmonogram-2020

Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona