Sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku

Image
Sprzęt medyczny dla SPZZOZ w Nisku

5 lutego 2020 roku w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej, zakupionej przy znacznym współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zadanie: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Powiat Niżański reprezentowali m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta, Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku Adam Mach oraz Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Obecni byli także: Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Błasiak, pracownicy SPZZOZ w Nisku oraz pozostali zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe, Radę Powiatu Niżańskiego i Radę Społeczną SPZZOZ w Nisku oraz przedstawiciele lokalnych mediów Uroczystego poświęcenia nowego sprzętu dokonał ks. Franciszek Grela z Parafii pw. Św. Józefa w Nisku.

W ramach realizacji zadania Powiat Niżański dokonał zakupu, w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, sprzętu i aparatury medycznej w postaci:

- aparatu do znieczulenia – zakup tego urządzenia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, również po wypadkach komunikacyjnych. Umożliwi większe wykorzystanie sal operacyjnych. Aparat jest kompatybilny z użytkowaną obecnie na bloku operacyjnym aparaturą anestezjologiczną;

- respiratora stacjonarnego – zakup umożliwi ratowanie życia ofiar wypadków komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii;

- 21 materacy przeciwodleżynowych – zakup pozwoli przeciwdziałać powstawaniu odleżyn u pacjentów wymagających długich hospitalizacji, poprawiając tym samym stan kliniczny pacjenta oraz jego komfort;

- 10 łóżek rehabilitacyjnych – zakup kompletów łóżek, pozwoli znacznie skrócić proces rehabilitacji pacjentów po leczeniu urazów;

- 2 wózków do transportu pacjenta – co wpłynie na sprawniejszy, bezpieczniejszy transport pacjentów w ramach bloku operacyjnego oraz z oddziałów szpitalnych do pracowni diagnostycznych.

Poprzez dokonanie tych zakupów zrealizowany zostanie jeden z głównych celów Funduszu Sprawiedliwości – pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Przekazany szpitalowi sprzęt medyczny umożliwi ratowanie życia ofiar wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów, wspomoże rehabilitację pacjentów po leczeniu urazów, a w szczególności poprawi się szybkość transportu pacjentów w ramach bloku operacyjnego oraz z oddziałów szpitalnych do pracowni diagnostycznych. Szybka i skuteczna pomoc poszkodowanym, zmniejszy negatywne skutki popełnionych przestępstw, a przede wszystkim umożliwi ratowanie życia i zdrowia poszkodowanym.

Całkowita wartość zadania wyniosła 506.125,50 zł, z czego ze środków Funduszu Sprawiedliwości pochodziła kwota 499.950 zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości 6.175,50 zł wydatkowano z budżetu Powiatu Niżańskiego, jako wkład własny.

– Na przestrzeni ostatnich lat udało się zrobić bardzo dużo dla niżańskiego szpitala, w sferze doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki aktywności i wsparciu Pana Ministra Marcina Warchoła pierwszy raz pozyskaliśmy środki z Funduszu Sprawiedliwości. To dla ochrony zdrowia w Powiecie Niżańskim bardzo duże wsparcie w wysokości prawie 500 tys. zł, co stanowi ponad 98 % całości kosztów tego ważnego zadania, związanego z ochroną osób pokrzywdzonych przestępstwami. Pragnę zwrócić uwagę, że w tym roku Powiat Niżański również będzie poszukiwał kolejnych źródeł dofinansowania, aby w dalszym ciągu uzupełniać wyposażenie Szpitala w Nisku w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Przewiń do komentarzyKomentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =