Radomyski posterunek policji podsumował rok

Image

Radomyska policja podsumowała 2019 rok pod względem stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Jak wynika ze statystyk do najbardziej zagrożonych przestępczością miejscowości na terenie gminy należą Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka, Radomyśl i Antoniów, gdzie notuje się najwięcej zdarzeń.

W analizowanym okresie zmalała liczba przestępstw, która wyniosła 51, w 2018 roku było ich 60. Wykrywalność w 2019 roku kształtowała się na poziomie 80,8%, a w 2018 – 71,2 %, czyli nastąpił wzrost o 9,6 %.

W poprzednim roku odnotowano większą liczbę incydentów najbardziej uciążliwych dla mieszkańców - kradzieży rzeczy, których w 2019 roku odnotowano 3, gdy w 2018 roku zarejestrowano ich 1. Spadek o 4 odnotowano w kategorii kradzieże z włamaniem. W minionym roku było ich 3. W minionym roku nie odnotowano przestępstw narkotykowych. Policyjnych statystyk nie psuje liczba 3 ujawnionych podczas rutynowych kontroli w minionym roku przypadków kierowania w stanie nietrzeźwości. Na drogach gminy Radomyśl nad Sanem w 2019 roku odnotowano 43 kolizji i 7 wypadków ( w tym 1 śmiertelny), natomiast rok wcześniej 41 kolizji i 7 wypadków drogowych.

W ramach pracy prewencyjnej funkcjonariusze policji z Radomyśla nad Sanem przeprowadzili ogółem 472 interwencji, z tego domowych 131. W ramach procedury „Niebieska Karta” objęto nadzorem 10 rodzin ( w 2018r. – 8). Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono kontrole prawidłowości sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie gminy. Radomyscy policjanci współpracują również Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi jednostkami policji. W ramach współpracy i na podstawie zlecenia w 2019 roku zrealizowali łącznie 33 nakazów doprowadzeń osób (5 do zakładów karnych i 28 innych doprowadzeń). Ponadto sporządzili 428 wywiadów i ustaleń o osobach wskazanych lub podejrzanych (w 2018r. – 491).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =