Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Niżańskim

Image

Przeszło 1 milion 489 tysięcy złotych, to kwota, jaką w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przekazało na dofinansowanie wniosków składanych przez mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Były to osoby najbardziej potrzebujące pomocy, z niepełnosprawnościami, wymagające stałej opieki najbliższych i rehabilitacji. Pomoc uzyskały również stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.

Każdego roku Powiat Niżański otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dzięki nim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzyło 308 wniosków.

- Cieszymy się, że tak duża liczba osób niepełnosprawnych może skorzystać z pomocy finansowej ze środków PFRON. Umożliwia im to poprawę codziennego funkcjonowania, pozwala wrócić do sprawności fizycznej, a w przypadku osób obłożnie chorych, leżących, ułatwia najbliższym opiekę nad chorymi. Mamy nadzieję, że z roku na rok kwota przyznana nam z Funduszu będzie na tyle duża, że będziemy mogli pomóc jak największej liczbie osób - mówi Marta Ciosmak, Dyrektor PCPR w Nisku. Z każdym rokiem zauważa się coraz większą liczbę wniosków składanych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania Osób Niepełnosprawnych. Niestety wśród nich coraz częściej orzekane są także dzieci i młodzież. Mieszkańcy naszego powiatu zmagają się z różnymi niepełnosprawnościami, ulegają wypadkom, walczą z nowotworami, wśród dzieci występują wady wrodzone, choroby genetyczne, problemy z poruszaniem i inne. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia otwiera im się ścieżka pomocy. W niżańskim PCPR mogą ubiegać się o wiele form wsparcia.

W ubiegłym roku najwięcej osób posiadających orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku skorzystało z możliwości zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 208 wnioskodawców – otrzymując zwrot za zakup, w łącznej kwocie przeszło 220 tysięcy złotych. Wnioski, które najczęściej wpływały do urzędu dotyczyły zwrotu kosztów zakupu pieluchomajtek, protez kończyn dolnych, aparatów słuchowych czy wkładek usznych. Jest to jedyne zadanie prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, w którym można się starać o zwrot kosztów zakupu zanim zostało przyznane dofinansowanie. Należy przez to rozumieć, że wnioskodawca może zakupić potrzebne urządzenie czy przedmiot ortopedyczny a następnie złożyć kompletny wniosek w urzędzie zawierający kopie orzeczenia o niepełnosprawności, oryginał faktur i potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zleceń na wyroby medyczne. W tym zadaniu dofinansowania są przyznawane za kolejnością wpływania wniosków, nie rozpatruje ich komisja tak, jak w pozostałych przypadkach.

Każdego roku dużym zainteresowaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne, z których w roku 2019 skorzystało 56 osób. Wydatkowano na ten cel 99.877 zł. W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane są wnioski na turnus dla dzieci i młodzieży, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i tych, którzy nigdy nie korzystali z takiej pomocy. Najwyższe dofinansowanie, jakie mogli uzyskać wnioskodawcy na turnus trwający przynajmniej 10 dni, wynosiło 2.342 zł, a najmniejsze 1.313 zł. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna nie może samodzielnie pojechać na turnus, a lekarz zdecyduje o konieczności udziału w turnusie opiekuna, wnioskodawca ma możliwość uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe z PFRON na dofinansowanie udziału w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku może również dofinansować likwidację barier w komunikowaniu się oraz dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który usprawni osobie niepełnosprawnej normalne funkcjonowanie, powrót do aktywności zawodowej czy poprawi komunikację z innymi. W 2019 roku PCPR w Nisku przekazał przeszło 12.000 zł na dofinansowanie zadania: likwidacja barier w komunikowaniu, natomiast w ramach dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego opłacono faktury na kwotę blisko 4.000 zł.

Osoby niepełnosprawne korzystają również z możliwości przystosowania łazienki dla swoich potrzeb. W ramach tego zadania wnioskodawca może starać się o pomoc w zlikwidowaniu barier architektonicznych, które na co dzień uniemożliwiają mu samodzielne i swobodne funkcjonowanie. W dofinansowanie wlicza się m.in. likwidację wanny i wykonanie strefy otwartego prysznica, wymianę toalety, umywalki na dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, montaż uchwytów, podłoża antypoślizgowego, wymianę drzwi na szersze, likwidację progów. Należy jednak pamiętać, że pomoc finansowa przeznaczona na ten cel jest dofinansowaniem do likwidacji barier a nie finansowaniem. W ubiegłym roku dofinansowanie wynosiło maksymalnie 7.000 zł, w roku bieżącym ta kwota nie uległa zmianie. Podkreślić warto, że zmienione zostały zasady realizacji przedsięwzięcia. Od 2020 roku wnioskodawcy po przyznaniu dofinansowania nie będą musieli dostarczać kosztorysów i projektów budowlanych, będą rozliczali się z tut. Centrum na podstawie faktur.

- Chcąc ułatwić mieszkańcom realizację tego zadania ustaliliśmy nowe zasady. Dość pracochłonne i kosztowne kosztorysy oraz projekty budowlane, będą wymagane tylko w przypadku dużych przedsięwzięć, jak budowa podjazdów czy windy. Wówczas trzeba mieć na uwadze, że muszą one powstać zgodnie z pewnymi wytycznymi i prawem budowlanym. Nie mogą zagrażać bezpieczeństwu osoby korzystającej z urządzenia – podkreśla Dyrektor PCPR-u.

Pod koniec roku, dzięki środkom z PFRON udało się również zrealizować bardzo duże przedsięwzięcie, jakim był montaż windy zewnętrznej przy bloku. Koszt zakupu samej windy oscyluje na poziomie przeszło 30 tysięcy złotych. Dochodzą do tego pozostałe opłaty z tytułu budowy zadaszenia, podjazdu, wymiana drzwi balkonowych.

- Cieszymy się, że dzięki środkom PFRON, jakie posiadamy, mogliśmy, chociaż w części, pokryć koszt zakupu i montażu windy – dodaje dyrektor tut Centrum.

Rodziny, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi, osobami leżącymi, które wymagają ciągłej opieki, również mogą skorzystać z pomocy. Składając wniosek w ramach zadania likwidacji barier technicznych mogą starać się o dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego. W poprzednim roku 13 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Łączna kwota dofinansowań wynosiła 25.415 zł.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali dofinansowania, nie zostali bez pomocy – informowani są o innych możliwościach, z jakich mogą skorzystać. Jedną z nich jest darmowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem, gdzie osoby niepełnosprawne z powiatu niżańskiego mogą wypożyczyć między innymi sprzęt pielęgnacyjny (krzesełka pod prysznic wózki toaletowo-prysznicowe i inne), sprzęt rehabilitacyjny (łóżka elektryczne, materace) oraz sprzęt wspomagający (balkoniki, wózki inwalidzkie, podnośniki).

- Zdaję sobie sprawę jak trudna i odpowiedzialna jest praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników udaje się każdego roku realizować poszczególne zadania. Mieszkańcy powiatu, najbardziej potrzebujący, niepełnosprawni, mogą liczyć na wsparcie w niżańskim Centrum. Pracownicy, mając na uwadze przede wszystkim dobro drugiego człowieka, starają się pomóc jak największej liczbie oczekujących pomocy. Mamy świadomość, że niestety, ale środków finansowych jest ciągle za mało. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych, w Powiecie Niżańskim utworzyliśmy Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem – dodaje Starosta Niżański Robert Bednarz.

Powiat Niżański na funkcjonowanie Wypożyczalni przeznaczył kwotę 57.116,08 zł. Całkowita wartość Projektu wyniosła 979.046,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej. Z możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu w roku 2018 i 2019 skorzystało 366 osób niepełnosprawnych. W przeciągu ostatnich dwóch lat podpisanych zostało łącznie 591 umów o wypożyczenie sprzętu.

W roku bieżącym Powiat zabezpieczył środki na funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem w kwocie 102.589 zł.

Wszelkich informacji o zadaniach realizowanych w ramach Funduszu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 1 bądź pod nr tel.: (15) 841 63 68.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =