Wzrost w bezrobocia w powiecie stalowowolskim

Image

Są już pierwsze w tym roku statystyki odnośnie sytuacji na rynku pracy. Podobnie jak w minionych latach, w styczniu w powiecie stalowowolskim, przybyło bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,5 %

Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pod koniec stycznia tego roku mieliśmy 922,4 tys. osób pozostających bez pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w styczniu 2020 roku była o 100,7 tys. niższa w porównaniu ze styczniem 2019 roku. To spadek o 9,8 %.

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w krajukońcem stycznia2020 roku wynosiła 5,5%. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku to wzrost o 0,3 %, ale spadek w zestawieniu ze styczniem 2019(o 0,6%).

Więcej bezrobotnych w powiecie

Pod koniec stycznia 2020 roku w stalowowolskim pośredniaku zarejestrowanych było2307 osób, w tym 1274 kobiety. To 230 osób więcej niż pod koniec grudnia ubiegłego roku. Bez pracy pozostaje 572 osoby bez kwalifikacji zawodowych (310 kobiet), 441 osób bez doświadczenia zawodowego (295 k.). Zatrudnienia nie znalazło 113 osób (71 k.) osób, które w okresie do 12 miesięcy ukończyły naukę. 423 kobiety po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy zatrudnienie straciło 106 osób (64 k.).

W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 1891 mieszkańców powiatu (1077 k.), w tym: 625 (407 k.) do 30 roku życia, 634 (222 k.) powyżej 50 roku życia, 913 jest długotrwale bezrobotnych(571 k.). W tej grupie mieści się także 140 osób (70 k.) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, 159 (59 k.) niepełnosprawnych, 541 (472 k.) posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia oraz 9 (8 k.) posiadających niepełnoletnie dziecko lub dzieci niepełnosprawne.

Sytuacja na rynku pracy, ze względu na zamieszkanie na terenie gmin, wygląda następująco: Stalowa Wola: 1302 bezrobotnych (716 k.), Bojanów: 160 (89 k.), Pysznica: 193 (111 k.), Radomyśl nad Sanem: 168 (93 k.), Zaklików: 233 (129 k.), Zaleszany: 251 (136 k.).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.