PIT-36L – sprawdź, co musisz wiedzieć o podatku liniowym 19%

Image

Początek każdego roku to czas rozliczania deklaracji podatkowych. Jedną z form opodatkowania jest tzw. opodatkowanie liniowe. Osoby wybierające tę formę rozliczenia składają deklarację PIT-36L. Co należy o niej wiedzieć? Dowiedz się z poniższego artykułu.

1. PIT-36L – dla kogo?
2. Termin rozliczenia PIT-36L
3. Ulgi i odliczenia
4. Łączenie przychodów

PIT-36L – dla kogo?

Deklaracja PIT-36L jest przeznaczona dla osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej albo działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane podatkiem liniowym. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z tej formy opodatkowania, musi złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym uzyskał on w danym roku pierwszy przychód z prowadzonej działalności. Osoby, które rozliczały się już wcześniej w ten sposób i nie złożyły oświadczenia o zmianie opodatkowania, również wypełniają PIT-36L.

Termin rozliczenia PIT-36L

Podatnicy, którzy składają PIT-36L za 2019 rok, mają obowiązek rozliczenia się do 30 kwietnia 2020 roku. Osoby te mogą złożyć deklarację osobiście w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, wysłać je pocztą lub też wypełnić i przesłać formularz drogą internetową. Ostatni sposób jest szczególnie polecany ze względu na szybkość i prostotę wypełniania deklaracji, o czym z każdym rokiem przekonuje się coraz większe grono podatników.

Ulgi i odliczenia

Czy osobom opodatkowanym liniowo przysługuje prawo do ulg? Owszem, mają oni możliwość skorzystania z wybranych odliczeń. W ramach podatku 19% podatnik ma prawo do skorzystania z następujących ulg: na działalność badawczo-rozwojową, odliczanie składek ZUS, odliczenie składek na IKZE, strat podatkowych i darowizn na edukację, a także odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby te mają także możliwość rozliczenia kosztów ponoszonych celem zachowania, uzyskania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Co istotne, ten sposób opodatkowania wyklucza opcję rozliczania się wspólnie z dzieckiem albo małżonkiem.

Łączenie przychodów

Należy również pamiętać, że złożenie PIT-36L jest konieczne nawet wówczas, gdy podatnik uzyskuje inne źródła przychodów wykazywane w innych deklaracjach. Jeśli ma inne źródła dochodu, to rozlicza je w deklaracjach PIT 36, 28, 16A albo 37, w zależności od rodzaju owego dochodu. W PIT-36L wykazywane są więc wyłącznie przychody uzyskiwane z działalności opodatkowanej liniowo. Wyklucza się równocześnie opcję rozliczania przychodów według zasad ogólnych. Możliwe jest natomiast uzyskiwanie dodatkowych dochodów rozliczanych ryczałtowo.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =