Za nami XV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Image

W auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po rozpoczęciu obrad, Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, a także zapoznał Radę z informacją o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2019 r.

Następnie radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych, wysłuchali informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2019 r., a także zapoznali się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu Niżańskiego informacją o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Niżańskiego i planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Rada dokonała zmiany uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański.

W wyniku zmian zachodzących w reformie oświaty Rada stwierdziła m.in. przekształcenie następujących szkół Powiatu Niżańskiego: Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, w których trzyletnie licea zastąpione będą czteroletnimi, a czteroletnie technika – pięcioletnimi.

Realizując porządek obrad, Rada ustaliła tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodów we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, w ilości 18 godzin.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości przez Powiat Niżański, rozpatrzyła petycję w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2034. Następnie Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2019 w celu realizacji zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 - Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki”, „Przebudowa ciągu pieszo -rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny”. Zaciągnięcie zobowiązań jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym roku, celem zlecenia dokumentacji technicznej projektów. Rada także wyraziła zgodę na zaciągniecie zobowiązania na realizację projektu „Wyrażam siebie. Nie bawię się w hejt”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.