Rozpoczęto budowę S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

Image

Rozpoczęto budowę pierwszego podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia między Sokołowem Młp. a granicą województw lubelskiego i podkarpackiego. Planowane zakończenie robót na odc. S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km) to październik 2021 roku.

Opis przebiegu

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem Zdziary. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo – zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9 km wraz z budową obiektów inżynierskich (1 most na rzece San, 8 wiaduktów w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem, 9 przepustów w tym zespolone z przejściami dla zwierząt), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Wykonawca robót, firma Mosty Łódź S.A., w pierwszej kolejności przystąpi do budowy mostu na rzece San (dł. 392,7 m), którego najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane będzie metodą nawisową. Równocześnie prowadzone będą prace przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórką budynków oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

130 km S19 w realizacji

W realizacji, w trybie projektuj i buduj, jest blisko 130 km odcinek S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12. odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r, a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla pięciu odcinków w woj. lubelskim wydano już decyzje ZRID, ostatnia spodziewana jest wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego 4 października br. Wojewoda wydał pierwszą decyzję ZRID, w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla ostatniego przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków S19 kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r. a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Decyzje ZRID wydano już dla odcinków:

Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł,

Obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł,

Kraśnik - Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł,

Obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł,

Janów Lubelski - Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł,

Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł.

S19 na Podkarpaciu

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Stan jej realizacji przedstawia się następująco:

30,2 km - oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.

• 54,2 km - 6 odcinków w realizacji systemem projektuj-buduj (1 odc. – w budowie, 4 odc. - złożone wnioski o ZRID, 1 odc. - przed złożeniem wniosku o ZRID)

• 85,2 km - 5 odcinków w przygotowaniu (1 odc. - przetarg na realizację P&B, 4 odc. - opracowanie Koncepcji Programowej) Kalendarium:

Nazwa zadania: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe na odcinku od węzła Zdziary (bez węzła) do węzła Rudnik nad Sanem (bez węzła) od km 9+476,94 do km 17+701,71 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (długość ok. 9 km)

1. 06.2011 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ)

2. 07.11.2012 - Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęła STEŚ dla drogi S19: na odcinku gr. województwa – węzeł Zapacz, a 04.01.2013 na odcinku węzeł Zapacz – Sokołów Małopolski

3. 14.11.2012 - protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano odcinek gr. województwa – węzeł Zapacz: wariant WS 9, 07.01.2013 odcinek węzeł Zapacz – Sokołów Małopolski: wariant WS 9 (alternatywnie WS 5J)

4. 15.05.2013 - raport oddziaływania na środowisko

5. 30.04.2014 - decyzja środowiskowa:

6. 08.05.2015 - ostateczność decyzji środowiskowej:

7. 27.02.2017 - ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę

8. 18.06.2018 - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę (Wykonawca: Mosty Łódź S.A., wartość: 286 886 390,59 PLN brutto)

9. 18.04.2019 – złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID)

10. 4.10.2019 – wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji ZRID

11. 18.10.2021 - planowany termin zakończenia robótKomentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.