Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Niżańskim

Image

W Niżańskim Centrum Kultury w Nisku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do budynku NCK licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dorota Rabińska.

Uroczystość połączona była z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. Ponadto wyróżniona została czwórka sportowców pochodzących z Powiatu Niżańskiego.

- Wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego ucznia jest moment, w którym ich poświęcenie i zaangażowanie w zdobywanie wiedzy zostaje dostrzeżone. Dlatego właśnie samorząd Powiatu Niżańskiego od wielu lat realizuje program wsparcia uzdolnionych uczniów, którego głównym celem jest motywowanie młodzieży do dalszego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy. Wierzę, że tegoroczne stypendia, uaktywnią także tych uczniów, którzy mają możliwości osiągnąć więcej, ale dotychczas tego nie zrobili. Jako organ prowadzący widzimy te pozytywne aspekty funkcjonowania programu stypendialnego, dlatego z roku na rok odnotowujemy wzrost ilości zgłoszonych wniosków – powiedział Starosta.

Komisja stypendialna nagrodziła 49 osób, spośród których najlepsza piątka otrzymała stypendia w wysokości 1.200 zł. Wśród wyróżnionych uczniów znało się: 7 uczniów z LO w Nisku, 2 uczniów z RCEZ w Nisku,7 uczniów ZS w Jeżowem, 2 uczniów z ZS w Rudniku nad Sanem, 2 uczniów ze SOSW w Rudniku nad Sanem oraz 29 uczniów z najwyższą średnią, spośród przyjętych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

W imieniu całej społeczności niżańskiej Starosta Niżański, podziękował również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół za ich codzienną pracę i poświęcenie, które wkładają w obowiązki edukacyjne i wychowanie młodego pokolenia.

- Dziękuję każdemu nauczycielowi za Wasze zaangażowanie i codzienną ciężką pracę, za wyrozumiałość względem uczniów i cierpliwość na co dzień, za życzliwą postawę i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie każdego młodego człowieka. W tym szczególnym Dniu Edukacji Narodowej życzę satysfakcji z pracy pedagogicznej i poczucia ważności wykonywanego zawodu, a wdzięczność uczniów niech stanowi dla Was dowód ogromnej roli, jaką pełnicie w ich życiu – mówił Starosta.

Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy oraz sukcesy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymali nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych:

LO w Nisku: Marta Kapica, Monika Krawiec, Beata Wasyl;

- Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem: Edyta Małek - Karaś, Alina Wołoszyn, Sławomir Zając;

- SOSW w Rudniku nad Sanem: Barbara Bartecka, Mirosław Chmielowiec,Iwona Drabik, Katarzyna Kasprowicz, Aneta Urbanik,Krystyna Wieczorek;

- ZS w Jeżowem: Jacek Chudzik, Łukasz Maliński, Elżbieta Łagocka-Mękal;

- RCEZ w Nisku: Grażyna Habigier - Pipska,Mariusz Sagan, Grażyna Suchecka, Alicja Świder;

- Po wręczeniu Nagród Starosty nastąpiła kolejna ważna chwila – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrody Dyrektora z poszczególnych szkół otrzymali:

- z LO w Nisku: Anna Andres,Anna Bzdyra,Urszula Fedorowska, Joanna Łojek,Patrycja Pipska, Aneta Szybka,Krzysztof Śnieżek;

- z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem: Marek Bieńkowski,Adam Konior,Grzegorz Kotuła, Sylwia Matyka, Marta Nawrocka;

- ze SOSW w Rudniku nad Sanem: Joanna Domaradzka - Tupiec, Agnieszka Dreksa, Beata Drzymała, Krystyna Fronc, Łukasz Kasprowicz, Wiesława Kostyra, Dorota Miller, Sylwia Sikora, Piotr Trojanowski, Dariusz Wasyl, Tomasz Zieliński;

- z ZS w Jeżowem: Stanisława Chaber, Agnieszka Kołodziej, Jolanta Kyc, Ryszard Mścisz, Bogdan Sieńko;

- z RCEZ w Nisku: Beata Bednarz,Marian Chrapko,Małgorzata Frączek,Krzysztof Gawryś,Jerzy Jakubów,Beata Józefczyk,Edyta Maziarz, Joanna Mroczek, Aleksandra Oleksy, Ilona Pięcińska, Tomasz Skoczeń Anna Sobiło ,Sebastian Straczyński, Tomasz Wieleba, Lesław Wośko;

- z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku: Elżbieta Bielecka.

- O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nisku pod kierunkiem Pana Henryka Rzucidło.

Nagrodzonym nauczycielom i wyróżnionym uczniom gratulujemy, a wszystkim nauczycielom życzymy, by codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.
Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =