Powstanie nowy zakład budżetowy PCPN. Miasto da na start 100 tys. zł

Image

W piątek Rada Miejska pochyli się nad uchwałą dotyczącą utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Celem uchwały będzie utworzenie z dniem 16 września br. samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Zakład będzie odpłatnie wykonywał powierzone statutowe zadania, a koszty działalności pokrywać ma z przychodów własnych.

Do jego zadań będzie należeć m.in. zarządzanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi (przekazanymi w jego zarząd), eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców, rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, współpraca z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych.

Źródłami jego przychodów mają być dotacje przyznane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, odpłatna działalność produkcyjno– usługowa, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zakład otrzyma dotację z budżetu Miasta Stalowej Woli na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 100 tys. zł. Dotacja zostanie przekazana jednorazowo w terminie do 31 października 2019 roku.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.