CEZ: „Praktyka – doświadczenie – kariera”

Image

Centrum Edukacji Zawodowej (CEZ) w Stalowej Woli zrealizowało projekt pt: „Praktyka – doświadczenie – kariera” (2018/2019) w ramach projektu „Ponadwymiarowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych i kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem strategicznym projektu było rozwinięcie praktycznych umiejętności zawodowych, społecznych i językowych uczniów – a w szczególności zdobycie praktycznego doświadczenia w danej dziedzinie zawodowej.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli posiada już doświadczenie w zakresie realizowania projektów o zasięgu międzynarodowym.

Zwiększenie mobilności osób kształcących się i szkolących zawodowo poza granicami kraju wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości pracy szkoły. W ramach takich działań szkoła wprowadza modyfikacje programów nauczania, kształci fachowców w oparciu o europejskie standardy wymagań na rynku pracy oraz wzbogaca warsztat pracy o nowe pomoce dydaktyczne, m. in. zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń niezbędnych do zajęć praktycznych. Ponadto zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która chętnie uczestniczy w dokształcaniu i wyjazdach na kursy za granicę.

Jedną z najbardziej perspektywicznych koncepcji rozwoju placówki jest kształcenie i przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy. Mobilność ma ułatwić im przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Uczestnikami projektu było 40 uczniów klas trzecich technikum CEZ, kształcących się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik i technik mechanik. Opiekę merytoryczną sprawował koordynator projektu Anna Dul (dyplomowany nauczyciel j.niemieckiego zatrudniony w CEZ).

Organizacją przyjmującą była firma Universal Mobility Projects z Hiszpanii, która zorganizowała praktyki dla uczniów CEZ w zakładach pracy na terenie Granady. Były to: warsztaty samochodowe, salony fryzjerskie, firmy informatyczne i zakłady mechaniczne. Stażyści zdobywali praktyczne doświadczenie pod nadzorem hiszpańskich mentorów, podnosząc tym samym swoje umiejętności pracy w zespole, rozwijając kompetencje językowe oraz nabywając nowe umiejętności w danej dziedzinie zawodowej.

Hiszpański partner projektu zapewnił również realizację programu kulturowego, w ramach którego uczniowie zwiedzili m.in. Sewillę, Malagę, Salobrenię i Cordobę. Największą atrakcją turystyczną było zwiedzanie Alhambry w Granadzie (warowny zespół pałacowy, który wraz z ogrodami Generalife i Alcazabą jest perłą wśród zabytków Hiszpanii).

Po zakończeniu stażu zawodowego uczestniczy projektu otrzymali certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające realizację europejskiej ścieżki kształcenia tj. ECVET i Europass mobilność.

Udział uczniów w mobilności zagranicznej będzie stanowił inspirację do nowych proeuropejskich inicjatyw. W przyszłości zaplanowano w CEZ realizację kolejnych projektów włączając do ich realizacji partnerów z innych krajów Unii Europejskiej. Projekt Praktyka – doświadczenie – kariera będzie stanowił doskonały przykład promowania idei uczenia się przez całe życie. Reasumując, kształcenie zawodowe uczniów za granicą i ich udział w projektach unijnych jest postrzegane jako atut szkoły.

Przewiń do komentarzy

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona