Jest dofinansowanie na S19

Image

Pojawiło się kolejne dofinansowanie na budowę S19 w województwie podkarpackim i lubelskim na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło już stosowną umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o dofinansowanie projektów ze środków unijnych: dla S19 w województwie podkarpackim i lubelskim na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe. Oprócz tego z puli łącznej 4,35 mld zł finansowane mają być 3 zadania w Polsce, m.in. Via Baltica (unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 wyniesie ponad 2,26 mld zł).

Umowę podpisali Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Dofinansowanie unijne pomoże w budowie tak ważnych dla wschodniej Polski dróg szybkiego ruchu, które przyczynią się do rozwoju tej części kraju i podniosą bezpieczeństwo i komfort podróży- powiedział Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem):

- wartość całkowita projektu: 917 408 466 zł
- wartość dofinansowania z UE: 468 342 019 zł

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe o długości 24,16 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T w województwach podkarpackim i lubelskim.

Zakres inwestycji obejmie takie zadania jak: budowa drogi S19 o długości 24,16 km, budowa 3 węzłów drogowych w ciągu S19, budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I, remont istniejącego odcinka drogi krajowej nr 19 o długości ok. 9,63 km, budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, budowa mostów, wiaduktów, budowa przepustów i przejść dla zwierząt.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =