Co z budynkiem po Areszcie Śledczym w Nisku?

Image

W marcu 2018 roku został zlikwidowany Areszt Śledczy w Nisku, a gruntem i posadowionymi na nim budynkami po AŚ, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zarządza w jego imieniu Starosta Niżański.

Nieruchomość wraz z budynkiem po byłym Areszcie Śledczym w Nisku, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 3412, położona w obrębie ewidencyjnym Nisko – miasto, na ten moment stanowi własność Skarbu Państwa (mienie Skarbu Państwa) w udziale wynoszącym 830/1347 i posiada urządzoną księgę wieczystą.

Wnioskiem z dnia 12 września 2019 r. Zarząd Powiatu Niżańskiego wystąpił do Starosty Niżańskiego (organu reprezentującego Skarb Państwa) o przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego (mienie Powiatu), udziału w tej nieruchomości.

Pismem z dnia 12 września 2019 r. Starosta Niżański wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny tej nieruchomości.

Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem z dnia 17 września 2019 r. Nr 164/19 wyraziła taką zgodę, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu.

- W roku bieżącym Powiat Niżański, za zgodą Rady Powiatu Niżańskiego, wyrażoną w formie stosownej uchwały, przyjmie od Skarbu Państwa na własność darowiznę udziału w przedmiotowej nieruchomości. W przyszłym roku, po zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu Niżańskiego, zlecone zostanie opracowanie stosownej dokumentacji projektowej, na cele adaptacji przedmiotowego budynku. W chwili obecnej siedziba Starostwa Powiatowego w Nisku mieści się w trzech budynkach, położonych w różnych częściach miasta. Przekazanie udziału w tej działce, wraz z budynkami, na rzecz Powiatu Niżańskiego, spowoduje poprawę funkcjonowania urzędu oraz zapewni prawidłową realizację zadań. Przyczyni się również do większego zadowolenia mieszkańców, ponieważ ułatwi im załatwianie spraw w urzędzie. Realizacja zamierzeń wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, których Powiat sam nie byłby w stanie pokryć, i w związku z powyższym, będziemy poszukiwać i oczekiwać na programy, pozwalające na dofinansowanie tego przedsięwzięcia– mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.