Czy radni umorzą konsorcjum karę za Skarpę?

Image

Miasto chce umorzyć w 85% zaległości z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót wynikających z zadania „Zagospodarowanie terenu wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli konsorcjum firm. Mowa tu o kwocie 407 tys. 375 zł i 54 gr.

Umowa między miastem a wykonawcą została zawarta 7 września 2017 roku. Konsorcjum stanowił lider- firma z Jarosławia i przedsiębiorstwo z Wiązownicy (partner konsorcjum). Zgodnie z umową skarpa miała zostać zrewitalizowana do 31 lipca 2018 roku. Kara została naliczona, ponieważ konsorcjum nie wywiązało się z umowy w terminie. 24 czerwca 2019 roku wykonawca zwrócił się do Gminy Stalowa Wola o nienaliczenie kary umownej lub w przypadku jej naliczenia- o jej umorzenie. W uzasadnieniu powołał się na: niesprzyjające warunki pogodowe– intensywne opady powodujące znaczne namoknięcie terenu podlegającego rewitalizacji, niekorzystną budowę geologiczną skutkującą okresowymi wysiękami wody ze skarp terenowych, prowadzonymi równocześnie przez innych wykonawców robotami związanymi z budową oświetlenia oraz monitoringu.

Kodeks Cywilny przyznaje dłużnikowi prawo domagania się zmniejszenia (miarkowania) kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane oraz gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Gmina uznała wniosek za częściowo zasadny. Uznała też, że przedmiot umowy został wykonany, przy czym obarczony był wadami istotnymi, uniemożliwiającymi przeprowadzenie odbioru. Zaproponował też częściowe umorzenie naliczonej kary umownej (w wysokości 85% jej wartości, tj. kwoty 407 374,54 zł) .

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie już w tym tygodniu.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =