Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Image

Jeśli spłaciliśmy kredyt hipoteczny, powinniśmy wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Dokument należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla naszej sprawy. Złożenie wniosku wymaga wniesienia specjalnej opłaty w wysokości 100 zł. Niezbędne jest również posiadanie potwierdzenia od wierzyciela o całkowitej spłacie zaległości. Ile trwa wykreślenie hipoteki?

Hipoteka w księdze wieczystej - kiedy należy ją ustanowić?

Sięgając po kredyt hipoteczny, zwykle chcemy kupić dom, mieszkanie bądź działkę. Finalizacja tego będzie wymagała podpisania umowy kredytu hipotecznego oraz wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Nie będziemy musieli wykonywać tej czynności, jeśli sięgamy po kredyt gotówkowy czy pożyczkę online na dowolny cel. W jaki sposób ustanowić wpis w księdze wieczystej?

Ustanowienie hipoteki następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia właściciela nieruchomości. Warunki transakcji zawarte są w specjalnej umowie. Jej stronami są:

- wierzyciel;
- osoba, która jest właścicielem nieruchomości.

Należy wiedzieć, że hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, obciąża ona nieruchomość i jest zabezpieczeniem przed naszą niewypłacalnością. Aby ustanowić prawo rzeczowe, stosuje się przepisy o przeniesieniu własności. Jeśli przedmiot umowy należy do kilku osób, należy mieć zgodę wszystkich właścicieli obiektu, którego dotyczy sprawa.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru?

Jeśli spłaciliśmy kredyt hipoteczny, hipoteka w księdze wieczystej powinna zostać usunięta. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Usunięcie wpisu z rejestru wymaga od nas kilku działań. Przede wszystkim powinniśmy złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej. Aby potwierdzić, że spłaciliśmy kredyt bankowy, wierzyciel musi wystawić nam tzw. kwit mazalny. Potwierdza on uregulowanie przez nas płatności. Co ważne, niektóre banki mogą pobrać za kwit opłatę. Kolejnym zadaniem jest wniesienie opłaty za aktualizację danych w księdze wieczystej. Koszt usunięcia hipoteki to 100 zł. Opłatę możemy wnieść online, kupując elektroniczne znaki opłaty sądowej. Możemy również wpłacić pieniądze w kasie sądu lub za pomocą tradycyjnego przelewu.

Wniosek o wykreślenie hipoteki powinien zawierać nasze dane oraz wierzyciela. Co więcej, w dokumencie powinny znaleźć:

- data i miejsce sporządzenia wniosku;
- nasza prośba wraz z argumentacją;
- informacje na temat sprawy, której dotyczy dokument;;
- podpisy obu stron sprawy;
- wysokość ustanowionej hipoteki.

Pamiętajmy, aby do dokumentu dołączyć potwierdzenia uiszczenia opłaty oraz zaświadczenie od banku o całkowitej regulacji płatności. Niezbędna będzie również zgoda współwłaścicieli lokalu na reprezentowanie ich w prowadzonej sprawie.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej możemy wysłać pocztą. Istnieje także możliwość złożenia go osobiście. Jeśli nie chcemy tworzyć go samodzielnie, możemy pobrać gotowy wzór dostępny w internecie. Na pierwszej stronie wniosku należy wpisać: nazwę sądu i wydział, który prowadzi księgę wieczystą. Równie ważne jest podanie także jej numeru. Na pozostałych stronach należy uzupełnić wskazane luki.

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Jeśli chcemy usunąć wpis z rejestru dotyczący zabezpieczenia nieruchomości, musimy wiedzieć, kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Robi to kredytobiorca, który zdecydował się na tę formę zabezpieczenia transakcji. Dokument musi zostać złożony w Sądzie Rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą sprawy.

Wierzyciel nie ma obowiązku złożenia wniosku o aktualizację danych kredytobiorcy w rejestrze. Musi on jednak wydać stosowny dokument potwierdzający całkowitą spłatę zadłużenia przez klienta. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wykreślenie hipoteki z księgi.

Ile trwa wykreślenie hipoteki?

Wykreślenie danych z księgi wieczystej powinno nastąpić wtedy, gdy decydujemy się na refinansowanie długu. Ma to miejsce również wtedy, gdy całkowicie spłacimy kredyt lub sprzedamy nieruchomość i przeniesiemy do niej prawa na osobę trzecią.

Dane w księdze wieczystej aktualizują się podobnie jak w rejestrze BIG. To, jak szybko hipoteka zostanie usunięta z rejestru, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, jak szybko zgromadzimy potrzebne dokumenty i dostarczymy je do właściwego organu. Duże znaczenie ma również to, jak szybko sąd rozpatrzy naszą prośbę. Czas ten może wynosić od kilku dni do nawet kilka miesięcy.

Skąd będziemy mieli pewność, że sąd usunął na naszą prośbę wpis? Możemy to sprawdzić w elektronicznym dziale IV księgi wieczystej. Po zakończeniu działań sądu powinniśmy otrzymać list polecony z informacją, że dane w systemie zostały zaktualizowane.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.