Zima na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Image

Zgodnie z warunkami kontraktu, od 15 grudnia do 15 marca na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska (DK77) trwa przerwa zimowa. Pomimo tego Wykonawca korzysta z łagodnej zimy i prowadzi roboty, których rodzaj uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Co też ważne, prace prowadzone są przy przestrzeganiu wszelkich zasad dotyczących realizacji robót w okresie zimowym.

Zakres prowadzonych robót

W ramach robót drogowych na trasie głównej wykonywano:

- budowę nasypów

- wykopy

- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- warstwę podbudowy z kruszywa łamanego

- mury oporowe

Ponadto na jezdniach dodatkowych i drogach poprzecznych wykonywano odhumusowanie, roboty ziemne i warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Roboty mostowe prowadzone są na obiektach:

- przejazd gospodarczy PG-1 Montaż zbrojenia i szalunków ścian czołowych,

- przejazd gospodarczy PG-2 Montaż zbrojenia i szalunków ścian czołowych,

- wiadukt drogowy WD-2 Usuwanie kolizji branżowych, budowa objazdu tymczasowego,

- przejście ekologiczne PE-1 Zabetonowanie płyty pomostu ustroju nośnego przęsła,

- estakada drogowa ED-1-2 Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu pod kapami,

- most/przejście ekologiczne M-1 PE-2 Wykonanie warstwy ochronnej pod płyty przejściowe oraz montaż zbrojenia płyty przejściowej,

- przejazd gospodarczy PG-4a Montaż deskowania i zbrojenia płyty pomostu ustroju nośnego przęsła,

- wiadukt kolejowy WK-1 Przygotowania do montażu konstrukcji stalowej wiaduktu z blach falistych,

- przejazd gospodarczy PG-4b Zabetonowanie ciosów podłożyskowych i zamontowanie łożysk, - przejście ekologiczne PE-7 Montaż zbrojenia kap chodnikowych oraz zabetonowanie kap,

- przejście ekologiczne PE-9 Zamontowanie przepustu oraz wykonani zasypki,

- przejście ekologiczne PE-9a Wykonanie fundamentu z kruszywa,

- przejazd gospodarczy PG-5 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu pod kapami.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Zakończenie robót planowane jest na kwiecień 2021 r.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.