Odszkodowania za wypadek samochodowy i wypadek w pracy w UK - jak uzyskać?

Image

Okres dużej migracji naszych rodaków do Wielkiej Brytanii już minął. Znaczny ich odsetek, jednak znalazł tam swoje stałe miejsce zamieszkania. Obecna sytuacja polityczna związana z wystąpieniem ze wspólnoty europejskiej, budzi raczej dystans i wątpliwości o przyszłość niegdyś bardzo dobrych zarobków. Polacy wybierali ten kierunek emigracji z uwagi na dużą liczbę dobrze płatnych ofert pracy, a także dogodne warunki socjalne. Większość z nich, ułożyło sobie tam zarówno życie osobiste jak i zawodowe.

Codzienne życie, praca oraz przemieszczenie się po kraju, gdzie obowiązuje ruch prawostronny może pociągać za sobą konsekwencje, które ciężko przewidzieć. Z uwagi na odrębność tamtejszych systemów prawnych względem obowiązujących w Polsce, warto znać chociażby podstawowe informacje na temat uzyskania odszkodowania powypadkowego w UK. Pozwoli to na sprawne dochodzenie swoich praw po wypadku samochodowym lub wypadku w pracy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK

Za wypadek w pracy uznaje się zdarzenie, wskutek którego ciało lub zdrowie psychiczne pracownika zostały uszkodzone. Koniecznym elementem jest, by doszło do tego w trakcie świadczenia pracy lub w trakcie czynności z nią związanych. Zakres tego zdarzenia jest dużo szerszy i obejmuje również sytuacje, kiedy w związku z pełnieniem swoich obowiązków pracowniczych, osoba zatrudniona, opuszcza swoje stałe miejsce zamieszkania. Obejmuje więc także podróże służbowe. Głównym beneficjentem uprawnień płynących z regulacji prawnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii jest pracownik. W przypadku, kiedy jednak na skutek nieszczęśliwego zdarzenia, dochodzi do śmierci, uprawnienie to przechodzi na najbliższą rodzinę- żonę, dzieci.

Spośród wielu przyczyn, które mają wpływ na wypadki przy pracy, do najczęstszych można zaliczyć:

1. Nieprzestrzeganie lub nienależyte przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym aspekcie do nieszczęśliwego zdarzenia może dojść nie tylko na skutek niezastosowania się do tych zasad przez pracownika, ale także w sytuacji nie przestrzegania ich przez innych współpracowników.
2. Nadużycie przez przełożonego władzy wskutek czego pracownik wykonuje pracę nieodpowiednimi narzędziami oraz w nieodpowiednich warunkach. Do złych warunków pracy można zaliczyć także pracę ponad przyjęte czasowe normy pracy.
3. Zbyt szybkie kierowanie pojazdem lub jego częściami. Przyczynę tą należy rozumieć również jako kierowanie pojazdami i/lub maszynami bez odpowiedniego przeszkolenia oraz uprawnień.

To jedynie kilka z okoliczności jakie sprzyjają powstaniu wypadków w pracy.

Wielu pracowników, zwłaszcza obcokrajowców, nie zna regulacji prawnych, związanych z możliwością uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy w UK. Wielu z nich także obawia się utraty pracy. Ważną kwestią jest to, że roszczenie pracownika o odszkodowanie jest jego prawnie usankcjonowanym uprawnieniem, a pracodawca nie może z tego powodu wyciągać względem niego negatywnych konsekwencji. Bardzo ważne jest także to, że nawet jeśli nie mamy zamiaru aktualnie dochodzić przysługujących nam uprawnień, to warto zadbać o sam fakt uznania zdarzenia za wypadek tego typu. Jeśli w późniejszym czasie zaczną pojawiać się w naszym życiu negatywne konsekwencje zdrowotne, nadal możemy ubiegać się o gratyfikację pieniężną.

Zapewne wypadek w pracy jest sytuacją niestandardową, jednak jeśli do niego dojdzie, koniecznym jest podjęcie określonych kroków. Należą do nich między innymi:

1. Odpowiednie zaraportowanie zdarzenia oraz zadbanie o ujęcie informacji o nim w przeznaczonym do tego dokumencie. Jest nim Accident Box, do której prowadzenie obowiązany jest pracodawca.
2. Sprawdzenie dostępności telewizji przemysłowej oraz nagrań pochodzących z niej. Będzie to istotny dowód w dochodzeniu odszkodowania.
3. Uważne zapoznanie się z treścią protokołu powypadkowego, zanim jeszcze zostanie on przez nas podpisany. W wielu przypadkach będzie to najważniejszy dokument.
4. Zbadanie, czy w pobliżu znajdują się osoby mogące być świadkami zdarzenia. Osobowe źródła dowodu, są zaraz po dokumentach, jednymi z najważniejszych.
5. Jeśli konieczne jest wezwanie służb medycznych lub udanie się do placówki leczniczej, zgromadzenie kompletu dokumentów.

Jak wspomniano, na pracodawcy ciążą określone obowiązki związane z wypadkiem w pracy. Z jednej strony będzie to prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Z drugiej, natomiast, powołanie w swoich strukturach, osoby wyznaczonej do udzielenia pierwszej pomocy. Ma ona zadbać o wszelkie formalności oraz zapewnić pomoc poszkodowanym.

Starając się o wspomniane świadczenia, warto zważyć na fakt, iż to nie pracodawca jest zobowiązany do ich wypłaty , a jego ubezpieczyciel. Możliwe jest ubieganie się o trzy typy roszczeń:

1. Zadośćuczynienie, będące świadczeniem mającym wynagrodzić poczucie fizycznej oraz psychicznej szkody
2. Odszkodowanie za zdarzenia przyszłe, jakie mogą być konsekwencją wypadku. Można przez to rozumieć trwały uszczerbek na zdrowiu, niemożność wykonywania określonej pracy itp.
3. Odszkodowania za zdarzenie przeszłe, czyli te, następujące bezpośrednio po wypadku. W tym zakresie mieścić się będą koszty leczenia, rehabilitacji oraz opieki medycznej.

Świadczenia te, w większości przypadków, są ciężkie do określenia w sposób konkretny. Na pewno ważne w tym zakresie będzie postępowanie dowodowe.

Okres, w jakim możemy się ubiegać o opisane świadczenie, to trzy lata od nastąpienia zdarzenia, tj. od wypadku. W bardziej oczywistych i nieskomplikowanych przypadkach, cała procedura trwa kilka miesięcy. W sytuacji jednak, kiedy okoliczności nie są wyrażone wprost, a dokumentacja zawiera braki lub postępowanie wymaga wiedzy fachowców, może się do wydłużyć do kilkunastu miesięcy.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w UK

Wypadki komunikacyjne zdarzają się w Wielkiej Brytanii niemalże każdego dnia. Nie każdy jednak wie, jakie przysługują mu z tego tytułu roszczenia. W przypadku, gdy jesteśmy pasażerami, nasze roszczenia pojawią się bez względu na to, czy winę ponosi kierowca pojazdu, w którym jechaliśmy czy osoba trzecia. Nie ma też znaczenia, czy zdarzenie miało charakter drobnej stłuczki czy groźnego wypadku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli jesteśmy kierowcami. Wtedy odszkodowanie za wypadek samochodowy w UK należy nam się, jedynie jeśli do zdarzenia doszło nie z naszej winy.

Również i w tym przypadku ważne jest, by dopełnić w odpowiedni sposób wszelkich formalności. Należą do nich między innymi:

1. Zrobienie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia, obejmującej również stan pojazdów.
2. Upewnienie się, czy w okolicy znajdują się kamery telewizji przemysłowej, świadkowie. Bardzo istotnym mogą okazać się także nagrania z kamer samochodowych.
3. Jeśli na miejsce wezwane zostaną służby medyczne lub policja, ważne jest zdobycie kompletu dokumentów. Podobnie jest w sytuacji, gdy musimy udać się do placówki leczniczej.

Odpowiednie załatwienie sprawy po wypadku samochodowym UK pomoże nam uniknąć nie tylko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, ale także finansowych. W przypadku niedopełnienia odpowiednich formalności, również nasze ubezpieczenie, jako pokrzywdzonego, może zostać obciążone, co negatywnie wpłynie na opłaty za składki.

Roszczenia, jakie przysługują uprawnionemu, są analogiczne do tych przysługujących w czasie wypadku w miejscu pracy. Należą do nich:

1. Zadośćuczynienie
2. Odszkodowanie za przyszłe i przeszłe zdarzenia, a nadto:
1. Bezgotówkowe naprawienie pojazdu w autoryzowanym serwisie z wykorzystaniem oryginalnych części
2. Samochód zastępczy na cały okres trwania naprawy. Klasa pożyczonego pojazdu ma być adekwatna lub wyższa względem naszego uszkodzonego auta
3. Zwrot utraconych zarobków za cały okres urlopu chorobowego

Jak wskazano, w sytuacji wypadku, możliwa jest skuteczna ochrona naszych praw i roszczeń. Są one w pełni uzasadnione. Z uwagi jednak na dużą ilość procedur i konieczność sprawnego załatwienia sprawy, warto skorzystać z usług wykwalifikowanych kancelarii, które pomogą nam w uzyskaniu odszkodowania w UK. Działają one na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, załatwiając za swojego Klienta wszelkie konieczne formalności do samego końca postępowania. Można skorzystać z ich pomocy właściwie w każdej chwili (mają całodobowe dyżury). Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a wynegocjowane odszkodowanie najwyższe z możliwych. Działania tych podmiotów oparte są na długoletniej praktyce oraz dużym gronie zadowolonych Klientów. By zapewnić pełną satysfakcję, pracują posługując się zasadą No Win No Fee, co oznacza, że pobierają wynagrodzenie jedynie w przypadku wygranej sprawy. Pracownik kancelarii zadba o swojego Klienta od pierwszych chwil zgłoszenia wypadku. Jego usługi obejmują nie tylko dochodzenia roszczenia, ale także wszelkie czynności na miejscu wypadku oraz w placówkach leczniczych.

DARMOWE PORADY CAŁĄ DOBĘ 24/7

Zadzwoń

Telefon: 0044 203 488 1838

Komórka: 0044 7531 700 400

lub napisz na czacie lub formularzu ze strony

www.e-prawnicy.co.uk

E-Prawnicy, Odszkodowania UK

170 Greenford Road

London, HA13QX

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.